Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Continguts

1. Appreciate the importance of literature as a teaching tool.

2. Identify narrative skills for storytelling in the classroom

3. Storytelling in ELT

4. Introduction to the uses of picturebooks in ELT

5. Designing literary activities for the English classroom.

6. Developing learners' literary competence

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 5 10
Cerca d'informació 5 5 10
Classes participatives 5 5 10
Elaboració de treballs 10 20 30
Simulacions 10 5 15
Total 35 40 75

Bibliografia

 • Hunt, P. (ed.) (1995). Children's Literature. An Illustrated History. Oxford: Oxford University Press . Catàleg
 • Reilly, Vanessa & Sheila M. Ward (1997). Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press in “Resource Books for Teachers” series. Catàleg
 • Wright, Andrew (1997). Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press, in “Resource Books for Teachers” . Catàleg
 • Wright, Andrew (2000). Pictures for Language Learning. Cambridge University Press in “Cambridge Handbooks for Language Teachers” series. Catàleg
 • Bob Barton & David Booth (1990). Stories in the Classroom. Storytelling, reading aloud & roleplaying with childre. Pembroke Publishers Limited. Catàleg
 • Sara C.Bryant (2003). Com Explicar Contes. Biblària Col.lecció Nadal. Catàleg
 • Gail Ellis & Jean Brewster (1999). Tell it again. The new storytelling handbook for primary teachers.. Penguin English Photocopiables. Catàleg
 • Sarah Phillips (1999). Drama with children. Oxford University Press. Catàleg
 • Leland B.Jacobs (editor) (1978). Using Literature with young children. Teachers College Press, Columbia University NY & London. Catàleg
 • Wright, Andrew (1995 ). Storytelling with children . Oxford: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Storytelling performances Telling a story effectively. Using appropriate strategies to maximise learner understanding. Using appropriate techniques & resources to maximise learner engagement. Specific assessment criteria will be provided during the module. 40
Storytelling Projects Appropriate lesson plan for storytelling session and contextualisation within appropriate educational context. Details of pre-story activities + post-story activities. Personal reflection on storytelling performance including reflection on peer feedback received. Specific assessment criteria provided during module. 60

Qualificació

Telling a story in class using appropriate strategies to maximise learner understanding (40%). Written paper contextualising the storytelling session within an appropriate educational context; presenting a detailed lesson plan of the storytelling session; providing details of pre-story and post-story activities; and a personal reflection on own performance, including a reflection on the peer feedback received (60%)

A minimum of 80% of lessons must be attended in order to pass the subject. The practical and interactive work carried out in class is considered to be a vital part of the learning process. Non-attendance can only be approved in exceptional circumstances. However, in such cases, and to reflect the lack of class work carried out, the maximum mark that can be obtained from all work submitted is 6.

Observacions

Classes in English. Links with other subject: La Cultura Anglesa (anglès). Students will need to have a good command of English according to the level of the course (C1)