Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER JUANOLA TRIAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

Continguts

1. SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA

2. SISTEMES MONOFÀSICS I TRIFÀSICS

3. GENERALITATS SOBRE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

4. TRANSFORMADORS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Resolució d'exercicis 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 26,00 0 0 26,00
Sessió pràctica 6,00 5,00 0 11,00
Total 36,00 40,00 0 76

Bibliografia

  • Fraile Mora TL (2012). Circuitos eléctricos. Madrid: Parson. Catàleg
  • Fraile Mora, Jesús (cop. 2008 ). Máquinas eléctricas (6a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Chapman, Stephen J (2012). Máquinas eléctricas (5a ed.). México DF [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Floyd TL (2007). Principios de circuitos eléctricos (8a ed.). Parson. Catàleg
  • Fitzgerald, A. E.|q(Arthur Eugene) (cop. 2014 ). Electric machinery (7th ed). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tasques lliurables. (1) Completesa i correcció tècnica del treball realitzat.

(2) Aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball.

* Es descriurà el treball realitzat amb correcció i concisió.

* Es lliurarà via moodle en format PDF.
10 No
Pràctiques de laboratori. S'avalua treball en laboratori i l'informe.
(1) Completesa i correcció tècnica del treball realitzat.

(2) Aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball.
* Es lliurarà via moodle en format PDF.
* L'assistència és obligatòria.
10 No
Exàmen(s) Desenvolupament
– Destacar l'important.
– Tenir cura de la redacció.
– S'avalua completesa, correcció, i claredat.


Problemes
– Problemes similars als de classe i tasques.
– Un apartat més obert, més complex (aprox. 2p).
– S'avalua resultat, procediment i exposició.
80

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: exàmens, tasques lliurables i pràctiques.

EXAMENS (80%)
» Es realitzaran dos o mes proves escrites al llarg del curs i el període d'avaluació final.
» Aquestes proves avaluaran tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, tasques, etc. L'alumne arriba al nivell de suficiència si coneix i comprèn els conceptes principals del temari i pot aplicar-los correctament. El nivell d'excel·lència s'aconsegueix si es dominen la majoria de conceptes i s'apliquen correctament.
» Aquestes activitats requeriran d'una nota mínima de 4.0 per ser avaluades.
» Les proves parcials seran recuperables mitjançant la prova escrita única programada en el període d'avaluació final.

PRÀCTIQUES (10%)
» L'assistència a les pràctiques és obligatòria, excepte per causa major degudament justificada.
» L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i en alguns casos un estudi previ o posterior. Els criteris d'avaluació seran: (1) atenció als aspectes relacionats amb la seguretat, (2) ordre en el treball, (3) completesa de les activitats, (4) efectivitat del resultat i (5) valoració de l'informe en aquells casos en què s'exigeixi el seu lliurament.
» Aquestes activitats NO seran recuperables.

TASQUES LLIURABLES (10%)
» Els alumnes poden lliurar diverses tasques a petició del professor. Les tasques poden incloure problemes, qüestions breus de teoria, treballs de recerca bibliogràfica i altres activitats.
» El lliurament de les tasques i la seva avaluació serà individual. Els criteris de l'avaluació seran: (1) Completesa i correcció tècnica del treball realitzat i (2) Aspectes de format, forma i estil de l'informe que descriu el treball. En ocasions juntament amb l'informe es lliurarà el codi informàtic utilitzat. Es considera que l'alumne arriba al nivell de suficiència si realitza la major part de la feina, té cura dels detalls, comprèn els conceptes bàsics i és capaç d'aplicar-los. El nivell d'excel·lència s'aconsegueix si a més es mostra autonomia i capacitat d'enfrontar problemes complexos.
» Aquestes activitats NO seran recuperables.

TERMINI. Tots els informes s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes a l'inici del curs. No s'acceptarà el lliurament de treballs fora de termini.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne constarà com "No Presentat" si no es presenta a cap de les proves avaluades a partir de la cinquena setmana de classe.

Avaluació única:
Examen global [80%] que contindrà aspectes tractats en el conjunt de l'assignatura (inclou continguts descrits en les pràctiques). Serà recuperable segons calendari establert en convocatòries oficials.

Pràctiques [20%]. L'assistència a les pràctiques és obligatòria, excepte per causa major degudament justificada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran segons l'horari proporcionat en la presentació de l'assignatura, via un dels sistemes proporcionats per la udg (p. Ex. Google Meet).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions expositives es realitzaran de manera no presencial amb interacció amb els estudiants, mitjançant classes virtuals (p. Ex. Google Meet o altres), xats, fòrums o d'altres.

Les comunicacions de caràcter genèric es faran via canals de Moodle pels fòrums creats específicament. Així mateix els dubtes més concrets es resoldran per mail.

Assignatures recomanades

  • Teoria de circuits i fonaments d'electrònica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats especificades no variaran substancialment, les sessions expositives en format telemàtic es substituiran per docència presencial.

Modificació de l'avaluació:
Es conserven els Criteris de Qualificació indicats en l'inici de l'assignatura.
Les proves escrites es realitzaran de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
Les comunicacions de caràcter genèric així com els dubtes més concrets, es resoldran via canal telemàtic o durant les sessions presencials, segons el professor ho consideri més oportú.