Dr.  VARGA LINDE, DIEGO

Plana personal

Categoria:
PROFESSOR AGREGAT
Departament:
GEOGRAFIA
Àrea de coneixement:
GEOGRAFIA HUMANA
Institut:
INSTITUT DE MEDI AMBIENT
Grup de recerca:
Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS
Grup de recerca:
Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Contracte

Projecte:
Estudi sobre la redacció d'una proposta d'actuacions de foment i restauració de la connectivitat entre el massís de les Guilleries-Gavarres-Ardenya (038/08 23/06/08)
Entitat:
Diputació De Girona
Direcció:
 Josep Vila Subiros
Investigadors:
1
Import:
10342 €
Durada:
2008
Projecte:
Proposta d'actuacions de foment i restauració de la connectivitat plurifuncional entre els massissos del Montseny, el Montnegre i l'Ardenya (003/08 04/02/08)
Entitat:
Diputació De Girona
Direcció:
 Josep Vila Subiros
Investigadors:
1
Import:
10077 €
Durada:
2007-2008
Projecte:
Elaboració de l'estudi "Estat actual i regeneració del teix a l'Alta Garrotxa" (103/03 09/12/03)
Entitat:
Direcció:
 Josep Pinto Fusalba
Investigadors:
1
Import:
2943 €
Durada:
2003
Projecte:
Estudi sobre cartografia i caracterització d'hàbitats no forestals de l'Alta Garrotxa (080/02 15/10/02)
Entitat:
Direcció:
 Josep Vila Subiros
Investigadors:
1
Import:
7759 €
Durada:
2002
Projecte:
Delimitació de la superfície ocupada per la teixeda i inventari (049/00 12/09/00)
Entitat:
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Josep Pinto Fusalba
Investigadors:
1
Import:
6437 €
Durada:
2000

Projecte

Projecte:
Impactos de los cambios socioambientales y acciones para el desarrollo local sostenible en la cuenca del Majarte (Marruecos). (A1/038814/11)
Entitat:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:
 Diego Varga
Investigadors:
6
Import:
21000 €
Durada:
2012-2013
Projecte:
Nuevas pautas de consumo y gestión del agua en espacios urbanoturísticos de baja densidad. El caso de la Costa Brava (Girona) (CSO2010-17488)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Anna M. Ribas Palom
Investigadors:
07
Import:
24200 €
Durada:
2011-2014
Projecte:
Analisis ambiental del aprovechamiento de las aguas pluviales urbanas (CTM2010-17365)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Xavier Gabarrell
Investigadors:
6
Import:
96800 €
Durada:
2011-2013
Projecte:
Cambios socioambientales y desarrollo local y regional en la cuenca del Najla (Marruecos). Acciones preparatorias para la postulación de un proyecto de colaboración docente aplicada con la participación de los gobiernos locales y regionales en la cuenca del Najla (Marruecos). (C/032417/10)
Entitat:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:
 Diego Varga
Investigadors:
6
Import:
6000 €
Durada:
2011-2012
Projecte:
Processos d'urbanització recent i gestió sostenible ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Anna M. Ribas Palom
Investigadors:
10
Import:
12000 €
Durada:
2009-2011
Projecte:
Ajuts Complementaris per a la mobilitat d'Investigadors de la UdG 2006. ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Diego Varga Linde
Investigadors:
1
Import:
3550 €
Durada:
2006
Projecte:
Ajuts per a la mobilitat d'investigadors de la UdG 2005 ()
Entitat:
Altres Organismes Nacionals
Direcció:
 Diego Varga Linde
Investigadors:
1
Import:
3350 €
Durada:
2005
Projecte:
Dynamique des paysages, érosion et développement durable dans les montagnes méditerranéennes (SEJ2006-15153-C03-02/GEOG)
Entitat:
Ministeri de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible de França
Direcció:
 Marianne Cohen
Investigadors:
14
Import:
129963 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Desarrollo y validación de un método de valoración del recurso playa como ayuda a la getión integrada de zonas turísticas costeras. (REN2003-09029-C03-02)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Josep Pinto Fusalba
Investigadors:
09
Import:
64975 €
Durada:
2003-2007
Projecte:
Cartografia y modelización de la evolución del paisaje litoral en cataluña en el periodo 1800-2000: Provincia de Gerona (BSO2002-04250-C02-02)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Josep Pinto Fusalba
Investigadors:
06
Import:
27600 €
Durada:
2002-2005