Institutos > ILCC > Transferencia > Convenios
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
UdG 30 años
Cerrar
Menú

Instituto de Lengua y Cultura Catalanas

Convenios

Desde 2010

Relación de convenios, acuerdos y contratos firmados por el ILCC con otras instituciones y organismos desde 2010

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Arquebisbat de Tarragona-Associació Bíblica de Catalunya

Signat el març de 2021, el conveni entre la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, i l’Arquebisbat de Tarragona-Associació Bíblica de Catalunya té per objectiu l'estudi sobre la llengua i la literatura catalana relacionada amb la Bíblia: la transmissió el text, la recepció i influències en la tradició cultural i literària catalana, i l’edició dels resultats de la investigació

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a investigació sobre la literatura relacionada amb el municipi de Sant Pere Pescador i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits

El conveni signat el novembre de 2020 entre la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari i la implicació de la Càtedra de Patrimoni Literari, i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, té per objectiu la investigació sobre la literatura relacionada amb el municipi de Sant Pere Pescador i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits

Contracte entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses pel subministrament d'exemplars de l'itinerari literari 'Roses'

El contracte signat el desembre de 2020 entre la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari i la implicació de la Càtedra de Patrimoni Literari, i l’Ajuntament de Roses, té per objectiu el subministrament d'exemplars de l'itinerari literari 'Roses', que recull la investigació sobre la literatura relacionada amb el municipi de Roses

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la coedició de la revista científica 'Studia Aurea'

El conveni signat el desembre de 2019, té per objecte la producció, publicació i la difusió de la revista revista científica 'Studia Aurea', dedicada a la divulgació acadèmica d’investigacions sobre literatura del Renaixement i el Barroc, en règim de coedició

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i la Biblioteca de Catalunya per a l’organització i producció de l’exposició “'El noble esforç' l’herència dels trobadors a Catalunya"

El conveni signat el febrer de 2019 entre la Biblioteca de Catalunya i la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Medieval, té per objecte treballar conjuntament en el camp de la llengua i la literatura catalana i occitana medieval i les corts trobadoresques i organitzar una l'exposició "'El noble esforç' l’herència dels trobadors a Catalunya" amb els resultats de la investigació sobre aquesta temàtica, en el marc del projecte “Troubadours and European Identity: The Role of Catalan Courts” (Recercaixa 2015ACUP 00127) dirigit per la Dra. Miriam Cabré,  així com l’organització d’activitats complementàries i de dinamització de l’exposició mentre aquesta estigui oberta al públic

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Figueres

El conveni signat el febrer de 2019 entre la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari i la implicació de la Càtedra de Patrimoni Literari, i l’Ajuntament de Figueres, té per objectiu la investigació sobre la literatura contemporània relacionada amb el municipi de Figueres i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits dedicats a la vinculació de Federico García Lorca amb la ciutat


Convenir de col·laboració científica entre la Università degli Studi della Basilicata, L'Orientale Università degli Studi di Napoli i la Universitat de Girona

El conveni signat el gener de 2019 entre la Università degli Studi della Basilicata, L'Oritentale Università degli Studi de Napoli i la Universitat de Girona té la finalitat d'instituir el Centre Europeu per l'Estudi de l'Humanisme i del Renaixement Aragonès (CESURA) amb l'objectiu de constituir una xarxa de col·laboració científica.

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

El conveni signat el gener de 2018 entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Medieval, vehicula els treballs en el camp de la recerca i la divulgació de textos medievals en forma de lectura dramatitzada, comptant per a aquesta activitat amb el suport de l'Aula de Teatre de la UdG

Vegeu el conveni

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Institut d’Estudis Catalans

Signat el novembre de 2017, el conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona,  mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari, i l’Institut d’Estudis Catalans, estableix els termes de coedició conjunta dels resultats de les investigacions sobre l'obra de Francesc Fontanella per part del grup de recerca en el volum Redescobrir Fontanella. Poesia lírica i transmissió: Verònica Zaragoza i Pep Valsalobre (eds.). Barcelona: IEC-ILCC, 2018.

Conveni entre l'Université Bordeaux-Montaigne (Presses Universitaires de Bordeaux) i la Universitat de Girona (Institut de la Llengua i Cultura Catalanes) per a la publicació d'un número a la revista "Le Bulletin Hispanique"

El conveni signat el març de 2017 entre l'Université Bordeaux-Montaigne, mitjançant Presses Universitaires de Bordeaux, i la Universitat de Girona, a través de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objectiu regular la col·laboració per a la publicació d'un número a la revista Le Bulletin Hispanique: "La Égloga renacentista en el reino de Nápoles (L'Églogue à la Renaissance dans le Royaume de Naples)".

