Facultat de Dret

Reserva d' aules

A l'apartat espais, podeu consultar les característiques de cada un dels espais a reservar.

Important: No envieu el formulari fins que hagueu omplert totes les reserves que voleu efectuar

 

L’edifici de la Facultat de Dret va ser dissenyat pels arquitectes olotins Aranda, Pigem i Vilalta i es va acabar al final de l’any 1999. Disposa d’un total de 23 aules dedicades a la docència, la capacitat de les quals oscil·la entre 40 i 200 places, dotades de connexió informàtica i mitjans multimèdia per a la docència.

La Sala de Graus Francisco Tomás y Valiente, amb 118 places i tecnologia avançada, és un espai per a finalitats principalment acadèmiques, com lectures de tesis, i també pot acollir altres tipus d’actes, com conferències, congressos, etc.

La sala Tomàs Mieres de la Facultat reprodueix una sala de vistes per poder simular judicis de manera versemblant (Aula de Pràctica Jurídica). Té un aforament de 54 persones i disposa de mitjans tècnics per a l’enregistrament de les simulacions.

L’edifici també té dues aules informàtiques amb 48 PC per a ús docent i amb connexió a Internet.

Tots aquests espais poden ser llogats per persones i institucions alienes a la UdG. Les tarifes les aprova el Consell Social cada any, juntament amb el pressupost de la UdG.

Per a reserves s'ha d'omplir el formulari que es troba al apartat superior, procediment i formulari.

sala de graus

Sala de graus

APJ8

Aula de pràctica jurídica