Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
1. Intervenció psicològica en el camp criminològic 2. Delinqüència: evaluació i tractament 4. Trastorns psicològics. Psicopatia 5. Presa de decisions dins del sistema i entorns criminals 6. Psicología del testimoni. Avaluació pericial
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE26. Utilitzar les tècniques d'avaluació dels riscos i necessitats criminògenes de les persones, per elaborar propostes d'actuació
 • CE27. Elaborar propostes d'aplicació de programes d'intervenció amb delinqüents, de forma argumentada
 • CE28. Elaborar propostes d'aplicació programes d'intervenció a persones en execució d'una pena, de forma argumentada
 • CE29. Analitzar i avaluar les necessitats de les víctimes per realitzar una proposta d'intervenció
 • CE30. Elaborar propostes d'aplicació programes d'atenció a les necessitats de les víctimes de forma argumentada
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. *************BLOC I: Introducció Psicologia – Criminologia

2. Relació Psicologia-Dret Àmbits d´intervenció

3. ***********BLOC II: : Delinquència: avaluació i tractament

4. Teories psicosocials sobre la delinqüència Programes de tractament en contextos juridico-penals Trastorns psicològics associats al comportament delictiu (trastorns de personalitat, psicopatia)

5. **************BLOC III: Presa de decisions i avaluació dels agents jurídics-penals: tribunals, jutges, equips tècnics, policia).

6. Factors influents en les decisions i valoracions individuals Factors influents en les decisions i valoracions grupals i col•lectives

7. ***********BLOC IV: Psicologia del testimoni

8. Factors psicosocials implicats en el testimoni. Avaluació psicoforense: Credibilitat del testimoni. L´informe pericial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 5,00 2,00 9,00
Assistència a actes externs 2,00 18,00 2,00 22,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 18,00 4,00 22,00
Elaboració individual de treballs 4,00 16,00 0 20,00
Resolució d'exercicis 0 2,00 2,00 4,00
Sessió expositiva 10,00 26,00 16,00 52,00
Sessió pràctica 21,00 0 0 21,00
Total 39,00 85,00 26,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  AAC1: Treball sobre el perfil criminal Objectiu: coneixer què és un perfil criminal i les seves caracteristiques: signatura, modus operandi, escenari crim, etc. 7,5
  AAC2: Elaboració de power point o audiovisual sobre algun aspecte relacionat amb entorns publics de criminalitat. Objectiu: Recerca i aprofundiment sobre aspectes que relacionen: entorn i criminalitat/victimització
  7,5
  AAC3: Assistència i anàlisi sobre un judici Objectiu: recollir informació mitjançant el treball de camp i anàlisi de processos criminològics 10
  AAC4: Recerca d´informació sobre un centre o context sociojuridic específic: jutjats, policia, equips d´atenció o tractament, etc.. Objectiu: conèixer en profunditat un camp d´actuació d´un futur criminòleg. Aprendre a cercar informació en diferents fonts. 10
  AAC5: Anàlisi credibilitat del testimoni Objectiu: analitzar el testimoni escrit i contrastar la credibilitat segons les teories disponibles. Desenvolupar el rol de pèrit. 5
  PROVA D´AVALUACIÓ: basada en Classes presencials, lectures d´articles i tutories.
  Veure bibliografía en "Observacions i Recomanacions"
  Mostrar coneixements i capacitat analítica-crítica en qüestions sobre la psicologia criminal.
  Cal aprovar-la per superar l´assignatura.
  40
  Assistència i participació a classes de pràctiques Participació en les tasques encomenades i reflexió sobre la pràctica, individual i grupal. 20 No

  Qualificació

  La suma dels treballs d´AAC valen un 60% de la nota global. Cada AAC tindrà els seus criteris d´avaluació (es penjaran a la pag. web).

  Dins de l´avaluació continua, l´estudiant ha de tenir presentades i aprovades -com a mínim 4 de les 5 AA Continua-, sinò no podrà realitzar l´avaluació continua, es a dir, li quedarà l´assignatura com NP.

  Les clases practiques no son recuperables, ni es pot fer un treball sustitutori en cas de no poder assistir.

