Portal de Govern Obert i de la Transparència

Cost de les campanyes de publicitat institucional

D'acord amb l'article 11.f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquest apartat poden consultar el cost de les campanyes de publicitat institucional.

  • Dades corresponents a l'any 2015 (Excel)
  • Dades corresponents a l'any 2014 (Excel)

  • Darrera actualització 03/07/2015