Internacional > Preguntes freqüents
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Internacional

Preguntes freqüents

Mobilitats estudis

Apart dels requisits que pugui tenir cada programa de mobilitat i que es detallen en cadascun d'ells (veure llistat de programes de mobilitat per estudiants de grau i màster), la UdG va publicar la Normativa de Mobilitat Internacional i que han de complir tots els estudiants que vulguin sol·licitar una plaça de mobilitat internacional.

Com a trets destacats de la Normativa de Mobilitat Internacional, en el moment de fer la sol·licitud l'estudiant ha de tenir superats 60 ECTS i tenir acreditat al seu expedient acadèmic un nivell B2.1 d'una 3a llengua (anglès, francès, alemany o italià). Aquest requeriment de 3a llengua no és necessària si la llengua de docència a destí és el català o castellà.

La plataforma MOBOUT és on hauràs d'accedir per fer la teva sol·licitud a qualsevol de les convocatòries que gestiona l'Oficina Internacional.

Cada convocatòria té unes dates de resolució específiques, que es detallen a les bases de la convocatòria en qüestió. La informació es publica a la pàgina web de l'Oficina Internacional i les resolucions també al Taulell de la Seu Electrònica de la UdG. A títol informatiu, també s'informa a tots els sol·licitants per correu electrònic sobre la resolució de la seva sol·licitud.

En aquell moment els estudiants que han obtingut plaça hauran d'acceptar-la expressament accedint a l'aplicació MOBOUT dins el termini indicat i, a partir d'aquell moment, preparar la documentació necessària seguint els passos i instruccions que se li donin des de l'Oficina Internacional i des del seu centre UdG. També es pot trobar aquesta informació a l'apartat "Tràmits" del programa per al qual han obtingut plaça.

Segons la Normativa de programes de mobilitat internacionals de la UdG, per poder sol·licitar una plaça d'un programa de mobilitat internacional caldrà certificar un nivell B2.1 d’una tercera llengua: anglès, francès, italià o alemany. Aquest requisit no serà necessari quan la llengua de docència de les places sigui el català o castellà.

Quant als nivells de llengua que s’estableixen en els convenis, com a requerits per les universitats de destí, en principi fan referència a nivells recomanats i no obligatoris. En cas que la universitat de destí ho marqui com a requisit obligatori, es mostrarà als llistats de les places.

A la convocatòria de Mobilitat Internacional de Grau i Màster (places Erasmus+ d'estudis i PROMETEU), pots sol·licitar un màxim de sis places ordenades segons la teva preferència.

En el cas de la convocatòria SICUE, es pot sol·licitar un màxim de cinc places ordenades segons la teva preferència.

La convocatòria Erasmus+ a Països Associats funciona diferent i només es pot demanar una plaça per sol·licitud.

En cas d'estudis afins als teus, pots sol·licitar plaça d'un centre UdG que no sigui el teu. En aquest cas has de posar-te en contacte amb la persona responsable de Relacions Internacionals de la teva facultat/escola UdG, perquè valori prèviament les possibilitats de compatibilitzar els teus estudis amb els de la plaça que ofereix l'altre centre. Cal recalcar que tindran prioritat per accedir-hi els estudiants del centre al qual pertany la plaça.

A L'Oficina Internacional gestionem diferents beques i ajuts. Depenent del programa de mobilitat en el que et moguis, podràs accedir a uns ajuts o uns altres. Trobaràs quins estan vinculats a cada programa consultant la informació específica del programa de mobilitat, a l'apartat "Ajuts econòmics vinculats":

ATENCIÓ: Les places Prometeu amb destí a Suïssa son una excepció, ja que son les universitats d'aquest país que paguen un ajut als estudiants que hi van a realitzar una mobilitat. Per saber més sobre aquests ajuts, cal contactar amb les universitats de Suïssa directament.

La UdG disposa del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat (inclusio@udg.edu), per assessorament a estudiants amb algun tipus de discapacitat (reconeguda o no) respecte la possibilitat que a la universitat de destí estiguin preparats per les vostres necessitats i/o adaptacions i per ajuts econòmics vinculats.

Si ets un estudiant amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior, assegura't de posar-te en contacte amb inclusio@udg.edu perquè la UdG en tingui constància, ja que:

  - se't considerarà estudiant amb "menys oportunitats" i automàticament l'ajut Erasmus+ augmenta amb un import addicional que se suma a l'ajut mensual.