Vegeu el conveni

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Jonquera

El conveni signat el febrer de 2017 entre l'Ajuntament de La Jonquera i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Patrimoni Literari, tenia com a objecte regular la col·laboració per realitzar una investigació sobre la literatura catalana relacionada amb el territori de Requesens i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits.

Vegeu el conveni

Conveni de col·laboració científica entre la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Universitat de Girona

El conveni signat el gener de 2017 entre la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el grup de recerca de Literatura Medieval, tenia com a objecte regular la col·laboració per a la creació d'una eina informàtica que permeti desenvolupar en format digital la Crònica de Ramon Muntaner. Aquesta aplicació informàtica serà accessible a tots els usuaris mitjançant el portal Recerca en Acció.

Vegeu el conveni

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Vilabertran

El conveni signat el desembre de 2016 entre l'Ajuntament de Vilabertran i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Patrimoni Literari, tenia com a objecte regular la col·laboració per realitzar una investigació sobre la literatura catalana relacionada amb el municipi de Vilabertran i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits.

Vegeu el conveni

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i Editorial Gavarres S.L.

El conveni signat el juliol de 2016 entre l’Editorial Gavarres SL i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració per treballar conjuntament en el camp de la situació lingüística del català en els territoris de frontera, amb un àmbit concret d’actuació al Rosselló i el conjunt de la Catalunya Nord.

Conveni de col·laboració entre l'Université Toulouse-Jean Jaurès i la Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes) per a l'organització d'un congrés de literatura medieval sobre trobadors

El conveni signat el febrer de 2016 entre l’Université de Toulouse Jean Jaurès i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l'organització d'un congrés sobre literatura medieval trobadoresca.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes) per a l'organització d'un concert de música lírica medieval

El conveni signat el juny de 2015 entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l'organització d'actes de difusió de la cultura catalana medieval, en el marc de la commemoració del 750è aniversari del naixement de Ramon Muntaner i el congrés "Ramon Muntaner: Fets, dits i 'veres veritats' organitzat per l'ILCC i l'Ajuntament de Peralada.

Vegeu el conveni

Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes) per a la publicació al portal Lletra de la UOC continguts de Literatura Catalana de l'Edat Moderna creats pel grup de literatura de l'Edat Moderna de l'ILCC

L'addenda al conveni general entre la UOC i la UdG, signada el març de 2014, entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, té com a objecte regular la col·laboració en la creació i difusió per via digital de continguts sobre autors, corrents i característiques pròpies de la literatura catalana de l'Edat Moderna elaborats pel grup de Literatura de l'Edat Moderna de l'ILCC, que actualment no es troben a la xarxa.

Vegeu el document de l'acord

Acord intern de col·laboració específica entre l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Universitat de Girona

A través d'aquest acord, signat el maig de 2013, la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Joan Vinyoli, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Joan Vinyoli. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

Acord intern de col·laboració específica entre l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Patrimoni literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona

A través d'aquest acord, signat el febrer de 2013, la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada - Carles Fages de Climent i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra de Patrimoni Literari, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra de Patrimoni Literari. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

Acord intern de col·laboració específica entre l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, la Càtedra Josep Pla i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Josep Pla, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Josep Pla. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

Acord intern de col·laboració específica entre l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i l'Observatori de les llengües d'Europa i de la Mediterrània de la Universitat de Girona

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, l'ODELLEUM i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a l'ODELLEUM, de manera que aquest no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a l'ODELLEUM. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

La col·laboració científica entre l'ILCC i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es va iniciar l'any 2000, i els seus termes van ser actualitzats l'any 2010 amb la signatura d'un nou conveni de col·laboració. L'esmentat conveni indica els termes establerts entre l'ILCC i  l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a l’organització del cicle de conferències del festival terra de Trobadors, de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica i de la coedició de la revista Mot so razo.

L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes col·labora amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries-Centre d'Estudis Trobadorescos en l’organització i la coordinació del cicle de conferències de temàtica medieval i literària del festival Terra de Trobadors, així com en la composició del tribunal seleccionador del premi de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica.

D'altra banda, també participa en la coedició de la revista Mot so razo, amb la coordinació científica de la publicació i amb l’encàrrec, edició i preparació de textos i il·lustracions fins al lliurament per a la seva compaginació.

Vegeu el conveni

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes)

El conveni signat el novembre de 2010 entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l’edició de l’obra Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis conservats en biblioteques públiques. Volum I, que es va publicar el 2012, i que va comptar amb una àmplia participació científica de membres de l'ILCC.

Vegeu el conveni

Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i Paidia Technologies

Aquest contracte art. 83, signat el juny de 2010, va consistir en un assessorament sobre un joc informàtic d’estratègia sobre la batalla de Jaume I a Portopí per part de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, sota la direcció del professor Xavier Renedo.

Vegeu el contracte

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.