  La prova d´avaluació (40%) de la nota final, s´ha de aprovar per superar l´assignatura.


  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Si l´estudiant aprova les AAC però no supera la prova d´avaluació, li quedarà l´assignatura com NP (no presentat). La prova d´avaluació tindrà una convocatòria per recuperar/se.

  Dins de l´avaluació continua, l´estudiant ha de tenir presentats i aprovats -com a mínim 4 de les 5 AA Continua-, sinò no podrà realitzar l´avaluació continua, es a dir, li quedarà l´assignatura com NP.

  Avaluació única:
  Es realitzarà un examen com avaluació única a final del semestre. A l´examen entrarà tot el material treballat a les classes teòriques i el material complementari a les classes pràctiques.
  Hi haurà posibilitat de recuperació en cas de suspés.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  email: pilar.albertin@udg.edu

  Tutories virtuals.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Es fara servir les tutories virtuals, i també la interacció al final de les classes presencials.

  Observacions

  La docència en aquesta assignatura seguirà un sistema que combinarà presencialitat i virtualitat (si les condicions sanitàries ens ho permeten).

  Cada setmana, i dins l´horari que hi ha aprovat en calendari (divendres), la ½ grup (GM1) de l´assignatura farà teoria presencial i dues hores de pràctiques presencials. L´altra ½ grup (GM2) farà la teoria via on-line, per via streaming.
  A la setmana següent serà el GM2 el que farà la docència teorica i pràctica presencial, i el GM1 farà la teoria on-line.

  D´aquesta manera l´estudiant rebrà les hores de docència amb professorat corresponents a l´assignatura.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

  Ainsworth, Peter B.(2000). Psychology and crime: myths and reality. Longman criminology series Montilivi (343.9 AIN)

  Blackburn, Ronald (1993). The Psychology of criminal conduct: theory, research and practice. Wiley. Barri Vell (616.89 BLA)

  Buron, J. (ed). (2003). Psicología médico-forense. La investigación del delito. Bilbao: Desclée De Brouwer.


  Clemente, M. (coord.) (1995). Fundamentos de la Psicología Jurídica. Madrid: Pirámide.

  Clemente, M.; Espinosa, P. (coord.) (2001). La mente criminal.Teorías explicativas del delito desde la Psicología Jurídica. Madrid: Dykinson.


  Clemente, M. (2010). Psicologia jurídica: una ciencia emergente explicativa del derecho. Ed.Pirámide.

  Echeburua, E. (1994). Personalidades violentas. Madrid: Piràmide.

  Dan, Simon (2012). In doubt: the psychology of the criminal justice process. Harvard University Press Montilivi (343.95 SIM)

  Fariña, F.; Arce, R. (coord..) (1997). Psicología e Investigación Judicial. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.

  Garrido, E; Masip, J. y Herrero, M.C. (Coord) (2006) Psicología Jurídica. Madrid: Pearson Educación.

  Garrido, V. (2005). ¿Qué es la psicología criminológica?. Madrid: Biblioteca Nueva

  Garzón, A. (1990). Psicología y justicia.Valencia: Promolibro.

  Hirigoyen, M.F. (2000). L´assetjament moral. La violència perversa en la vida quotidiana. Barcelona: Paidós.

  Juarez, J.R. (2001). Estudio de la prueba de credibilidad de las declaraciones (CBCA) de menores víctimas de abuso sexual, en los juzgados de Girona. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Ferrán Casas i Aznar. Departamento de Psicología. Universitat de Girona.

  Kirchner, T.; Torres, M.; Forns, M.(1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas. Barcelona: Paidós.

  Pérez Sánchez, J. (coord.). (1987). Bases psicológicas de la delincuencia y de la conducta antisocial. Barcelona: PPU.

  Urra, J. (Comp.) (2002). Tratado de psicología Forense. Madrid: Siglo XXI Editores.

  Sobral, J. y Arce, R. (1999). La psicología social en la Sala de justicia. El jurado y el testimonio. Barcelona: Paidós Ibérica.

