Facultat d'Infermeria

Equip de Direcció

Càrrec Titular
degana de la Facultat d'Infermeria Doctora CARMEN BERTRAN NOGUER
vicedegana de la Facultat d'Infermeria Doctora MARIA ROSA SUÑER SOLER
secretària de la Facultat d'Infermeria Senyora MIRIAM FERRER AVELLI
coordinadora d'estudi del Grau en Infermeria Doctora ANNA BONMATI TOMAS
coordinadora d'estudi del Màster en Promoció de la Salut Doctora DOLORS JUVINYA CANAL