  - pots tenir accés a l'ajuda Erasmus+ “Apoyo a la inclusión”, que va més enllà de l'ajut addicional mensual i està pensat per despeses com transport especial/adaptat a destí, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries, etc. En aquest cas, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb l'Oficina Internacional a outgoing.oi@udg.edu per rebre instruccions i serà el SEPIE (agència nacional Erasmus+) que resolgui si l'estudiant obté aquest ajut i l'import.

 

Els estudiants que feu una mobilitat Erasmus+ d'estudis i hagueu obtingut algun ajut gestionat per l'Oficina Internacional (Erasmus+ de fons europeus o Beca Santander Erasmus), haureu de fer els següents passos (també disponibles a l'apartat "Tràmits" de la convocatòria Erasmus+ d'estudis a Països Europeus):

 • L’estudiant abans de marxar a la seva destinació ha d’haver:
  • signat el Convenio de Subvención Erasmus+ para estudios
  • realitzat la primera part de la prova OLS de nivell lingüístic, requisit de la Comissió Europea.
  • realitzat els tràmits acadèmics que indiqui la seva facultat/escola UdG
 • En arribar a la seva destinació:
  • L’estudiant haurà d'adjuntar una còpia del justificant d’incorporació al MOBOUT, conforme ha iniciat els estudis a la universitat de destí. Una vegada fets aquests tres tràmits l’estudiant rebrà el 70% del total de l'ajut o ajuts. 
 • L’estudiant en tornar, per poder cobrar l'ajut o ajuts restants ha de:
  • adjuntar el certificat d'estada al MOBOUT, degudament emplenat i signat per la universitat de destí al final de l'estada
  • respondre l’enquesta EU Survey de valoració de l’estada Erasmus+ que rebran de la Comissió Europea

És molt important que consulteu regularment el vostre correu electrònic, ja que totes les comunicacions us arribaran per aquesta via.

Un cop se t'ha atorgat la plaça, la Universitat de Girona comunica a la universitat de destí que hi aniràs.

Normalment, la universitat de destí es posarà en contacte amb tu per demanar-te dades personals i/o acadèmiques i facilitar-te informació pràctica (allotjament, etc.).

En altres casos, tenen preparades aquestes informacions als seus webs: consulta'ls.

Sigui per una o altra via, és necessari que t'hagis posat en contacte amb ells abans de marxar.

El més normal és arribar a temps per començar les classes de les assignatures que vols fer-hi, en la data d'inici prevista.

Moltes universitats organitzen sessions de benvinguda o bé ofereixen cursos de llengua i/o cultura del país, que acostumen a celebrar-se abans de començar el curs: si t'interessa assistir-hi (a més de comunicar-ho a la universitat de destí) hauràs de tenir-ho en compte al programar el viatge.

No, no és obligatori marxar.

Si t’interessa posposar la mobilitat, pots posar-te en contacte amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG.

En cas que ja sàpigues que no marxaràs, es pot renunciar a la mobilitat en qualsevol moment. Per renunciar oficialment cal accedir al MOBOUT, a dins la teva sol·licitud (clicant a la icona de la lupa) trobaràs el botó “Renúncia”. Si ho has fet bé, l’estat de la teva mobilitat canviarà a “Renunciat”, rebràs un email de confirmació i automàticament es notificarà la renúncia al teu centre UdG, a la universitat de destí i a l’Oficina Internacional. Si no és així, torna-ho a fer.

No et perjudicarà, però les places NO es guarden.

Es pot renunciar a la mobilitat en qualsevol moment. Si ja tens clar que no marxaràs, per renunciar oficialment cal accedir al MOBOUT, a dins la teva sol·licitud (clicant a la icona de la lupa) trobaràs el botó “Renúncia”. Si ho has fet bé, l’estat de la teva mobilitat canviarà a “Renunciat”, rebràs un email de confirmació i automàticament es notificarà la renúncia al teu centre UdG, a la universitat de destí i a l’Oficina Internacional. Si no és així, torna-ho a fer.

