Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina

Formació teòrica troncal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

Estudi de la morfologia, estructura i funció dels diferents aparells i sistemes en l'humà.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (3501MO1761)

Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Formació teòrica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

Estratègies recents per al desenvoluament de fàrmacs mitjançant l'enginyeria de proteïnes. Visió general i desenvolupament d'exemples concrets.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

Embriologia humana

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

Bases moleculars de la Isquèmia Cerebral. Transmissió neuronal i neurofisiologia. Bases moleculars de l'envelliment i salut mental. Plasticitat i rehabilitació neuronal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

Epidemiologia i risc cardiovascular. Genètica de la malaltia cardiovascular. Biofísica dels canals. Epigenètica de canals

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

Degeneració i regeneració del sistema nerviós perifèric (SNP). Bases cel·lulars i moleculars de la mort cel·lular. Neuroinflamació i reparació del sistema nerviós. Fisiopatologia de la medul·la espinal lesionada. Teràpies reparatives de l'SNP lesionat. Trasplantaments cel·lulars i reparació del SNC lesionat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

Estructures i mecanismes implicats en la patogenicitat microbiana i la seva forma d’actuació davant les defenses de l’hoste. Eines per l’estudi de la virulència bacteriana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

Mètodes orals i escrits de comunicació científica. L'article científic, estructura i estratègies d'escriptura. Revistes científiques. Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca d’informació. Mètode Peer review.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Genètica inversa (3501MO2391)

Genòmica funcional o determinació de la funció dels gens en els processos biològics dels organismes vius. Eines disponibles mitjançant la genètica directa i inversa. Com es dissenya un organisme modificat genèticament.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Patologia i herència (3501MO2774)

Mecanismes genòmics i epigenòmics relacionats amb patologies. Polimorfismes en la seqüència del DNA i els seus efectes. Malalties d'herència dominant i d'herència recessiva. Mecanismes epigenètics de regulació de l'expressió gènica i els seus efectes en el fenotipus.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

Tècniques de manipulació embrionària. Teràpia gènica. Teràpies de restauració i antisentit.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Formació teòrica troncal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

Estudi de la morfologia, estructura i funció dels diferents aparells i sistemes en l'humà.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (3501MO1761)

Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Bioinformàtica (3501MO2896)

Bases de dades biològiques. Data mining en biologia molecular i medicina. Programari habitual en biologia molecular i biomedicina.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Mòdul optatiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

Estratègies recents per al desenvoluament de fàrmacs mitjançant l'enginyeria de proteïnes. Visió general i desenvolupament d'exemples concrets.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

Embriologia humana

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

Bases moleculars de la Isquèmia Cerebral. Transmissió neuronal i neurofisiologia. Bases moleculars de l'envelliment i salut mental. Plasticitat i rehabilitació neuronal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

Epidemiologia i risc cardiovascular. Genètica de la malaltia cardiovascular. Biofísica dels canals. Epigenètica de canals

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

Degeneració i regeneració del sistema nerviós perifèric (SNP). Bases cel·lulars i moleculars de la mort cel·lular. Neuroinflamació i reparació del sistema nerviós. Fisiopatologia de la medul·la espinal lesionada. Teràpies reparatives de l'SNP lesionat. Trasplantaments cel·lulars i reparació del SNC lesionat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

Estructures i mecanismes implicats en la patogenicitat microbiana i la seva forma d’actuació davant les defenses de l’hoste. Eines per l’estudi de la virulència bacteriana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

Mètodes orals i escrits de comunicació científica. L'article científic, estructura i estratègies d'escriptura. Revistes científiques. Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca d’informació. Mètode Peer review.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Genètica inversa (3501MO2391)

Genòmica funcional o determinació de la funció dels gens en els processos biològics dels organismes vius. Eines disponibles mitjançant la genètica directa i inversa. Com es dissenya un organisme modificat genèticament.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Patologia i herència (3501MO2774)

Mecanismes genòmics i epigenòmics relacionats amb patologies. Polimorfismes en la seqüència del DNA i els seus efectes. Malalties d'herència dominant i d'herència recessiva. Mecanismes epigenètics de regulació de l'expressió gènica i els seus efectes en el fenotipus.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

Tècniques de manipulació embrionària. Teràpia gènica. Teràpies de restauració i antisentit.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Mòdul pràctic (3501MO2897)

Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació en camps de la biomedicina i biotecnologia. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'investigació. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics i proteïnes. Eines computacionals i bioinformàtiques.

OPoptativa 12 A 2segon semestre NDno definit
MD 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit

Pràctiques en empresa (3501MO2898)

Pràctiques en empreses externes per afavorir el contacte directe dels estudiants amb instituts i empreses del sector i el coneixement de les activitats en l'àmbit professional. Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica. Citometria. Tècniques de cultius i criopreservació cel·lular.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
MD 2segon semestre NDno definit

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Màster (3501MO2899)

Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica, tècniques de immunomarcage). Citometria. Tècniques de criopreservació cel·lular

NDno definit 18 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
MD 2segon semestre NDno definit