Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / CRISANTO GOMEZ LOPEZ  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Bloc 1. Diversitat dels Metazous: filogènia, classificació, característiques generals, estructura, cicle vital i ecologia Tema 1. Porífers Els Porífers. La filtració. Evolució de l’aparell aqüífer. Models àscon, sícon i lèucon. Reproducció. Diversificació. Ecologia . Tema 5. Cnidaris i Ctenòfors Tema 2. Cnidaris Els Cnidaris: animals diblàstics radials. Dimorfisme i polimorfisme. Els Ctenòfors. Tema 3. Els bilaterals acelomats Bilateralitat: el pas a la vida activa. Lofotrocozous i Ecdisozous (organismes mudadors). Els Platihelmints: Turbelaris, Tremàtodes, Monogenis i Cèstodes. Gnatostomúlids i Nemertins Tema 4. Els pseudocelomats El pseudocel. Posició filogenètica i diversificació dels grups de pseudocelomats. Rotífers, Nemàtodes i Acantocèfals. Tema 5. Aparició del celoma. Definició i mecanismes de formació del celoma. Significat funcional del celoma i diversificació. Tema 6. Mol•luscs Caràcters generals, filogènia i diversificació dels mol•luscs. Caràcters generals dels Gasteròpodes i les adaptacions respiratòries als diferents ambients. Radiació adaptativa: Bivalbs i Cefalòpodes. Tema 7. Anèl•lids, Equiúrids i Sipuncúlids Els Anèl•lids. Filogènia i Ecologia dels anèl•lids. Poliquets, Oligoquets i Hirudinis. Els Equiúrids i els Sipuncúlids. Tema 8. Artròpodes i grups afins Filogènia dels Artròpodes. La cutícula. Els Ecdisozoa o organismes mudadors. Filogènia interna i adaptacions. El procés d’artropodització. Característiques bàsiques dels Artròpodes. Constitució típica d’un metàmer. Els apèndixs i la seva evolució. Estructura i propietats de la cutícula. Cefalització. Tagmatització. Els Quelicerats. Caràcters generals i diversificació Els Crustacis. Caràcters generals i diversificació Els Mandibulats terrestres. Els Miriàpodes: caràcters generals i diversificació Els Hexàpodes. Caràcters generals i diversificació. Locomoció. La metamorfosi. Insectes socials. Ecologia. Tema 9. Lofoforats, Quetognats i Hemicordats Els Lofoforats: un grup natural?. Deuteròstoms: filogènia. Hemicordats Tema 10. Equinoderms Els Equinoderms. Caràcters generals, filogènia i diversificació Tema 11. Cordats Els Cordats. Urocordats, Cefalocordats i Vertebrats. Caràcters generals. Filogènia i diversificació dels Vertebrats. Peixos mandibulats. Condrictis i Osteïctis. Diversificació, mecanismes de defensa i migracions La conquesta del medi terrestre pels Tetràpodes. Amfibis: caràcters generals i diversificació. Reproducció i desenvolupament. Ecologia. Aparició dels Amniotes. Rèptils: caràcters generals, filogènia i diversificació. Termoregulació, depredació i defensa. Els Arcosaures: Cocodrils i Ocells. Adaptacions al vol, diversificació, reproducció i migracions. Els Sinàpsids. Mamífers: caràcters generals. Radiació adaptativa en l’alimentació i locomoció. Reproducció, diversificació i organització social.

2. Bloc 2. ZOOLOGIA EVOLUTIVA - Estudi sistemàtic de la Zoologia: aproximació sistemàtica a l'estudi de l'evolucióo dels animals - Cladogrames: entendre com funcionen i per a que serveixen - Inferència filogenètica: aprendre a construir cladogrames a partir d’un conjunt de caràcters presents en unes poques espècies (1 hora. Aula informàtica). - Evolució de les estratègies reproductives. Mecanismes de reproducció asexual i sexual.

3. Bloc 3.ZOOLOGIA APLICADA I AMBIENTAL - Plagues animals. El cas de les meduses a les nostres costes. Causes i Efectes. - Paràsits. Trets generals del parasitisme. Convergència adaptativa en la vida paràsita. - Zootècnia i fauna del sòl –descomponedors-. - Fauna amenaçada: Catàleg català d’espècies amenaçades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Resolució d'exercicis 5,00 35,00 40,00
Sessió expositiva 35,00 40,00 75,00
Sessió participativa 12,00 20,00 32,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Michelena Saval, J.M (2004 ). Fonaments de zoologia . València: Universitat de València. Catàleg
 • Ruppert, Edward E (cop. 1996 ). Zoología de los invertebrados (6ª ed. [inglesa, 5ª en español]). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Díaz, Jose A (DL 1998 ). Zoología : aproximación evolutiva a la diversidad y organización de los animales . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Linzey, Donald (2001 ). Vertebrate biology . Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pechenik, Jan A (cop. 2000 ). Biology of the invertebrates (4th ed). Boston [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Tellería, José Luis|q(Tellería Jorge) (1991 ). Zoologia evolutiva de los vertebrados . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AA5 - Resolució d'exercicis al llarg del curs es presentaran exercicis o petits treballs que l'estudiant haurà d'anar entregant 40
prova final d'avaluació s'avaluaran tots els continguts donats al llarg de l'assignatura 60

Qualificació

Cal aprovar l'examen final per a poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables de l'assignatura.

L'única activitat recuperable és la prova o examen final. En aquest cas es reutilitzaran les valoracions de les activitats avaluables que l'estudiant hagi obtingut en el seu moment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’estudiant que realitzi activitats d'avaluació però posteriorment no es presenti a l’examen de primera convocatòria li constarà un “no presentat” a l’expedient. Ara bé, si aquesta mateixa persona no es presenta tampoc a l'examen de segona convocatòria li constarà la nota en funció dels punts obtinguts fins aleshores.

Tot estudiant que hagi de matricular-se de nou de Zoologia (perquè ha suspès o no s'ha presentat) haurà de realitzar totes les activitats de nou. En cas contrari les activitats d'avaluació no realitzades puntuen 0.

Es podrà tenir en compte l'informe del tutor/a.