Un cop finalitzada la vostra estada, recordeu que en arribar a la UdG encara caldrà que feu unes últimes gestions per tal de donar per tancada la vostra mobilitat. Aquestes gestions són:

Amb l'Oficina Internacional

 1. Adjuntar una còpia del certificat d'estada al MOBOUT dins dels 30 dies següents a la finalització de la mobilitat. Cal que hi constin les dates d'inici i finalizació dels estudis a la universitat de destí. La presentació d'aquest certificat, degudament emplenat, signat i segellat (sempre que sigui possible):
  1. permet donar per finalitzada la vostra mobilitat a nivell administratiu i acadèmic;
  2. dóna dret a cobrar l'import restant de l'ajut/ajuts gestionats per l'Oficina Internacional que hagueu obtingut (ajut Erasmus+ de fons Europeus o Beca Santander Erasmus).
 2. Respondre l'enquesta EU Survey que la UE exigeix a tots els estudiants que han fet una mobilitat dins el programa Erasmus+. L’enquesta la rebreu per correu electrònic i s’ha de respondre dins d’un termini de 30 dies naturals posteriors a la seva recepció. (només per mobilitats Erasmus+).

Amb la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola

 1. Lliurar l'acord d'estudis (la proposta inicial si no hi ha hagut modificacions. En cas de modificacions, caldrà que presenteu tant l'acord d'estudis inicial com el definitiu). Aquests documents cal que estiguin signats per l'estudiant, el responsable acadèmic de la vostra facultat o escola, el responsable acadèmic de la institució de destinació i el cap de la secretaria acadèmica de la vostra facultat o escola. 
 2. Lliurar el certificat de notes (transcript of records) en cas que ja en disposeu perquè us l'hagin lliurat abans de la tornada. En cas contrari, i atès que moltes universitats els envien directament a la secretaria acadèmica del centre, cal que us assegureu que les vostres notes arribaran a la vostra facultat o escola i les podran entrar al vostre expedient acadèmic.

El Regne Unit va sortir de la Unió Europea l'1 de gener de 2021. Aquest destí ja no és Erasmus+ i la UdG manté les mobilitats però dins el programa Prometeu.

Si hi has de viatjar, cal que consultis els nous requisits per poder-hi viatjar a través de la teva universitat de destí, la pàgina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, i consultar l’apartat en concret sobre Brexit o bé de la Embajada de España en Reino Unido.

També et pots posar en contacte amb la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda (Generalitat de Catalunya), on et poden donar suport i informació tant de tràmits abans de viatjar-hi com durant la teva estada.

Erasmus+ for Traineeships

No són elegibles com a organitzacions d'acollida: les institucions de la UE i altres organismes de la UE; organitzacions que gestionen programes de la UE (per evitar possibles conflictes d'interessos i / o una doble subvenció) ni representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades o consolats) del país d'origen de l'estudiant.

No. Només es permet que una pràctica es realitzi en diferents llocs:

 • Si l'empresa d'acollida que signa l'Acord de Formació es responsabilitza de la durada total de les pràctiques. Això implica que existeix una relació entre les diverses empreses d'acollida (per exemple: si es tracta de l'oficina central i les seves sucursals, situades en el mateix o en diferents països) i que s'ha signat un únic Acord de Formació.
 • Tots els períodes de mobilitat que transcorrin en més d'un lloc (en el mateix país o en un altre) com a part d'una única activitat de mobilitat, en principi, hauran complir la durada mínima en cada lloc. La durada d'un període de mobilitat a un lloc com a part d'una única activitat de mobilitat només pot ser inferior a la durada mínima si existís una justificació, per motius professionals, de pes. En aquest cas, la durada total de la mobilitat no pot ser inferior a tres mesos, o dos mesos en SMP per als Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.
 • La mobilitat s'ha de fer en períodes consecutius.

No necessàriament. Has de consultar a la institució d'origen l'oferta d'empreses disponible. En cas de trobar personalment l'empresa, tingues en compte que és la institució d'origen la que pren la decisió de considerar aquesta institució com a vàlida.

L'empresa no està obligada a facilitar allotjament. No obstant això, algunes empreses solen proporcionar informació, i, en alguns casos, ofereixen fins i tot places en les seves pròpies residències, pel que és aconsellable que et posis en contacte amb el responsable de gestió de pràctiques de l'empresa o amb el coordinador Erasmus de la teva institució d'origen.

No, no tens per què pagar per realitzar les pràctiques. De tota manera, hauries
de consultar-ho amb l'empresa d'acollida abans d'iniciar la teva estada, per si demana alguna quantitat per una assegurança addicional, allotjament, etc.

No és obligatori, però l'empresa pot considerar alguna ajuda addicional en  concepte de gratificació, abonaments de transport, de menjar, descomptes en allotjament, etc. Aquest ajut és compatible amb la beca Erasmus.

Pots realitzar mobilitats Erasmus en els 27 estats membres de la Unió Europea, en els tres països integrants de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i a Turquia, Croàcia i Suïssa (a partir de la convocatòria 2011).

