Zonificación escolar en Girona
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Cohesió i Compromís Social

El passat 25 de novembre es va presentar a l'auditori del Centre Cultural de La Mercè l’estudi dut a terme per la UdG sobre la zonificació escolar a la ciutat de Girona.

L’estudi, un encàrrec de l’ajuntament de Girona i realitzat per Salvador Martí, Quim Brugué i Josep Pueyo, posa sobre la taula una sèrie de variables i indicadors que influencien en la segregació escolar de la ciutat i que es poden analitzar a partir dels mecanismes de zonificació escolar: les distancies entre els domicilis de les famílies i els centres educatius; el nivell educatiu dels progenitors; lloc de naixement de l’alumnat; etc.

Així mateix, les dades ens deixen veure quins centres educatius poden ser considerats d’atracció (que acullen famílies de diferents zones de la ciutat) i centres “de fugida”, que serien aquells que no son triats per la majoria de famílies del barri sinó que aquestes procuren triar-ne un altre.

L’estudi, que inclou centres de primària i secundària, públics i concertats, recull també una part qualitativa a base d'entrevistes a diferents agents de la comunitat educativa com per exemple directors i directores de centres educatius del municipi.

Notícies relacionades