Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La justícia de menors: centres educatius i mesures penals alternatives. Funcions de l’educador social en l’àmbit de la justícia juvenil. Programes d’intervenció socioeducativa en l’àmbit de la justícia juvenil. L’àmbit penitenciari. Funcions de l’educador social en l’àmbit penitenciari. Recursos per a la intervenció socioeducativa en l’àmbit penitenciari.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA DE LA CRUZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. APROXIMACIÓ AL MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL:

          1.1. Teories criminològiques i educació social

          1.2. L'estudi dels factors de risc i els factors de protecció.

2. L'ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA COM CONTEXT D'EDUCACIÓ SOCIAL

          2.1. JUSTÍCIA JUVENIL

          2.2. Marc jurídic i pedagògic

          2.3. ELS CENTRES PENITENCIARIS

          2.4. Marc jurídic i pedagògic

3. L'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN CONTEXTOS DE JUSTICIA

          3.1. El vincle educatiu

          3.2. Possibilitats i límits pedagògics

          3.3. Intervenció individual: les tutories

          3.4. Intervenció grupal: els programes de tractament

          3.5. La burocracia socioeducativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 17,00 0 17,00
Cerca i anàlisi d'informació 6,00 0 16,50 22,50
Elaboració individual de treballs 0 35,50 0 35,50
Total 6,00 52,50 16,50 75

Bibliografia

 • Álvarez-Uría, Fernando (DL 1995 ). Desigualdad y pobreza hoy . Madrid: Talasa. Catàleg
 • Anguera Bernabé, Lina (2001 ). Delictes i penes : el que en volem saber les educadores iels educadors socials . Girona: Universitat de Girona. Departament de PedagogiaEstudis d'Educació Social. Catàleg
 • Arendt, Hannah (2011 ). Sobre la violència . Barcelona: Angle [etc.]. Catàleg
 • Beccaria, Cesare,|cmarchese di (1989 ). Dels delictes i de les penes . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Bentham, Jeremy (1985 ). El Panòptic . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Berger, Peter L (1968 ). La Construcción social de la realidad . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Capdevila i Capdevila, Manel (DL 2006 ). La Reincidència en el delicte en la justícia de menors . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i formació especialitzada. Catàleg
 • Foucault, Michel (1979 ). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión . Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Foucault, Michel (DL 1990 ). La Vida de los hombres infames . [Madrid]: Ediciones de La Piqueta. Catàleg
 • Foucault, Michel (1992 ). Microfísica del poder (3ª ed.). Madrid: La Piqueta. Catàleg
 • Funes i Artiaga, Jaume, 1947- (1994 ). Mediació i justícia juvenil . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Catàleg
 • Garrido Genovés, Vicente (2006 ). Principios de criminología (3ª ed. rev. y ampliada). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gil Villa, Fernando (2004 ). La Delincuencia y su circunstancia : sociología del crimen y la desviación . Valencia: Tirant lo blanch. Catàleg
 • Hulsman, Louk (1984 ). Sistema penal y seguridad ciudadana : hacia una alternativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gonzàlez i Navarro, Sergi (1992 ). La Presó oberta : recursos socials i atenció en el propi medi . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (2001 ). La Opción de educar : ética y pedagogía . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (1998 ). Frankenstein educador . Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Potter, Jonathan (1998 ). La Representación de la realidad : discurso, retórica y construcción social . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Redondo Illescas, Santiago (1993 ). Justícia penal i reincidència . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Catàleg
 • Redondo Illescas, Santiago (1998 ). Desviació, delinqüència i control social : apèndix de bibliografies temàtiques . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre de Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Catàleg
 • Rousseau, Jean-Jacques (1993 ). Del Contracte social o principis del dret polític . Barcelona: Ed. 62. Catàleg
 • Rutter, Michael (1998). Antisocial behavior by young people . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Tezanos, José Félix (DL 2005 ). Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad : Octavo Foro sobre tendencias sociales . Madrid: Sistema. Catàleg
 • Valverde Molina, Jesús (1991 ). La Cárcel y sus consecuencias : la intervención sobre la conducta desadaptada . Madrid: Popular. Catàleg
 • Vega, Amando (1991 ). Pedagogia de inadaptados sociales : la educación del menor inadaptado (2ª ed.). Madrid: Narcea. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1) Exposició dels diferents temes relacionats amb l'àmbit d'execució penal amb la participació dels estudiants. Per a l'avaluació es tindran en compte: 1) Les aportacions i el grau de reflexió. 5 No
2) Anàlisis de casos des d'una perspectiva criminològica i educativa Per a l'avaluació es tindrà en compte: 1) La capacitat de reflexió mostrada i aportada. 2) L'oportunitat i idoneïtat de les aportacions. 4) Les eines i recursos utilitzats. 5) La capacitat de resolució. 45
3) Treball individual d'estudi de casos. Per a l'avaluació es tindran en comtpe els següents criteris: 1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, citacions bibliogràfiques, estructura...). 2) Integració de coneixements treballats a l'aula. 3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat. 50

Qualificació

A. La nota global de l'assignatura s'obtindrà de la realització del treball individual de caràcter teòric-pràctic sobre els anàlisis dels casos. Aquest treball estarà composat per 4 activitats, amb un valor cadascuna del 25% de la qualificació:
1. Marc teòric.
2. Factors de risc i de protecció.
3. Pla de treball
4. Disseny de la intervenció socioeducativa.

B. Per poder valorar correctament l'assignatura, és obligatori l'entrega de totes les parts tant en l'avaluació continuada com en l'avaluació única.

C. En cas de no superar el treball, es podrà recuperar l'assignatura mitjançant examen final.

D. Per a l'avaluació es tindran en compte els següents criteris:
1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, citacions bibliogràfiques, estructura...).
2) Integració de coneixements treballats a l'assignatura.
3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat.

E.El plagi és inadmissible.
En els treballs escrits que s'han de presentar, qualsevol còpia realitzada sense referència bibliogràfica suposarà suspendre automàticament l'assignatura.

F. Menció de matrícula d’honor
1. La menció de matrícula d’honor es podrà atorgar als i a les estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0.
2. El nombre de matrícules d’honor que s’atorguin no podrà ser superior al 5 % de l’estudiantat matriculat en l’assignatura en el període acadèmic d’avaluació corresponent. Si el nombre de
matriculats i matriculades és inferior a 20 es podrà atorgar una sola matrícula d’honor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT quan l'estudiant no presenta cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Aquesta opció s'ha de solicitar dins dels terminis fixats.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Donada la situació actual, les tutories s'ajustaren a diferents horaris per tal de facilitar la interacció professor-alumne i garantir un procés d'ensenyament i aprenentatge òptim.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal principal serà l'e-mail, però es podran establir altres opcions de comunicació com la videoconferencia i/o videotrucada.

Observacions

Es recomana, durant el curs de l'assignatura la lectura de diferents textos legislatius, pedagògics...i altres recursos didàctics que es facilitaran en el moodle per tal de comprendre millor el context de treball de l'educador social a l'àmbit d'execució penal.

Per altra banda, disposareu de contingut gravat al moodle de tal manera que podreu entrar a consultar les classes de manera flexible.

Modificació del disseny

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació se realitzarà a través del treball individual presentat.
No es realitzarà prova d'examen.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaran:
- Via email.
- Via telefónica.