  Sobral, J.; Arce, R.; Prieto, A. (1994). Manual de Psicología jurídica. Barcelona: Ediciones Piados Ibérica.

  Soria, M.A. (2003). Tratado de psicología forense. Barcelona: Atelier.

  Soria, M.A. y Sáiz, D. (2006). Psicología criminal. Madrid: Pearson. Prentice Hall.

  Soria, M.A (coord.) (2005). Manual de Psicología jurídica e investigación criminal. Madrid: Pirámide.


  Vázquez, B (2005) Manual de psicología forense. Madrid: Síntesis


  Y BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA A CADA TEMÁTICA  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


  Bergalli, R. i col. (1996). Control social punitivo. Sistema Penal e Instancias de Aplicación. Barcelona: Ed. Maria Jesús Bosch S.L.

  Cabruja, T. (2003). Las instituciones sociales. Reproducción e innovación en el orden social. Resistencias y cambio social. En F. Vázquez (coord.) (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: EDIUOC; pp: 135-188.

  Cubells, J. (2002). Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Lupicinio Iñiguez. Departamento de Psicología Social y de la Salud. Universitat Autònoma de Barcelona.

  Del Campo, J.; Martí, J.; Vinuesa, M.R.; Vilà, R. (2003). La medicació amb joves immigrants a l´àmbit de la justícia juvenil. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.


  Elejabarrieta, F.; Perera, S.; Ruiz, A. (1991). Tractaments penitenciaris per fases: la visió dels afectats. Colecció Justicia i Societat, n.2. Barcelona: Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.

  Fernández-Ballesteros, R. (1994). Evaluación conductual hoy. Un enfoque para el cambio en psicología clínica y de la Salud. Madrid: Pirámide.

  Foucault, M. (1990). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

  Funes, J. (1991). La nueva delincuencia infantil y juvenil. Barcelona: Paidós Educador, 3a. Ed.

  Garland, D (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.

  García-Borés, J.M. (1993). La finalidad reeducadora de las penas privativas de libertad en Cataluña. Análisis psicosocial crítico-evaluativo. Vol. 2. Tesis doctoral dirigida por el Dr. F. Munné. Programa de doctorado de Psicología Social. Universidad de Barcelona.

  García-Bores, J.; Pujol, J.; Cagigós, M.; Medina, J.C.; Sánchez, J. (1995). Los “no delincuentes”. Barcelona: Fundación La Caixa.

  Garzón, A. (1990). Psicología y justicia.Valencia: Promolibro.

  Gordo, J.A. y Linaza, J.L (comp.) (1996). Psicologías, discursos y poder: PDP. Madrid: Visor.

  Rivarola, P. y Guarné, B. (2001). L´adaptació de la norma als Centres de menors. Estudi del Centre Educatiu l´Alzina. Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.

  Vazquez, F. Y Muñoz, J. (2003). La memoria social como construcción colectiva. Compartiendo y engendrando significados y acciones. En F. Vázquez (coord.) (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: EDIUOC. Pp: 189-258.

  VVAA. Salhaketa (1991). Control social del delito: críticas y alternativas. Gobierno Vasco: Eusko Jaurlaritza.

  Wacquant, L.(2003). Les pressons de la misèria. Barcelona: Assaig. Edicions de 1984.

  Revistas de psicologia:

  • Anthropos, Revista. Editorial Anthropos. Promat, S.Coop. Ltda.
  • Apuntes de Psicología. 1994. Números 41-42. Colegio Oficial de Psicólogos (Andalucía Occidental )
  • Apuntes de Psicología. 2000, Vol. 18 números 2 i 3. Colegio Oficial de Psicólogos (Andalucía Occidental ) y Universidad de Sevilla.
  • Papeles del Psicólogo, 1987. Nº 30. Monografic: Psicología jurídica. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
  • Papeles del Psicólogo, 1991. Nº 48. Monografic: Psicología jurídica. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
  • Papeles del Psicólogo, 1999. Nº 73 . Monogràfic: Peritages e informes psicológicos. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
  • Anuario de psicologia jurídica http://apj.elsevier.es/en/#.Wy1JcVVKgdU