Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L'assignatura es planteja obrir un espai d'estudi i reflexió sobre la importància de l'afectivitat en el desenvolupament humà i en la gènesi dels trastorns psicopatològics. El marc d'estudi vol oferir una perspectiva integrada de la psicologia i la psicoteràpia que engloba la teoria de l'afecció, les neurociències i la recuperació actual de la psicología psicodinàmica o psicoanàlisi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA SADURNI BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • Llegir, comprendre, comentar i contrastar textos científics de procedència diversa que tracten sobre un mateix contingut
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en els treballs que es realitzin al llarg del Grau.
 • Identificar les pròpies capacitats d’aprenentatge, els contextos on es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i la millora professional.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cada un dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Teoria del vincle afectiu i teoria psicoanalítica. Punts comuns i divergències.

2. Interacció mare-infant i patrons d'aferrament a la infància i a l'edat adulta. Les aportacions de Mary Main: l'observació del sistema de vincle desorganitzat.

3. El dol i la separació des de la teoria del vincle afectiu. Fases i intervenció.

4. Afecció i intervenció amb infants i famílies de risc: nens en centres o famílies d'acollida. El vincle afectiu i els processos d'adopció. Estudi de casos.

5. Afecció i psicopatologia.

6. Avenços en la teoría de l'afecció i la perspectiva psicoanalítica: Introducció a les neurociències de l'afectivitat. Neurobiologia de la regulació afectiva. Importància de l'afectivitat en el desenvolupament primerenc des de les neurociències.

7. L'emergència del neuro-psicoanàlisi. Comprendre la relació ment-cervell i comportament normal i patològic.

8. Aplicacions clíniques de la teoria de l'afecció i la neurociència de l'afectivitat. Estudi de casos clínics.

9. Principis d'intervenció psicoterapèutica des de la teoria de l'afecció i el neuro-psicoanàlisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 0 30
Classes participatives 15 0 15
Elaboració de treballs 0 10 10
Lectura / comentari de textos 10 10 20
Total 55 20 75

Bibliografia

 • Shore, Allan (2003). Affect regulation ant the repair of the self. . New York: W. W. Norton and Co. Catàleg
 • Shore, Allan (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. . New York: W. W. Norton and Co. Catàleg
 • Fonagy, P; Target, M; Gergeley, G and Jurist E. J. (2002). Affect regulation, Mentalization and the Development of the Self. New York: Other Press. Catàleg
 • Cassidy, J & Shaver, P. (2006). Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications. . New York: Guildford Press. Catàleg
 • Siegel, D. J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we ar. New York: Guildford Press. Catàleg
 • Prior, V & Glaser, D. (2006). Understanding attachment and attachment disorders: theory, evidence and practice. London: Jessica Kingsley. Catàleg
 • Greenspan, S & Wieder, S. (2006). Infant and early childhood mental health: A comprehensive developmental approach. Washington: DC American Psychiatric Publishing. Catàleg
 • Midgley, N, Anderson, J; Nesic-Vuckovic & T. Unwin, C. (2009). Child Psychotherapy and Research: New Approaches, Emerging Findings. . Routledge. Catàleg
 • Parkes, Colin Murray; Stevenson-Hinde, Joan & Marris, Peter (1991). Attachment across the life cycle. New York: Tavistock/Routledge. Catàleg
 • Panksepp, J (1998). Affective Neuroscience. Ofxord: Oxford University Press. Catàleg
 • Bechtel, W; Mandik; P; Mundale, J & Stufflebeam (2001). Philosophy and the Neurosciences. . Oxford. Blackwell Publishers. Catàleg
 • Solms, M & Turnbull, = (2002). The brain and the inner world. . London.. H. Karnac. Catàleg
 • Hendelman, W. J. (2000). Atlas of Functional Neuroanatomy. Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (2012). Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà (1º). Barcelona: UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures i comentaris. Comentaris entregats através del moodle que s'hauran de lliurar a través del moodle en els terminis requerits sobre lectures guiades, anàlisi de films i altres.
40
Treball de curs sobre anàlisi de casos clínics, realització i/o codificació de proves de diagnòstic del vincle afectiu o altres
40%. Lectures i comentaris. Comentaris entregats a
través del moodle que s'hauran de lliurar a través del
moodle en els terminis requerits sobre lectures guiades,
anàlisi de casos, anàlisi de films i altres.
Treball de curs sobre anàlisi de casos clínics, realització i/o codificació de proves
de diagnòstic del vincle afectiu o altres
40
Memòria final de síntesi i integració de coneixements Memòria final de síntesi i integració de coneixements 20

Qualificació

40%. Lectures i comentaris. Comentaris entregats a
través del moodle que s'hauran de lliurar a través del
moodle en els terminis requerits sobre lectures guiades,
anàlisi de casos, anàlisi de films i altres.
40%. Treball de curs sobre anàlisi de casos clínics, realització i/o codificació de proves
de diagnòstic del vincle afectiu o altres
20% Memòria final de síntesi i integració de coneixements

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat:

L'estudiant que no hagi presentat els exercicis o material necessari per ser avaluat i/o no arribi al 80% de l'assistència a classe.