PROGRAMA SIERRA HÚNTER -oferta de contratación 2016
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Departament de Pedagogia

PROGRAMA SERRA HÚNTER -oferta de contractació 2016

UdG-AG-306: Didactics and Scholastic Organisation Perfil especialitzat en tecnologia educativa

La docència a cobrir requereix un perfil docent especialitzat en metodologies educatives, que combini l’aprenentatge de les matèries STEAM (acrònim anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) des d’un enfocament interdisciplinari. En concret, s’hauran d’impartir continguts de Tecnologia educativa relacionats amb el pla STEMcat (CVE-DOGC-A-17059087-2017), centrats en la programació educativa, la robòtica i el pensament computacional.

Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya.

Notícies relacionades