Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
80%
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La formació dels tècnics superiors com a sortida professional del pedagog/a. Perfil docent. Perfil professional del Tècnic/a: TEI, TIS, AST, MC i PIG.

2. El currículum del CFGS Educació infantil en el marc de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. Objectius. Mòduls professionals. Competències generals, personals, professionals i socials que ha de desenvolupar aquest tècnic.

3. Didàctica de l'educació infantil. L'escola infantil com a context educatiu. Característiques, planificació, organització i avaluació.

4. El desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu, l´autonomia personal i salut, l´expressió i comunicació de l´infant a Educació Infantil.

5. Les habilitats socials i la intervenció amb menors en situació de risc social.

6. La metodologia de joc i el seu paper en el desenvolupament i l'aprenentatge dels infants de 0 a 3 anys.

7. La intervenció amb famílies dels infants de 0 a 3 anys.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19 17 36
Elaboració de treballs 34 6 40
Prova d'avaluació 22 19 41
Total 75 42 117

Bibliografia

 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (cop. 2001 ). La Educación infantil 0-6 años (5ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Recollida d'informació, debats a l'aula i entrega d'un informe final, sobre la normativa educativa vigent a l´Etapa Educació Infantil i La FP en el context del nostre país. Cap a on anem? S'avaluarà la participació activa a l'aula, la recollida i selecció del material, per part de l'alumne i, finalment, l'elaboració d'un informe final. 25
Visita d´un centre d'educació infantil de 0 a 3 anys. Lliurament d´una documentació basada en la resolució d´un repte. Lliurament d´un informe complet amb la resolució del repte que suposa la visita al centre.
Criteris que es consideraran per avaluar l’activitat: Nivell d’elaboració del treball. Creativitat i claredat d’idees de la presentació. Correcció i domini de l’expressió escrita. Aportacions crítiques i innovadores. Aportacions sobre la valoració de la visita.
25
Elaboració d´una presentació grupal de les metodologies i/o aspectes organitzatius vinculats a l'educació de primer cicle. Relació amb la formació del CFGS Educació Infantil. Exposició oral de la presentació. Grau d'elaboració de la recerca d'informació. Ús de les noves tecnologies en la recerca d'informació. Expressió oral, escrita i gràfica. Comunicació oral i argumentació davant el grup. 25
Compleció d´un qüestionari d´autoavaluació del treball desenvolupat durant tota l´asignatura. Grau d'autoavaluació. Capacitat crítica per analitzar els propis punts forts i febles. Participació activa a les classes. 25

Qualificació

Observacions

Aquesta assignatura pertany a l'itinerari “escolar” i està pensada per preparar els estudiants per a ser formadors del CFGS d'educació infantil (continguts relacionats amb l'animació infantil que s'imparteixen al cicle). No se'ls prepara per a ser professors d'educació infantil, sinó del CFGS d'EI.

Per aquest motiu, aquesta assignatura no està recomanada per als estudiants que provenen del CFGS d'educació infantil, atès que molts dels continguts, probablement, que ja els hagin tractat.