Pots canviar-la sempre que hi hagi una causa de força major i prèvia autorització de la institució d'origen.

Sí, la institució d'origen està obligada a dur a terme el "reconeixement acadèmic" del període de pràctiques, sempre i quan assoleixis els objectius requerits per l'empresa de acollida o si compleixes les condicions exigides per la institució i l'empresa participants. S’ha de fer el reconeixement preferiblement a través de crèdits ECTS, però com a mínim mitjançant el registre d'aquest període al Suplement Europeu al Títol o amb el Certificat de Mobilitat Europass.

Hi ha una enorme varietat de tipus d'empresa que es poden escollir. En qualsevol cas, han d’ajustar-se a la definició d'empresa del PAP (art. 2, n º 25) per ser elegibles: "Empresa significa qualsevol organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, sigui quina sigui la seva grandària, el seu estatus jurídic, el sector econòmic en el que exerceixi la seva activitat, inclosa l'economia social". Aquesta definició d'empresa s'aplica no només a les companyies o empreses en el sentit tradicional del terme, sinó també a institucions d'ensenyament, centres de recerca i laboratoris, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica. El factor determinant és l'activitat econòmica, no la seva forma legal.

Sí, hauràs de retornar tots els fons encara que ja hagis començat la mobilitat, llevat si la renúncia es deu a una causa de força major, en aquest cas, la institució de origen sol·licitarà la devolució només del període de pràctiques no realitzat, i mantenir l'ajuda del període realitzat, encara que sigui menor que el període mínim establert.

L'Agència Nacional (OAPEE) publica cada any en la Convocatòria Nacional la quantia dels ajuts inclosos dins el programa Erasmus procedents del finançament de la Comissió Europea. Pots consultar aquesta informació a la seva pàgina web: www.oapee.es. En la convocatòria de 2011 la quantia va ascendir a 290 € / mes. Aquests ajuts no són "beques" que cobreixin totes les despeses de l'estada, sinó que són ajudes a la mobilitat de l'estudiant, per cobrir part de les despeses de viatge, allotjament, manutenció i assegurança. A més, poden existir ajudes complementàries procedents de la pròpia institució d'origen, d'administracions estatals (com el Ministeri d'Educació), autonòmiques (com les Conselleries d'Educació) i locals, o d'entitats bancàries. En la convocatòria 2011 el Ministeri d'Educació cofinança a tots els estudiants Erasmus amb una ajuda lineal de 105 Euros i a més els estudiants que hagin estat beneficiaris d'una beca de caràcter General concedida pel Ministeri d'Educació durant el curs 2010-2011 rebran un ajut addicional de 304 Euros. L'ajuda Erasmus és compatible amb qualsevol altre tipus d'ajut o beca procedent de fons no comunitaris (UE).

Rebràs l'ajuda directament al teu compte bancari. L'ingrés serà realitzat per la institució d'origen.

Tots els estudiants han de dur cobertura sanitària (targeta sanitària europea), un assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents. El tipus d'assegurança pot ser diferent depenent del tipus de pràctiques. Sobre la gestió de l'assegurança has informar-te a la institució d'origen o en l'empresa d'acollida. Pot ser que per la especificitat de les pràctiques que es realitzaran, l'empresa d'acollida sol·liciti un assegurança addicional. És recomanable comparar les ofertes de diverses companyies asseguradores ja que hi ha diferències notables entre les tarifes d'unes i altres.

Hauràs signar els següents documents:

Abans de la mobilitat

 • Conveni de subvenció, en el qual s'inclouen les condicions del contracte.
 • Acord de Pràctiques, format per l'Acord de Formació i el Compromís de Qualitat per a les pràctiques d'estudiants Erasmus

Després de la mobilitat

 • Informe Final de l'estudiant

És obligatori que omplis, signis i lliuris l'Informe Final a la teva institució en els 30 dies posteriors a la finalització de la mobilitat, segons el model de l’Annex III del Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants per a pràctiques en empreses.

A més, prèviament a la mobilitat, hauràs de signar el conveni de formació i el acord de pràctiques. És imprescindible que aquests documents estiguin signats abans de la realització de les pràctiques.

Sí, obligatòriament cal presentar l'expedient amb les activitats realitzades, expedit per l'empresa d'acollida i el Certificat d'Estada (Certificate of Attendance). El Certificat d’Estada és un document signat i segellat per l'empresa d'acollida en el qual es reflecteixen les dates exactes d'inici i finalització del període de pràctiques. També has d'emplenar un Informe Final, que és un qüestionari en què es reflecteix la teva opinió sobre diversos aspectes de la teva estada.

