Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / ANTONI BENITO MUNDET  / LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  / CARLES BORREGO MORE  / CARLA CAMPRUBI FONT  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / JORDI COLOMER FELIU  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / JOSE LUIS GARCIA MARIN  / FREDERIC GICH BATLLE  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / DAVID PAVON GAMERO  / MARC RIBO PANOSA  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / XAVIER VILA PORTELLA  / LLUIS VILAR SAIS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. ASPECTES GENERALS

          1.1. Definició de projecte i tipologies

          1.2. Atribucions professionals

2. PROJECTES D'R+D+I

          2.1. El sistema públic de recerca

          2.2. La transferència de tecnologia i la innovació

          2.3. La propietat intel·lectual i industrial

          2.4. La carrera investigadora

          2.5. El projecte de recerca

          2.6. Publicació i documentació

3. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

          3.1. Cicle de vida d’un projecte

          3.2. Responsabilitat professional

          3.3. Contractes i concursos

          3.4. Disseny del projecte i redacció de la memòria

          3.5. Pressupostos i avaluació econòmica

          3.6. Planificació i programació del projecte

          3.7. Gestió de projectes

          3.8. Presentació i exposició del projecte

4. DISSENY D'UN PROJECTE ORIGINAL I REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0,50 75,00 75,50
Prova d'avaluació 0,50 2,00 2,50
Sessió expositiva 35,00 25,00 60,00
Tutories de grup 9,00 3,00 12,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

 • Bataller Díaz, Alfons (2010). La gestió de projectes . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bautista Valhondo, J. Companys Pascual, R.; Corominas, Subias, Albert (1998). Gestió de projectes. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Albiol,Raimon; Ferràs, Xavier i Palmer, J. (2007). Gestió de projectes. Generalitat de Catalunya. (CIDEM).
 • Cano, Juan Luís; Rebollar, R.; Sáens, M.J. (2003). Curso de gestión de proyectos:manual del alumno. Zaragoza: AEIPRO. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació tipus test Prova d'avaluació consistent en un examen tipus test. La nota d'aquest examen contribueix en un 10% de la nota de l'assignatura. Aquesta activitat és individual. 10
Preparació d'un Projecte Elaboració d'un projecte seguint un procediment estandaritzat i on el grup ha detallar el marc teòric, els objectius, la planificació de tasques així com les principals fites i resultats esperats. Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Aquesta activitat es realitza en grup.

La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 70% en la nota final de l'assignatura. Aquesta activitat és recuperable després de la primera revisió del projecte presentat.
70
Activitats del PAT Aquesta activitat és avaluada per el tutor del PAT dins del programa d'activitats fixat. 20

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançant dues activitats, una individual i l'altra en grup.

Activitat individual: Consistirà en un examen tipus test on s'avaluaran de manera objectiva els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut teòric del Bloc 2. La nota d'aquesta prova d'avaluació contribuirà en un 10% en la nota final de l'assignatura.

Activitat en grup: Consistirà en el disseny d'un projecte de recerca seguint un procediment estandarditzat i on el grup ha de detallar el marc teòric, els objectius, la planificació de tasques així com les principals fites i resultats esperats. Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per a fer un seguiment de la proposta a presentar. La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 70% en la nota final de l'assignatura.

L'assistència a les classes de teoria i a les tutories és obligatòria. En cas de no assistència: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -0,5 punts per cada sessió.

Per aprovar l'assignatura, la mitjana de les dues activitats d'avaluació (examen tipus test individual i disseny d'un projecte en grup) ha de ser igual o superior a 4 (sobre 8). La nota que l'estudiant obtingui del PAC/PAT contribuirà en el 20% restant de la nota final (sobre 10).

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi avançada de dades
 • Aspectes socials i legals de la biotecnologia
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Economia i gestió d'empreses
 • Educació ambiental
 • Enginyeria ambiental
 • Gestió i planificació dels recursos i del territori
 • Introducció a la professionalització
 • Legislació ambiental
 • Medi ambient i societat
 • Mètodes instrumentals quantitatius
 • Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius
 • Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau