30 millones de euros para mejorar establecimientos turísticos
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Turisme

L’objectiu d’aquesta línia de finançament és facilitar que hotels, establiments turístics, càmpings i establiments de turisme rural puguin realitzar obres i reformes que els permetin millorar qualitativament les instal·lacions. Els establiments han de tenir la seva seu operativa a Catalunya i tenir una antiguitat mínima de 2 anys.

En concret, a través d’aquesta línia de préstecs, denominada “ICF Turisme”, es podrà finançar la millora de l’accessibilitat i la qualitat dels serveis i/o estades que impliquin obres o reformes. A més, la línia també contempla el finançament per dur a terme projectes d’eficiència energètica, així com projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s’apliquin en els establiments turístics.

L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 i 1 milió d’euros i es podrà finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, els sol·licitants podran demanar els préstecs a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

L’ICF destina 30 milions d’euros a aquesta línia de préstecs i la Direcció General de Turisme aporta un total de 3.942.346,65 euros a un fons que servirà per bonificar fins al 2% del tipus d’interès. Els recursos per bonificar els interessos provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades es establiments turístics.

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’eix 3 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 que destaca la necessitat de promoure les inversions i reinversions turístiques i per una efectiva mobilització de capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics o millorar els existents.

Gencat. (16/07/19). 30 milions d'euros per millorar establiments turístics. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/30-milions-deuros-per-millorar-establiments-turistics 

Notícies relacionades