És obligatori posseir un coneixement suficient de l'idioma en què es rebrà la formació al país d'acollida (que no ha de coincidir necessàriament amb el del país de destinació). La institució d'origen estableix el mètode per valorar el nivell de coneixements d'idiomes per a la selecció d'estudiants: poden ser proves de nivell, presentació de títols oficials, etc.

És el document equivalent al "Learning Agreement" per a estudis. És un document personalitzat que inclou: la feina o programa de treball a realitzar, els resultats en termes de coneixement, competències i capacitats a adquirir, les activitats de tutoria, el reconeixement a obtenir després de la realització de les pràctiques, etc.

El Compromiso de Calidad (Quality Commitment) forma part integrant de l'Acord de Pràctiques i és el document en el qual s'estableixen les funcions i responsabilitats de les parts (institució, empresa i estudiant) en relació amb les pràctiques.

Sí. Tens dues opcions:

a) Realitzar una mobilitat d'estudis i de pràctiques de forma consecutiva, és a dir, realitzar una mobilitat d'estudis i a continuació una de pràctiques o a l'inrevés. Per això, has de considerar el següent:

 • Han de ser períodes tancats i independents, finalitzar-ne un i començar l'altre.
 • Cadascun dels períodes de mobilitat (de pràctiques i d'estudis) haurà de complir tots els requisits mínims que s'exigeixen en el programa. Com a beneficiari de la beca, rebràs la documentació corresponent a cada mobilitat de manera separada.

b) Realitzar una mobilitat d'estudis i pràctiques combinada. Es pot combinar un període de pràctiques amb un període d'estudis en un únic període de mobilitat per "estudis" al país d'acollida. Un únic període significa que:

 • Les pràctiques s'han de celebrar sota la supervisió de la mateixa institució de acollida en la qual realitzis els teus estudis;
 • La quantia dels ajuts corresponents al "període combinat" serà la que correspongui a la mobilitat per a estudis.

Les mobilitats Erasmus no se sol·liciten de forma individual sinó a través d'una institució educativa (en anglès Higher Education Institution, HEI). Per participar en el programa, la teva institució educativa ha de tenir concedida una Carta Universitària Erasmus (EUC). Si curses ensenyaments superiors universitaris pots demanar informació a l'Oficina de Relacions Internacionals i, si curses ensenyaments superiors no universitaris, et pots adreçar al coordinador Erasmus de la teva institució.

Si curses els estudis en una institució d'ensenyament superior universitari, pots realitzar pràctiques de 3 a 12 mesos. En els casos d'estudiants matriculats en un Cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada mínima és de 2 mesos.

Sí sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Ho autoritzin prèviament la institució d'origen i l'empresa de destinació durant el període de mobilitat en curs,
 • L'ampliació sigui immediatament posterior al període Erasmus en curs i estigui dins el mateix any acadèmic. No podrà haver-hi interrupcions (les vacances i els tancaments de la institució no es consideren "interrupcions")
 • La durada màxima no superi els 12 mesos
 • Cap període de mobilitat, inclosa qualsevol ampliació concedida, podrà allargar-se més enllà del 30 de setembre (o allargar-se més enllà del final) de l'any acadèmic en què hagi començat.

Cal tenir en compte que l'ampliació ha de comptar amb el "reconeixement acadèmic" corresponent. En FP no es pot ampliar més enllà del període de FCT.

La unitat de càlcul és 1 mes. El mes es divideix en 4 parts. Com que el mes pot tenir 31 dies, 0,25 no coincideix amb la setmana de calendari. Per realitzar aquests càlculs la teva institució agafarà la data reflectida en el certificat d'estada que ha emplenat l'empresa on has realitzat les pràctiques i la taula que figura a continuació:

 

Anada de l'estudiant

Tornada de l'estudiant

Dies

Mes

Mes

1 al 8

1,00

0,25

9 al 15

0,75

0,50

16 al 23

0,50

0,75

24 al 28/29/30/31

0,25

1,00

Recorda que en la mobilitat de pràctiques el període mínim d'estades és de 3 mesos, o de 2 per als Cicles Formatius de Grau Superior. A partir d'aquí, les estades poden ser de 3,25 mesos, 3,50 mesos, 3,75 mesos, etc., o 2,25 mesos, 2,50 mesos, 2,75, etc.

