Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Didàctica de la direcció coral i instrumental per a la seva aplicacio a l'escola d'infantil i primària. Es treballarà de forma pràctica l'actitud corporal correcta, tècnica vocal aplicada al cor infantil i tècnica vocal pròpia de cada estudiant. S'utilitzarà l'anàlisi i recerca de repertori per a veus iguals i per a formacions instrumentals senzilles. Es partirà d'un dossier basic amb una proposta de repertori basat amb canons i cançons a una i dues veus per la seva pràctica a la classe. Es treballarà la sensibilització auditiva i el control de l'afinació així com aprendre a donar el to corrrectament.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Didàctica de la música aplicada a la direcció coral i instrumental.

2. Actitud corporal correcta, tècnica vocal aplicada al cor i tècnica vocal pròpia.

3. Anàlisi i recerca de repertori per a veus iguals, i per a formacions instrumentals senzilles.

4. Tècnica de direcció aplicada al cor i a les agrupacions instrumentals escolars i la seva didàctica.

5. Sensibilització auditiva i control de l'afinació.

6. Pedagogia de l'assaig. Gestió i organització del grup/ veus.

7. Pràctica auditiva i visual d'obres enregistrades i en viu.

8. Lectura d'articles i reflexions relacionades amb la temàtica de la matèria.

9. Projecte i pràctica compartida entre els estudiants i alumnes d'escoles de primària o corals infantils i/o de joves o mixtes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 32,50 10,50 43,00
Sessió pràctica 10,50 21,50 0 32,00
Total 10,50 54,00 10,50 75

Bibliografia

 • Vila i Casañas, Josep (DL 2005 ). Nadales i cançons. Sabadell: La Mà de Guido. Catàleg
 • Massot i Muntaner, Josep (2005 ). El Cançoner popular català. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Catàleg
 • Bibiloni i Llabrés, Baltasar (1998 ). Cançons per instrumental Orff. Berga: Amalgama. Catàleg
 • Malagarriga Rovira, M. Teresa (2002 ). Dites i cançons instrumentades per als més petits . Berga: Amalgama :Centre d'Estudis Musicals del Berguedà "L'Espill". Catàleg
 • Maideu i Puig, Joaquim (1991 ). Assaig : cançons i exercicis (2a ed.). Vic: Eumo. Catàleg
 • Maideu i Puig, Joaquim (1995 ). Instruments musicals : classificació i notícia, morfologia, característiques tècniques, particularitats sonores, evolució històrica, nomenclatura en altres idiomes, literatura musical específica . Vic: Eumo. Catàleg
 • Maideu i Puig, Joaquim (1994 ). Llibre de cançons : crestomatia de cançons tradicionals catalanes (2a ed.). Vic: Eumo. Catàleg
 • Miralpeix, Antoni (1998- ). Repertori instrumental. Berga: Amalgama. Catàleg
 • Luna Sanjuan, Marta (1993 ). Cançoner de Nadal . Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Danés, Joana (DL 1986 ). Tu-ru-rut : cançons per a nois i noies : 3 a 14 anys . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Busqué i Barceló, Montserrat (2002 ). Tunc que tan tunc : cançoner de Nadal 1 per als mes menuts . [Tarragona]: Arola. Catàleg
 • Busqué i Barceló, Montserrat (2002 ). Tunc que tan teta : cançoner de Nadal 2 per als mes menuts . [Tarragona]: Arola. Catàleg
 • Bonal, Giménez, Martorell, Solanic, (1975). Esquitx 1,2,3,4,5. Barcelona: Dinsic. Catàleg
 • Thomas, Kurt (1998 ). Metodo di direzione corale . Milano: Angelo Guerini e Associati. Catàleg
 • Thomas, Kurt (1998 ). Metodo di direzione corale . Milano: Angelo Guerini e Associati. Catàleg
 • Lestringant, Étienne (cop. 2004 ). La Voix chorale ou le chant multiplié . Paris: Van de Velde. Catàleg
 • Tafuri, Johannella (2006 ). ¿Se nace musical? : cómo promover las aptitudes musicalesde los niños . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gustems, Josep (2008 ). Guía práctica para la dirección de grupos vocales e instrumentales . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Raspo, Edith Capurro, Delia (1999 ). Canciones, juegos, actividades con corcheas : organización de grupos, bandas y coros . Buenos Aires [etc.]: Novedades Educativas. Catàleg
 • Oliveras, Imma (1999 ). El conjunt instrumental Orff : [crèdit variable tipificat12. Vic: Eumo. Catàleg
 • Miró i Claria, M. dels Àngels (1989 ). Mètode pràctic de cant. Barcelona: M.F.. Catàleg
 • Ferrer, Rita|q(Ferrer Miquel). El Cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits icompetències. |c2011: . Catàleg
 • Cao, Pierre (DL 1985 ). Technique de la direction chorale. Paris: Éditions A coeur joie. Catàleg
 • Les Classiques du chant choral (2005 ). Lyon: Editions à Coeur Joie. Catàleg
 • Repertorio I (DL 1992 ). Madrid: COACE. Catàleg
 • Blay, Joan J. (2001 ). Deu obstinats. Berga: Amalgama. Catàleg
 • Vivó, Gabriel (1966 ). Formación de coros (2ª ed.). Madrid: Santillana. Catàleg
 • Llongueras i Badia, Joan (cop. 1919 ). La Festa dels reis. Barcelona [etc.]: Unión Musical Española. Catàleg
 • Llongueras i Badia, Joan (cop. 1919 ). La Festa dels reis. Barcelona [etc.]: Unión Musical Española. Catàleg
 • Llongueras i Badia, Joan (1920 ). Els soldats venen de França. Barcelona [etc.]: Unión Musical Española. Catàleg
 • Llongueras i Badia, Joan (1920 ). Els soldats venen de França. Barcelona [etc.]: Unión Musical Española. Catàleg
 • Boulez, Pierre (2003 ). La Escritura del gesto : conversaciones con Cécile Gilly . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Scherchen, Hermann (1992 ). El Arte de dirigir la orquesta (3ª ed.). Barcelona: Labor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes presencials: pràctica individual del gest de direcció i anàlisi del material a dirigir
Direcció coral al grup classe. Avaluació del gest i les accions didàctiques
Treball individual de donar el to, el gest inicial, anàlisi de partitures i reflexió sobre la propia pràctica i sobre materials didàctics musico-coral i/o instrumentals.
Reflexió compartida amb el grup i el professor
Treball i progrés individual. Adequació als objectius 50
Activitats virtuals asincròniques i sincròniques: lectures; preparació i enregistrament d'un video amb la pràctica de direcció coral amb un grup de nens per la seva posterior reflexió sobre la pràctica. análisi de partitures - Elaboració, posada en pràctica i reflexió d'una pràctica i treball de direcció coral feta a partir de l'anàlisi d’un material enregistrat, visual i sonor, efectuat amb un grup coral i/o una classe de primària o infantil. Es farà un seguiment i avaluació de les tasques derivades d'aquestes sessions virtuals 50

