Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi de les polítiques publiques i els programes i serveis de joventut. El jovent i les entitats juvenils en diferents espais i àmbits educatius, socials i culturals. L’associacionisme i la participació dels joves. Els principals moviments, organitzacions i programes educatius per a joves.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA SALVADOR PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. El jovent i les polítiques de joventut.

          1.1. El jovent al llarg de la història, concepte de joventut i la joventut en l'era de la globalització.

          1.2. Les polítiques públiques de joventut.

2. Els plans i programes de joventut: Contingut, estructura i finalitat:

          2.1. El plans estatals i nacionals de joventut.

          2.2. Els plans locals de joventut.

          2.3. Els programes de joventut.

3. Serveis i programes educatius per a jovent

          3.1. Tipologia, estructura, contingut, sistemes d'avaluació.

          3.2. Modalitats de gestió

4. Els moviments i organitzacions juvenils.

          4.1. Projectes, estructures i dinàmiques d'acció i mobilització

          4.2. La participació dels joves en els afers públics i en l'espai públic.

5. L'acció educativa amb joves

          5.1. La perspectiva de gènere en les polítiques juvenils

          5.2. L'antiracisme en l'acció educativa juvenil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 22,00 4,00 28,00
Anàlisi / estudi de casos 0 6,00 2,00 8,00
Sessió participativa 6,00 17,00 16,00 39,00
Total 8,00 45,00 22,00 75

Bibliografia

 • Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut (2013 ). Barcelona: AcPpJ. Catàleg
 • Bright, Graham (2015 ). Youth work : histories, policy and contexts. London: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Brunet i Garcia, David (2002 ). Com fer un pla integral de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Claret, Albert (2013 ). Tot el poder als joves! : apoderament juvenil i democràcia avançada en temps de crisi . Barcelona: Els Llums. Catàleg
 • Comas Arnau, Domingo (DL 2007 ). Las Políticas de juventud en la España democrática . [Madrid]: Instituto de la Juventud. Catàleg
 • Feixa, Carles (2014 ). De la generación@ a la #generación : la juventud en la era digital . Barcelona: Ned Ediciones. Catàleg
 • Fitzsimons, Annette (2011 ). Empowerment and participation in youth work . Exeter: Learning Matters. Catàleg
 • González, Isaac (2007 ). Participació, política i joves : una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l'afecció política de la joventut catalana . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'AccióSocial i Ciutadania. Secretaria de Joventut. Observatori Català de la Joventut. Catàleg
 • Loncle, Patricia (2012 ). Youth participation in Europe : beyond discourses, practices and realities . Chicago: Policy Press. Catàleg
 • Llopart, Ingrid (2004 ). Debats i lectures sobre polítiques de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Montes i Sala, Pep (2008 ). Polítiques locals de joventut : criteris, eines i recursos . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Solé Blanch, Jordi (2015 ). Imaginarios de la juventud : un recorrido histórico y cultural . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Soler i Martí, Roger (2013 ). Democràcia, participació i joventut : una anàlisi de l'Enquesta de participació i política 2011 . Barcelona: Generalitat de Catalunya Direcció General deJoventut [etc.]. Catàleg
 • Soler, Pere, 1966- (2011 ). L'Animació sociocultural : una estratègia pel desenvolupament i l'empoderament de comunitats . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Trilla, Jaume Casal, Jaume (cop. 2011 ). Jóvenes y espacio público: del estigma a la indignación . Bellaterra: Bellaterra. Catàleg
 • COLL PLANAS, ROGER i SOLÀ MORALES, ROSER (2019). Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals.. Recuperat , a http://igualtatsconnect.cat/wp-content/uploads/2019/06/Publicacion-Igualtats-Connectades.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assistència i participació activa en les sessions de classe Participació classes, realitzant els exercici que es puguin proposar durant aquestes sessions. Portar al dia les lectures i activitats encomanades i participar de forma activa als fòrum de debat. 20 No
Anàlisi d'una problemàtica juvenil i disseny d'una polítiques que hi doni resposta. (Si la situació ho permetés, l'avaluació seria a través del disseny, l'execució i l'avaluació d'un Aprenentatge i Servei). Treball grupal sobre una problemàtica juvenil i la resposta que s'hi dona a través d'una política pública. S'avaluarà en un 50% amb el contingut i el 15 % a través de la presentació.

En el cas que la situació ho permetés, l'avaluació es faria a través de la realització d'un Aprenentatge i Servei vinculada a alguna entitat o servei de joventut relacionat amb els joves (Aquest activitat consisteix en donar resposta a una necessitat real vinculada a alguna entitat o servei de joventut. Per a la seva realització el professor facilitarà un guió i un programa específic a l'inici de l'assignatura i es pactarà amb cada estudiant les possibilitats i compromisos que se'n deriven)
65 No
Anàlisi crítica d'una pel·lícula o llibre vinculat a la realitat juvenil A partir d'una proposta de pel·lícula o llibre, es planteja realitzar una anàlisi crítica de la realitat juvenil. 15 No

Qualificació

OPCIÓ 1:

a) Participació a l'aula i els fòrums de debat (20%)

b) ATD 1 (65%) treball grupal sobre una problmàtica juvenil i la resposta que s'hi dona a través d'una política públic. S'avaluarà en un 50% amb el contingut i el 15 % a través de la presentació. En el cas que la situació ho permetés, l'avaluació es faria a través de la realització d'un Aprenentatge i Servei vinculada a alguna entitat o servei de joventut relacionat amb els joves.

c) ATD 2 (15%) activitat individual - anàlisi d'una pel·lícula o llibre vinculat a la realitat juvenil.


OPCIÓ 2.
a) Examen (80%)
b) Participació aula / fòrums (20%)


En ambdós opcions es seguiran les pautes generals d'avaluació aprovades per la FEP:
- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0,15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals) fins a un màxim de 1,5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si se supera aquesta nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.
- La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En tractar-se d'una assignatura optativa que està dissenyada en una part molt important a partir de les activits plantejades o d'una experiència d'ApS, el no presentat suposa matricular l'assignatura de nou o escollir una altra assignatura el curs vinent.

Avaluació única:
Es proposa realitzar una prova d'avaluació a través d'un examen (80%). La resta de l'avaluació (20%) es realitzarà a través de la participació en els fòrums de debat o a l'aula.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran realitzar tutories grupals o individuals en format virtual

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través de l'adreça electrònica mariona.salvadorpujolras@udg.edu

Observacions

En el cas que la situació ho permeti, es preveu que l'assignatura es realitzi a través d'una experiència d'Aprenentatge Servei.