Cas pràctic

Un alumne realitza la seva mobilitat del 7 de gener al 15 de març. Còmput de la mobilitat:

 • Mes de gener: Veure columna "anada de l'estudiant", fila "dies" de l’1 al 8: computa com si al gener hi estigués 1 mes sencer.
 • Mes de febrer: computa 1 mes.
 • Mes de març: Veure columna "tornada de l'estudiant", fila "dies" del 9 al 15: computa 0,50

DURADA TOTAL DE LA MOBILITAT: 2, 50 mesos

Has d'estar matriculat en una institució d'ensenyament superior titular d'una Carta Universitària Erasmus (EUCX-ampliada o eUCP - de pràctiques), sigui quina sigui la teva àrea o àmbit d'estudis, per cursar estudis d'ensenyament superior que et permetin obtenir un títol universitari oficial de qualsevol nivell (grau, màster o doctorat) o un altre títol oficial de nivell superior, inclosos els cicles formatius de grau superior de formació professional, els ensenyaments artístics superiors (música i dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, arts plàstiques i disseny), el grau superior d'arts plàstiques i disseny i, els estudis de tècnic esportiu de grau superior.

Sí, pots participar en el programa si tens la nacionalitat d'un país participant en el PAP o de tercers països, en aquest cas hauràs d'acreditar que estàs en possessió d'un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

Un cop. Durant dels teus estudis superiors, dins del programa Erasmus pots realitzar una mobilitat per a estudis i una mobilitat per a pràctiques. Excepcionalment, en cas d'haver interromput una mobilitat per causa de força major i que la mobilitat resultant no arribi a la durada mínima establerta (3 mesos, 2 mesos per CFGS), podràs tornar a participar en el programa Erasmus.

El període de mobilitat podrà ser interromput si l'empresa està tancada per vacances. La beca no s'interromprà durant aquest període de tancament, però aquest temps no comptabilitzarà en la durada mínima del període de pràctiques.

Convenis intercanvi i/o mobilitat

Només un acadèmic de la UdG (amb el vistiplau del seu centre UdG) o una altra institució d'estudis superiors podrà proposar la signatura d'un conveni.

Per signar un acord bilateral Erasmus cal que entreu les dades de la institució contrapart i les dades que haurà de tenir en el formulari GEA de l’Oficina Internacional (OI) i aquesta el confeccionarà i el tramitarà.  Cal tenir present però que això no es podrà fer fins que no hi feu arribar la impressió de la vostra sol·licitud signada pel responsable de Relacions Internacionals del vostre centre UdG.

Per tal que l’acord que se signa es pugui oferir en un determinat any acadèmic, haurà d’estar enllestit, com més tard, el novembre de l’any anterior.

Només un acadèmic de la UdG (amb el vistiplau del seu centre UdG) o una altra institució d'estudis superiors podrà proposar la signatura d'un conveni.

En línies generals recomanem no signar cap conveni marc que no vagi acompanyat d’un conveni específic. Per signar un conveni marc cal que entreu les dades de la institució contrapart i les dades que haurà de tenir en el formulari GEA de l’Oficina Internacional (OI) i aquesta el confeccionarà i el tramitarà.  Cal tenir present però, que això no es podrà portar a terme fins que no feu arribar la impressió de la vostra sol·licitud signada pel responsable de Relacions Internacionals del vostre centre UdG.

Només un acadèmic de la UdG (amb el vistiplau del seu centre UdG) o una altra institució d'estudis superiors podrà proposar la signatura d'un conveni.

Les propostes es poden fer en qualsevol moment de l’any, però s'ha de tenir present que per tal que es pugui oferir en un determinat any acadèmic, haurà d’estar enllestit, com més tard, el novembre de l’any anterior.

 
Fes una pregunta

Si has consultat les FAQ's i a l'apartat corresponent no has trobat resposta a la teva pregunta, pots exposar-nos els dubtes que tinguis mitjançant un correu electrònic.

Depenent de la categoria sobre la qual voleu formular la consulta, caldrà que us adreceu a:

Mobilitat de sortida per estudis
(programes de mobilitat d'estudis, beques i ajuts)
outgoing.oi@udg.edu
Incoming mobility
(mobility programs, practical informations)
incoming.oi@udg.edu
Mobilidad de entrada
(programas de movilidad de estudios, información práctica)
incoming.oi@udg.edu
Erasmus+ for Traineeships
(programa de mobilitat de pràctiques, beques i ajuts)
placements.oi@udg.edu
Convenis d'intercanvi
convenis.oi@udg.edu
Xarxes internacionals
convenis.oi@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.