Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
100%
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La formació dels tècnics superiors com a sortida professional del pedagog/a. Perfil docent. Perfil professional del Tècnic/a: TEI, TIS, AST, MC i PIG.

2. El currículum del CFGS Educació infantil en el marc de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. Objectius. Mòduls professionals. Competències generals, personals, professionals i socials que ha de desenvolupar aquest tècnic.

3. Didàctica de l'educació infantil. L'escola infantil com a context educatiu. Característiques, planificació, organització i avaluació.

4. El desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu, l´autonomia personal i salut, l´expressió i comunicació de l´infant a Educació Infantil.

5. Les habilitats socials i la intervenció amb menors en situació de risc social.

6. La metodologia de joc i el seu paper en el desenvolupament i l'aprenentatge dels infants de 0 a 3 anys.

7. La intervenció amb famílies dels infants de 0 a 3 anys.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,00 20,00 27,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10,00 12,00 20,00 42,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 14,00 24,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 4,00 6,00 12,00 22,00
Sortida de camp 15,00 2,00 0 17,00
Tasques i qüestionaris formatius 2,00 10,00 4,00 16,00
Total 43,00 57,00 70,00 170

Bibliografia

 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (cop. 2001 ). La Educación infantil 0-6 años (5ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Visita d´un centre de 0 a 3 anys Lliurament d´una valoració escrita del que suposa la visita al centre.

20 No
Participació en el Fòrum del Moodle S'avaluarà la participació activa en cada Fòrum on s´exigeix un llenguatge inclusiu, tècnic i constructiu.El Fòrum esdevé un espai temàtic per a compartir: idees, explorar temes i discutir-los i adjuntar documents per a enriquir la discussió. 10 No
Videopresentació de la resolució d´un cas Gestió del criteri professional, la pràctica reflexiva i l´avaluació crítica. 20 No
Resolució d´un repte dissenyat en equip Grau d'elaboració de la recerca d'informació. Ús de les noves tecnologies en la recerca d'informació. Gestió, organització i creació de continguts digitals. Expressió oral, escrita i gràfica. Concreció de la proposta als requeriments del Dossier Docent. 30 No
Prova d´avaluació Qüestionari d´autocorrecció. 20 No

Qualificació

Per considerar aprovada l´assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 de cada activitat d´avaluació individual.

Avaluació única:
L´avaluació única suposa la realització de:
-Una prova escrita de 5 preguntes obertes dels continguts del Moodle
-El lliurament de la resolució del repte
-El lliurament de la videopresentació de la resolució d´un cas
-L´informe de visita d´un centre d´educació infantil de 0-3 designat per la professora.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les sessions de tutories seran comunicades prèviament a través de correu electrònic.

Observacions

Aquesta assignatura pertany a l'itinerari “escolar” i està pensada per preparar els estudiants per a ser formadors del CFGS d'educació infantil (continguts relacionats amb l'animació infantil que s'imparteixen al cicle). No se'ls prepara per a ser professors d'educació infantil, sinó del CFGS d'Educació Infantil

Per aquest motiu, aquesta assignatura no està recomanada per als estudiants que provenen del CFGS d'educació infantil, atès que molts dels continguts, probablement, que ja els hagin tractat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Únicament es preveu una presentació de cada repte, treballat en equip, de manera virtual amb la professora.

Modificació de l'avaluació:
No hi ha cap canvi. Es mantenen les mateixes activitats formatives i d’avaluació, amb un suport virtual, a través del Moodle.

Tutoria i comunicació:
No hi ha cap canvi.