¿Internacional > Quieres marcharse? > Estudiantes > Erasmus+ for Traineeships
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Erasmus+ for Traineeships

Informació general 2019-2020

English version (EN)

La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a fer que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic o voluntàries en empreses o organitzacions d'altres països europeus. El programa Erasmus+ també permet als recentment titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol.

Ofertes de pràctiques internacionals

Estat de la convocatòria
Oberta
Àmbit geogràfic
Estats membres de la Unió Europea, països integrants de l'Espai Econòmic Europeu o països associats del centre i Est d'Europa o Turquia.
Durada de les pràctiques
mínim 2 mesos i màxim 12 mesos, entre l'1 de juny de 2019 i el 30 de setembre de 2020.
Nombre de convocatòries i dates
Una/Anual.
Termini de sol·licitud
Del 20 de maig de 2019 fins el 28 de febrer de 2020. Cal fer la sol·licitud amb un marge mínim de 15 dies abans de començar les pràctiques.
Ajuts econòmics vinculats
Les places emmarcades en aquest programa són susceptibles de gaudir dels ajuts:

Prepara't abans de marxar