Facultat d'Infermeria

Calendari i horaris
Curs Torn Grups Aval. Pràcticum
1r Matí

A B C D E F

AC/AR Pràcticum 1.1: del 29/04/19 al 24/05/19
Pràcticum 1.2: del 20/05/19 al 14/06/19
1r Tarda

G H I J K L

AC/AR Pràcticum 1.1: del 29/04/19 al 24/05/19
Pràcticum 1.2: del 20/05/19 al 14/06/19
2n Matí 

A B C D E F

AC/AR Pràcticum 2.1: del 01/04/19 al 17/05/19
Pràcticum 2.2: del 20/05/19 al 21/06/19
2n Tarda

G H I J K L

AC/AR Pràcticum 2.1: del 01/04/19 al 17/05/19
Pràcticum 2.2: del 20/05/19 al 21/06/19

(l'última setmana de cada període està destinada a Interpràcticum)
3r Matí A B C D E F

AC/AR Pràcticum 3.1: del 26/11/18 al 11/01/19
Pràcticum 3.2: del 25/03/19 al 10/05/19
Pràcticum 3.3: del 13/05/19 al 14/06/19

(l'última setmana de cada període està destinada a Interpràcticum)
3r Tarda

G H I J

AC/AR Pràcticum 3.1: del 26/11/18 al 11/01/19
Pràcticum 3.2: del 25/03/19 al 10/05/19
Pràcticum 3.3: del 13/05/19 al 14/06/19

(l'última setmana de cada període està destinada a Interpràcticum)
4t Matí

A

 
AC/AR Pràcticum 4.1: del 17/09/18 al 19/10/18
Pràcticum 4.2.1: del 22/10/18 al 23/11/18
Pràcticum 4.2.2: del 26/11/18 al 11/01/19
Pràcticum 5.1: del 14/01/19 al 15/02/19
Pràcticum 5.2: del 18/02/19 al 05/04/19
Pràcticum 5.3: del 08/04/19 al 07/06/19

(l'última setmana de cada període està destinada a Interpràcticum)
4t Tarda 

B

AC/AR Pràcticum 4.1: del 17/09/18 al 19/10/18
Pràcticum 4.2.1: del 22/10/18 al 23/11/18
Pràcticum 4.2.2: del 26/11/18 al 11/01/19
Pràcticum 5.1: del 14/01/19 al 15/02/19
Pràcticum 5.2: del 18/02/19 al 05/04/19
Pràcticum 5.3: del 08/04/19 al 07/06/19

(l'última setmana de cada període està destinada a Interpràcticum)