Departament de Física

Recerca

Recerca en diversos àmbits

El Departament de Física és molt actiu en la recerca en diversos àmbits. Tres grups de recerca tenen la seva seu i mantenen la seva infraestructura (laboratoris, tallers, estacions de mesura) als espais del departament. Aquests grups segueixen línies d’estudi sobre física ambiental, sobre sistemes complexos i sobre els materials i la termodinàmica. També part del professorat del departament participa en un quart grup dedicat a l’estudi de materials per al disseny estructural.

Per altra banda, l’activitat de recerca no es limita a l’execució de projectes i a la publicació dels resultats, sinó que es completa amb la formació d’investigadors en el marc de diversos programes de doctorat.

Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica. GRMT

Any Tipus publicació Publicació
2020 Article Zghal, Imen; Farjas, Jordi;Camps, Jaume; Dammak, Mohamed; Roura, Pere.  "Thermal decomposition of cerium triethanolamine complexes."  Thermochimica Acta  683 (2020):  178430-1-178430-7.Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article A. Sasikumar, D. Trias, J. Costa, N. Blanco, J. Orr, P. Linde  "Effect of ply thickness and ply level hybridization on the compression after impact strength of thin laminates."  Composites. Part A, Applied science and manufacturing  121 (2019):  232-243.
2019 Article A. Sasikumar, D. Trias, J. Costa, V. Singery, P. Linde  "Mitigating the weak impact response of thin-ply based thin laminates through an unsymmetrical laminate design incorporating intermediate grade plies."  Composite Structures  220 (2019):  93-104.
2019 Article A. Sasikumar; D. Trias; J. Costa; N. Blanco; J. Orr; P. Linde  "Impact and compression after impact response in thin laminates of spread-tow woven and non-crimp fabrics."  Composite Structures  215 (2019):  432-445.
2019 Article A. Sasikumar; J. Costa; D. Trias; E.V. González; S.M. García-Rodríguez; P. Maimí  "Unsymmetrical stacking sequences as a novel approach to tailor damage resistance under out-of-plane impact loading."  Composites Science and Technology  173 (2019):  125-135.Grup de Física Ambiental

Any Tipus publicació Publicació
2018 Llibre Bassachs,M ; Cañabate, D; Colomer, J; Serra, T Explora i Creaciència: ciència a través del moviment, Bassachs, Marcel. Explora i CreaCiència: ciència a través del moviment. Girona (ESP): Documenta Universitaria, 2018. Grup de Sistemes Complexos (GSC)

Any Tipus publicació Publicació
2018 Capítol de llibre Fort J  "The Neolithic transition: diffusion of people or diffusion of culture? ." Diffusive spreading in nature, technology and society (ed. A Bunde, J Caro, J Kärger, G Vogl).  (DEU): Springer, 2018. 
2018 Traducció de Llibre Juan López Cantos; Maria Mercè Pareta Marjanedas Compendio visual de términos constructivo-arquitectónicos. Conveni específic entre la Fundació MUSAAT i la UdG per la traducció al català del llibre., Recull visual de termes constructiu-arquitectònics.  (ESP): Documenta Universitaria, 2018. Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE

Any Tipus publicació Publicació
2017 Actes de Congressos G. Frossard, R. Amacher, J. Cugnoni, T. Gmür, J. Costa, S.M. García-Rodríguez, J. Botsis TRANSLAMINAR FRACTURE OF THIN-PLY COMPOSITES: HYBRIDIZATION AS TOUGHENING STRATEGY, 8th International Conference on Composites Testing and Model Identification. Leuven (BEL): , 2017. 
2017 Capítol de llibre Turon, A.; Camanho, P.P.; Soto, A.; González, E.V.  "Analysis of delamination damage in composite structures using cohesive elements ." Comprehensive Composite Materials II.  (NLD): Elsevier, 2017.