Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Concepte de qualitat. Estàndards de qualitat en les indústries alimentàries (ISO, BRC, IFS, SFQ, ...). Sistemes integrals de Gestió de la Qualitat Ambiental i Seguretat i Salut en el treball (ISO, OHSA...). Auditories i certificacions.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL  / XAVIER PUIGVERT COLOMER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CE19 Ser capaç de controlar i gestionar la qualitat alimentària, implementar sistemes de control (APPCC) i assegurar la traçabilitat

Continguts

1. Els Sistemes de Gestió a l'empresa

2. Sistema d'anàlisi de perills i punts crítics de control

3. Controls estadístics dels processos de qualitat en la indústria alimentària

4. Implantació i integració dels Sistemes de Gestió

5. Auditoria i certificació dels Sistemes de Gestió

6. Principals Estàndards de Qualitat utilitzats en les indústries alimentàries

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 15 45
Classes pràctiques 15 10 25
Prova d'avaluació 4 39 43
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 51 74 125

Bibliografia

 • Giménez Leal, Gerusa Mancebo Fernández, Núria Méndez Rodríguez, Empar Casadesús Fa, Martí Martí Bronsoms, Rafel (2005 ). Sistemes integrats de gestió: qualitat, medi ambient i prevenció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 22-06-2016, a http://hdl.handle.net/10256/610 Catàleg
 • Castillo i Ferrer, Joan (2004 ). Sistemes integrats de gestió (SIG) : qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria CIDEM. Catàleg
 • Cugat i Pujol, Glòria (2004 ). L'Autocontrol als establiments alimentaris : guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el Sistema d'Anàliside Perills i Punts de Control Crític . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Catàleg
 • Lelieveld, H. L. M. (2003 ). Hygiene in food processing . Cambridge: Woodhead. Catàleg
 • Mata i Albert, Eduard (2007 ). La Seguretat alimentària a Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Agència Catalana deSeguretat Alimentària. Catàleg
 • Wallace, Carol (2011 ). Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain . Aimes, Iowa: Blackwell. Catàleg
 • Management of food safety based on HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - requirements for a management system for food producing organizations and their suppliers : Danish standard = styring af fodevaresikkerhed efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - krav til ledelsessystem for fodevarevirksomheder og deres leverandorer : Dansk Standard (2002 ) (2nd ed.). Charlottenlund: Danish Standards Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució exercicis/treballs Resolució exercici/treball proposat i entrega/defensa dins termini pre-establert.
Activitat d'avaluació semi-presencial i no recuperable.
40
Proves d'avaluació continuada Prova d'avaluació continuada.
Activtat d'avaluació presencial i no recuperable.
20
Examen final Examen global dels continguts treballats al llarg de tota l'assignatura. Activitat d'avaluació presencial i no recuperable. 40

Qualificació

La qualificació global de l'assignatura s'obté de la suma de la nota de l'examen final (40 % de la nota), la nota de les proves d'avaluació continuada realitzades durant el curs (20 % de la nota) i de la nota obtinguda en els exercicis/treballs proposats pel professor al llarg del curs (40 % de la nota)
Per a superar l'assignatura cal que la qualificació global considerant aquesta suma sigui igual o superior a 5.
També és necessari haver presentat tots els exercicis/treballs proposats exigits i haver assistit a les visites a empresa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de NO PRESENTAT si no assisteix o realitza un mínim del 60 % de les activitats d'avaluació o treballs/exercicis proposats.