Inscripció per centres

El termini d'inscripció estarà obert a partir del 9 de gener i fins al 2 de febrer de 2018

Dades del centre

Indiqueu el nombre d'estudiants que estan interessats en cada sessió informativa

  • Nota: La informació de les dobles titulacions (Dret+Criminologia, Dret+Ciències Polítiques, Dret+ADE) es donarà a cada sessió informativa dels estudis de la Facultat.

  • Nota: La informació de les dobles titulacions (Economia+ADE, ADE+Enginyeria Tecnologies Industrials, ADE+Dret i Economia+Filosofia) es donarà a cada sessió informativa dels estudis de la Facultat

  • Nota: La informació de les dobles titulacions (Biologia+Biotecnologia, Biologia+Ciències Ambientals) es donarà a cada sessió informativa dels estudis de la Facultat 

  • Nota: La informació de la doble titulació es donarà a la sessió informativa de Filosofia

  • Nota: La informació de les dobles titulacions es donaran a les sessions informatives dels diferents àmbits

Les dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer creat per la Universitat de Girona per a l’organització d’activitats de promoció adreçades a estudiants de batxillerat. 

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, la persona que omple aquest formulari autoritza  la tramesa d’informació sobre l’oferta educativa de la UdG. 

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a Secretaria General de la Universitat.