On us podeu adreçar

Dades de contacte per a tràmits academicoadministratius

Secretaries acadèmiques

Les secretaries acadèmiques proporcionen informació i gestionen la majoria dels tràmits acadèmics i administratius relacionats amb els expedients acadèmics dels estudiants: adaptació, convalidació i reconeixement de crèdits, avaluació curricular, convocatòries extraordinàries, matrícula, trasllat d’expedient, sol·licitud de títols, emissió de certificats...

Secretaries acadèmiques de les àrees d'estudi

AE Ciències
972 41 87 20     sacademica.aec@udg.edu
AE Dret i Econòmiques
972 41 81 20     secretaria.dretieconomiques@udg.edu
972 41 80 02
AE Educació i Psicologia
972 41 83 20     secacademica.fep@udg.edu
AE Lletres i Turisme
972 41 82 20     secacad.aellt@udg.edu
AE Salut
972 41 96 16     secacad.areasalut@udg.edu
AE Tècnics
972 41 84 20     infoacademica.eps@udg.edu

Secretaries acadèmiques dels centres adscrits a la UdG

Centre Estudis Postgrau
972 21 02 99     cep@udg.edu
EUT CETA
93 763 61 66     secretaria@cetaedu.es
EU ERAM
972 40 22 58     eram@eram.cat
EUT Euroaula
93 451 03 06     info@euroaula.com
EUSES
972 40 51 30     info@euses.cat
EU Formatic Barcelona
93 215 68 00     secretaria.academica@formatic-barna.com
EU Mediterrani
93 426 98 22     secretariaacademica@mediterrani.com
EUHT Sant Pol de Mar
93 760 00 51     mail@santpol.edu.es

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

A més de la coordinació de processos de gestió acadèmica, el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants s’ocupa de l’assessorament i la gestió de tràmits d’àmbit general.

Accés a la universitat
972 41 80 46     acces@udg.edu
Beques i ajuts
972 41 80 53     beques@udg.edu
Doctorat
972 41 80 48     sec.edoctorat@udg.edu
Expedició de títols
972 41 80 45     titols@udg.edu
Gestió acadèmica
972 41 82 05     sga@udg.edu
Gestió econòmica
972 41 82 78     eco.acad@udg.edu
Màsters universitaris
972 41 88 43     masters@udg.edu