Facultat de Lletres

Delegació d'estudiants

El Consell d'Estudiants de la UdG és l'òrgan de representació, deliberació i consulta dels estudiants en la vida quotidiana de la UdG. Actua com a veu dels estudiants davant, entre altres, dels òrgans de govern de la UdG.
A la Facultat existeix una delegació del Consell d'Estudiants, la Delegació d’Estudiants de la Facultat de Lletres.
Per a més informació podeu consultar:

  1. Consell d’Estudiants
  2. Associacions d’Estudiants
  3. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)