Qualificació

La pràctica i les exposicions i participació individual i dins el grup sumen el 50 % de la nota, que s'avaluaran d'acord als continguts i les activitats.

Els treballs escrits, raonats i justificats, la justesa en l'afinació, gest i oïda, entorn a la didàctica i al gest de direcció i l'anàlisi, i la resta de pràctiques virtuals ocuparan l'altre 50% de l'avaluació.

L'assistència i participació a les classes estaran contemplades com a material avaluable. És del tot imprescindible la presencia i participació activa a les sessions de classe i no es podran recuperar amb treballs teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat avaluable i que no es porti a terme podrà ser considerada un no presentat al igual que la falta d'assistència reiterada amb un màxim d'un 20% de les classes sense justificar.

Avaluació única:
És una assignatura eminment pràctica i la seva presencialitat és bàsica. Es contempla com a avaluació La presentació dels treballs i les pràctiques individuals.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el
14 i el 16 d'octubre (de 2on a 4art curs, 1er semestre)
2 i el 4 de novembre (1er curs, 1er semestre)
8 i 10 de març (2on semestre)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

es faran tutories cada cop que sigui necessari, tant presencials com virtuals

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

els canals de comunicació seran bàsicament: la plataforma moodle i el correu electrònic.

Observacions

Caldrà que l'estudiant tingui coneixement d'un ampli repertori de cançons i material musical suficient a fi que es pugui partir d'un cert nivell, que encara que bàsic, garanteixi uns mínims per assolir els objectius marcats. Es treballarà per aconseguir un gest clar i segur, una actitud natural davant del dels grups i que sigui clarificador en l'aprenentatge de les obres. La metodologia serà activa i atenta en cada cas amb la finalitat d'adquirir un criteri propi i ben fonamentat respecte a la interpretació, fent prendre consciència als alumnes de les responsabilitats musicals, socials, relacionals i psicològiques que demana el fet d'esdevenir director o dinamitzador de grups instumentals o vocals.

Assignatures recomanades

 • Didàctica de l'educació musical
 • Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals
 • Educació musical i noves tecnologies
 • Educació musical, plàstica i visual 1
 • Educació musical, plàstica i visual 2
 • Música, expressió plàstica i corporal
 • Pràctica instrumental i creativitat