Facultat de Turisme

Incoming students

  • Incoming students (ENGLISH) Erasmus+, Sicue and other exchange students
  • Incoming students - Estudiantes de intercambio  (CASTELLANO) (Erasmus+, Sicue y otros programas)
  • Com a estudiant de mobilitat el teu primer contacte amb la Universitat de Girona (UdG) és a través de l'Oficina de Relacions Exteriors (ORE). Ells us informaran sobre el procés d'inscripció i l'allotjament.
  • Como estudiante de movilidad tu primer contacto con la Universidad de Girona (UdG) debe realizarse con la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE). Ellos te informarán sobre la formalización de tu inscripción y alojamiento.
  • Your first contact with the University of Girona (Girona) will be with the International Relations Office . They will inform you about the Application form and process Accomodation.