Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El·laboració i valoració de projectes d'inversió. Descripció i anàlisi de les fonts de finançament i el·laboració de projectes de finançament. Anàlisi de criteris de selecció d'inversió en contextes de certesa i risc. Estudi i anàlisi de l'estructura financera de l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
  • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
  • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
  • Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial.

Continguts

1. Projectes d'inversió i finançament

2. Criteris de selecció

3. El risc i les decisions d'inversió

4. Estructura financera de l'empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 21,00
Prova d'avaluació 2,00 5,00 7,00
Resolució d'exercicis 14,00 31,00 45,00
Sessió expositiva 23,00 54,00 77,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

  • Block, Hirt i Danielsen (2013). Fundamentos de Administración Financiera.. McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Myers, Marcus I Mateos (2010). Finanzas Corporativas (2010). McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Richard A (cop. 2006 ). Principios de finanzas corporativas (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Suárez Suárez, Andrés-Santiago (cop. 2003 ). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa (20a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Ribas i Miràngels, Enric (cop. 2003 ). La Empresa en el sistema financiero español (4ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats a classe i aprenentatge basat en problemes Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat es realitzarà preferentment a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne. Les activitats seran diverses (per exemple, comentari d'un article o capítols de llibres, seguiment d'una notícia, petits qüestionaris, exercicis i controls puntuals).
El compliment d'aquest requisit pot suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades. L’estudiant rebrà l’assessorament oportú a classe per part del professor.
També es realitzaran pràctiques en suport informàtic en sessions específiques a les aules informàtiques segons un programa que es s’exposarà al inici de curs.

Les dates de lliurament / realització de les activitats i controls no es canviaran ni s’ajornaran per cap motiu

La nota obtinguda per aquestes activitats no és recuperable i tampoc elimina matèria de cara a l'examen global. No obstant, la nota es guardarà fins a l'examen
50
Examen final i, en el seu cas, examen de recuperació L'examen, que inclou tota la matèria, podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. S’estructurarà en dues parts: una part tipus test (3 punts) i una part de problemes (7 punts) Caldrà una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 a l’examen per tal de poder acumular la puntuació de les activitats de classe 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obtindrà sumant (1) + (2)

(1)= nota de activitats a classe x 50%
(2)= nota de l’examen final* x 50%

*examen final que inclou tota la matèria

Observacions:

Cal una nota mínima de l'examen final de 4 sobre 10
En cas de no superar l'assignatura a l’examen final, el alumne podrà presentar-se a un examen final de recuperació. La nota de les activitats (1) es guardarà fins a l’examen de recuperació. La ponderació de la nota de recuperació serà la mateixa que l’establar-te per la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
en el cas de no assistir a cap dels dos exàmens, es qualificarà com a No Presentat