Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Continguts

1. Appreciate the importance of literature as a teaching tool.

2. Identify narrative skills for storytelling in the classroom

3. Storytelling in ELT

4. Introduction to the uses of picturebooks in ELT

5. Designing literary activities for the English classroom.

6. Developing learners' literary competence

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 6,00 23,00 2,00 31,00
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 1,00 6,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 1,00 9,00
Sessió participativa 2,00 2,00 2,00 6,00
Simulacions 3,00 0 0 3,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 6,00 1,00 7,00
Treball en equip 0 10,00 4,00 14,00
Total 11,00 54,00 11,00 76

Bibliografia

 • Hunt, P. (ed.) (1995). Children's Literature. An Illustrated History. Oxford: Oxford University Press . Catàleg
 • Reilly, Vanessa & Sheila M. Ward (1997). Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press in “Resource Books for Teachers” series. Catàleg
 • Wright, Andrew (1997). Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press, in “Resource Books for Teachers” . Catàleg
 • Wright, Andrew (2000). Pictures for Language Learning. Cambridge University Press in “Cambridge Handbooks for Language Teachers” series. Catàleg
 • Bob Barton & David Booth (1990). Stories in the Classroom. Storytelling, reading aloud & roleplaying with childre. Pembroke Publishers Limited. Catàleg
 • Sara C.Bryant (2003). Com Explicar Contes. Biblària Col.lecció Nadal. Catàleg
 • Gail Ellis & Jean Brewster (1999). Tell it again. The new storytelling handbook for primary teachers.. Penguin English Photocopiables. Catàleg
 • Sarah Phillips (1999). Drama with children. Oxford University Press. Catàleg
 • Leland B.Jacobs (editor) (1978). Using Literature with young children. Teachers College Press, Columbia University NY & London. Catàleg
 • Wright, Andrew (1995 ). Storytelling with children . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Waddington, Julie (2020). Motivating self and others through a whole-school storytelling project: Authenti. E-JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages,, 7(1), 124-144. Recuperat , a http://www.e-journall.org/vol7-issue1-2020-2376905x-11-188/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Delivering interactive storytelling sessions in a simulated classroom context Telling a story effectively. Using appropriate strategies to maximise learner understanding. Using appropriate techniques & resources to maximise learner engagement. Specific assessment criteria provided during the module. 40
Creating or adapting pre- and post- storytelling resources Students will be required to submit a written paper after delivering their storytelling session which should contextualise the session within an appropriate educational context: paper to include a lesson plan of the session + lesson plans for pre-story and post-story activities.
Specific assessment criteria provided during module.
40
Writing reflections related to class/course experiences Specific criteria provided during module. 20 No

Qualificació

Specific criteria for each assignment will be provided during the module.


La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not submitting required assignments will result in a 'No presentat'.

Avaluació única:
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el
14 i el 16 d'octubre

Students who do not/cannot attend classes will be asked to submit a storytelling session in video format and a written paper following the instructions provided.

Requisits mínims per aprovar:
Students must obtain a mimumum mark of 5 to pass this subject.

Tutoria

Individual or group tutorials will be available online every Friday morning between 9 – 11h, or at other times to be agreed.

Students should email to make an appointment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

The reduced groups will facilitate maximum communication between students and tutor.
Outside class sessions, the tutor will send all notifications to students through the 'Avisos i notícies' feature of the moodle.
In addition, forums/debates will be opened to discuss specific issues.
A feature/space will be introduced for students to communicate key points or doubts that emerge during online sessions when the tutor is not present.
Beyond this, and for any other doubts, students should contact the tutor by email.

Observacions

Classes in English. Links with other subject: La Cultura Anglesa (anglès). Students will need to have a good command of English according to the level of the course (C1)