On us podeu adreçar

Dades de contacte per a tràmits academicoadministratius

Secretaries de facultats i escoles

Les secretaries acadèmiques dels centres docents proporcionen informació i gestionen la majoria dels tràmits acadèmics i administratius relacionats amb els expedients acadèmics dels estudiants: adaptació, convalidació i reconeixement de crèdits, avaluació curricular, convocatòries extraordinàries, matrícula, trasllat d’expedient, sol·licitud de títols, emissió de certificats...

Consulteu les dades de contacte de les secretaries dels centres docents al web corresponent:

Centres propis

Centres adscrits

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

A més de la coordinació de processos de gestió acadèmica, les diferents seccions del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants s’ocupen de l’assessorament i la gestió de tràmits d’àmbit general.

Accés a la universitat
972 41 80 46     acces@udg.edu
Beques i ajuts
972 41 80 53     beques@udg.edu
Expedició de títols
972 41 80 45     titols@udg.edu
Gestió acadèmica
972 41 82 05     sga@udg.edu
Gestió econòmica
972 41 82 78     eco.acad@udg.edu
Doctorat
972 41 80 48     sec.edoctorat@udg.edu
Màsters universitaris
972 41 88 43     masters@udg.edu