Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ  / SANTIAGO THIO FERNANDEZ DE HENESTROSA
Idioma de les classes:
Català (95%), Castellà (2%), Anglès (3%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferèncial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica; estadística i optimització.
 • CE04 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CE03 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Continguts

1. Informàtica

          1.1. Introducció al computador

          1.2. Bases de dades

                    1.2.1. Introducció

                    1.2.2. Model Entitat-Relació

                    1.2.3. Model Relacional

          1.3. Programació

                    1.3.1. Tipus elementals de dades

                    1.3.2. Esquema seqüencial

                    1.3.3. Esquema condicional

                    1.3.4. Esquema repetitiu

2. Estadística

          2.1. Introducció a l'Estadística

          2.2. Estadística descriptiva

                    2.2.1. Estadística univariant

                    2.2.2. Estadística bivariant

          2.3. Models de probabilitat

          2.4. Inferència

          2.5. Pràctiques d'estadística

                    2.5.1. Dades amb R i R Comander

                    2.5.2. Estadística descriptiva

                    2.5.3. Inferència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 9 9
Prova d'avaluació 4 20 24
Sessió expositiva 37 40 77
Sessió pràctica 19 21 40
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos. Addison Wesley. Catàleg
 • López, Beatriz, Valls, Aïda, Aldea, Arantza (2001). Iniciació a la programació. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic. Catàleg
 • Capper, D.M (1994 ). C++ for scientists, engineers and mathematicians . London [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
 • Moore, David S. (2005). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona : Antoni Bosch, DL 2005: Antoni Bosch, DL 2005. Catàleg
 • Lipschutz, Seymour (2000). Introducción a la probabilidad y estadística . McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Verzani, John (2005). Using R for introductory statistics. Chapman & Hall(CRC. Catàleg
 • Saez Castillo, Antonio José (2008). Métodos estadísticos con R i R Comander. Universidad de Jaén.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de Bases de Dades Entrega d'exercicis al final de cada pràctica i una base de dades final 20
Prova d'avaluació de la part de informàtica Prova escrita per avaluar els coneixements adquirits tant en la part de bases de dades com en la de programació. 30
Treball d'Estadística Treball on s'aplicaran els coneixements adquirits tant a la part teòrica com a la pràctica de la part d'estadística. 20
Prova d'avaluació de la part d'estadística Constarà de problemes i conceptes d'estadística. 30

Qualificació

L'assignatura s'aprovarà sota les següents condicions:
Superar l'assistència mínima descrita en els Criteris específics de la nota No presentat.
Sumar un mínim del 50% en la qualificació global dels blocs d'Informàtica i Estadística.
Treure un mínim del 40% del valor de les proves finals de cada bloc. En cas contrari la nota final d'aquella part serà la qualificació d'aquella part.
Si no se supera una de les dues parts de l'assignatura, la nota final serà la de la part no aprovada.

A l'examen de recuperació només caldrà fer les parts que estiguin suspeses.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no es presenta a cap de les dues proves d'avaluació.

Observacions

Per al bloc d'Informàtica s'usarà el gestor de bases de dades del LibreOffice. A la part de programació s'usarà la plataforma ACME i el Code::Blocks que és de distribució lliure.
Per al bloc d'Estadística es necessita:
Calculadora que permeti el càlcul amb una i dues variables estadístiques.
Les pràctiques es faran amb el programa estadístic R, que es pot descarregar gratuïtament des de http://cran.es.r-project.org. Les instruccions concretes per a què l'alumne instal·li i s'introdueixi en R es facilitaran abans de l'inici del curs.
El llibre "Métodos Estadísticos con R y R Comander" es pot descarregar de: http://www4.ujaen.es/~ajsaez/recursos.htm