1

Períodes de matrícula 2017 -18

Us podreu matricular del 21 de juliol al 29 de setembre

Recordeu que abans de matricular-vos heu de passar tutoria amb el coordinador del vostre màster:

Màster en Direcció i Planificació del Turisme  
Coordinador: Lluís Coromina (coord.mdirtu@udg.edu)

Màster en Turisme Cultural 
Coordinador:  Lluís Mundet (coord.mturismecultural@udg.edu)

Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM)
Coordinador: Jaume Guia (coord.emtm@udg.edu)

2

Lloc de matrícula

Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de dilluns a divendres de 8h del matí a 1h de la matinada)

3

Documentació a presentar a la secretaria acadèmica a l’inici del curs

Original i fotocòpia de tota la documentació aportada en el moment de la preinscripció. Recordeu que:

  • tot document que no estigui expedit en català, castellà o anglès ha de venir acompanyat d’una traducció jurada.
  • tot document expedit fora de la CEE ha d’estar degudament legalitzat

Una fotocòpia del DNI o del passaport vigents. En el cas d’estudiants estrangers, NIE o passaport i permís de residència, si escau.

En cas de domiciliar el pagament de la matrícula i no ser el titular del compte, la comunicació/actualització de dades bancàries, degudament omplert. Cal adjuntar una fotocòpia del DNI del titular. Ens ho podeu portar a la Secretaria Acadèmica o bé enviar-ho escanejat a infoacademica.eps@udg.edu

4

Com contactar amb la secretaria acadèmica

E-mail: secacad.aellt@udg.edu
Horari: juliol i setembre de 9:30 a 13:15h
agost tancat