Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Les tecnologies actuals permeten una gran densitat d'integració, flexibilitat, i facilitat de programació. Es pretén introduir dispositius programables VLSI com arquitectures reconfigurables on es poden integrar diversos sistemes dins un únic circuit integrat. Així els alumnes poden assolir un grau mes elevat de coneixement i integració dels sistemes electrònics introduïts en altres assignatures. Els objectius educatius no estan limitats a l’estudi i disseny de sistemes hardware sinó que també s'obre un ampli ventall d'eines software per a la programació d’aquests dispositius. Així es poden utilitzar diversos llenguatges de programació de baix (assemblador, esquemàtic, ...) i d’alt nivell (C, Abel, VHDL, ...)
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP FOREST COLLADO
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CE23 Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Continguts

1. Families Lògiques

2. VHDL

3. Disseny de Sistemes Digitals

4. Encabint Sistemes Empotrats en Dispositius Lògics Programables FPGA

5. Introducció als Processadors Empotrats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 8 0 8
Classes pràctiques 27 25 52
Exposició dels estudiants 2 13 15
Treball en equip 5 40 45
Tutories 5 0 5
Total 47 78 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes de pràctiques Per aprovar l'assignatura s'hauran de superar amb una nota superior a 5.

  - L'assistència a les pràctiques és obligatòria

  - L'avaluació de les pràctiques tindrà en compte els següents aspectes:
  (a) assistència
  (b) la realització i el desenvolupament de la feina de forma autònoma en el laboratori
  (c) la qualitat de l'informe final de pràctiques
  50
  Realització d'un treball teòric-pràctic Realització d'un treball teòric-pràctic de curs en grups de 2 persones que s'haurà de presentar a la resta del grup classe.

  NOTA: L'enunciat del treball l'haurà d'acordar cada grup d'estudiants amb els professors de l'assignatura

  Consideracions:

  - Per aprovar l'assignatura s'hauran de superar amb una nota superior a 5.

  - L'avaluació del treball tindrà en compte els següents aspectes:
  (a) la realització i el desenvolupament de la feina de forma autònoma
  (b) la qualitat de l'informe del treball
  (c) la presentació del treball davant del grup
  35
  Presentació i defensa d'un treball teòric-pràctic Presentació i defensa del treball realitzat a la resta del grup classe (15 min) 15

  Qualificació

  Es consideraran les següents activitats d'avaluació continuada:

  1.- Realització de les pràctiques reglades de laboratori en grups de 2 persones (35%)
  2.- Realització d'un treball teòric-pràctic de curs en grups de 2 persones que s'haurà de presentar a la resta del grup classe (15%)
  3.- Seguiment continuat personal i individual per avaluar els continguts adquirits (50%)

  NOTA: L'enunciat del treball l'haurà d'acordar cada grup d'estudiants amb els professors de l'assignatura

  Consideracions:

  - Per aprovar l'assignatura s'hauran de superar amb una nota superior a 5 les tres activitats d'avaluació.

  - L'assistència a les pràctiques és obligatòria

  - L'avaluació de les pràctiques tindrà en compte els següents aspectes:
  (a) assistència (que és obligatòria)
  (b) la realització i el desenvolupament de la feina de forma autònoma en el laboratori
  (c) la qualitat de l'informe final de pràctiques

  - L'avaluació del treball tindrà en compte els següents aspectes:
  (a) la realització i el desenvolupament de la feina de forma autònoma
  (b) la qualitat de l'informe del treball
  (c) la presentació del treball davant del grup

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La NO realització d'alguna de les activitats d'avaluació de l'assignatura