Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Modelització de sistemes organitzatius en enginyeria mitjançant eines de simulació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CO02 Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.

Continguts

1. Introducció a la simulació dinàmica, estocàstica i discreta

2. Models de sistemes de cues en enginyeria. Simulació mitjançant el paquet Arena.

3. Modelització i simulació de processos industrials mitjançant models de cadenes finites de Markov.

4. Simulació, validació, optimització i anàlisi de models complexos en l’entorn Arena.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 25 26
Classes expositives 30 10 40
Classes pràctiques 9 6 15
Prova d'avaluació 8 36 44
Total 48 77 125

Bibliografia

  • Altiok, Tayfur (cop. 2007 ). Simulation modeling and analysis with Arena . Amsterdam: Elsevier. Catàleg
  • Banks, Jerry (2010 ). Discrete-event system simulation (5th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg
  • Fábregas Ariza, Aldo (cop. 2003 ). Simulación de sistemas productivos con ARENA . Barranquilla, Colombia: Uninorte. Catàleg
  • Kelton, W. David (cop. 2010 ). Simulation with Arena (5th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Pazos Arias, José Juan (cop. 2003 ). Teoría de colas y simulación de eventos discretos . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
  • Ríos Insua, Sixto (DL 2004 ). Investigación operativa : modelos determinísticos y estocásticos . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
  • Rossetti, Manuel D (cop. 2010 ). Simulation modeling and Arena . Hoboken: John Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic individual Té un pes del 20% de la nota final. A realitar individualment. Es lliurarà el dia fixat en la programació detallada de l'assignatura. Cal aprovar el treball per a poder aprovar l'assignatura. 20
Resolució d'exercicis i de casos pràctics Cada activitat té un pes del 20% de la nota final (pes total=80%). Consisteix en la resolució d'exercicis pràctics al final de cada bloc de l'assignatura. No admeten recuperació. 80

Qualificació

L'assignatura de Modelització i Simulació a l'Enginyeria té un pes de 5 crèdits i es desenvolupa en sessions teòriques, de problemes i pràctiques. Les sessions pràctiques tenen una durada de dues hores.
L'avaluació es realitzarà en base a la nota generada pel lliurament de treballs pràctics i exercicis:
a) Resolució de quatre activitats: 2 punts/activ (total=8 punts). L'assignatura està dividida en blocs. Al final de cada bloc l'alumne ha de lliurar la corresponent activitat resolta. Cada activitat consisteix en la resolució analítica d'exercicis i problemes i la resolució de casos pràctics amb l'ajuda del programari ARENA. No admeten recuperació.
b) Treball pràctic: 2 punts. Aquest cas pràctic consistirà en la construcció, validació i anàlisi de models de simulació discreta amb ajuda del programa ARENA. Es realitza de manera individual. És obligatori aprovar el treball pràctic per aprovar l’assignatura.

No existeix cap mena de requisit de nota mínima en les quatre activitats, tanmateix, per poder aprovar l’assignatura cal aprovar el treball pràctic. L’assistència als seminaris i a les pràctiques és obligatòria. La nota final l'establirà el professor tenint en compte altres aspectes com són, entre altres: participació en les activitats de l'assignatura, aportacions en les classes, i ampliacions voluntàries de temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota NP serà assignada a aquell alumne que no ha participat en cap activitat d'avaluadora després del 1 d'abril.

Observacions

En el decurs del quadrimestre es trobarà disponible en la pàgina web de l'assignatura la informació i materials adicionals relacionats amb el desenvolupament del curs. La comunicació i avisos sobre temes relacionats amb l'assignatura sempre s'efectuarà a través de LaMevaUdG.