Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Introducció general a l'Antropología social i cultural
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS  / MARC SAHUN ABIZANDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. L'antropologia social i cultural

          1.1. L'antropologia en el context de les ciències socials

          1.2. L'objecte d'estudi de l'antropologia social i cultural

          1.3. Etnocentrisme i relativisme cultural

2. Societat, cultura i identitat cultural

          2.1. Etnicitat

          2.2. Cultures, nacions i nacionalismes

3. Principals àmbits d'estudi de l'antropologia

          3.1. Família i parentiu

          3.2. Religió: l'estudi dels sistemes de creences i la religió

          3.3. Antropologia política: els sistemes polítics i l'organització del poder

          3.4. Antropologia econòmica: l'anàlisi de la producció la distribució i el consum

4. L'antropologia aplicada

          4.1. L'antropologia i l'anàlisi del racisme

          4.2. Antropologia de l'educació

          4.3. Antropologia mèdica o de la salut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45,00 0 45,00
Lectura / comentari de textos 7,00 21,00 28,00
Prova d'avaluació 0 65,00 65,00
Sessió participativa 6,00 6,00 12,00
Total 58,00 92,00 150

Bibliografia

 • Barley, Nigel (2009). L'Antropòleg innocent: notes des d'una cabana de fang. Barcelona: Edicions 62.
 • Diamond, Jared M (2013). El Mundo hasta ayer: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?. Barcelona : Debate. Catàleg
 • Griaule, Marcel (1987). Déu d’aigua. Barcelona: Alta Fulla.
 • Harris, Marvin (1980). Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura. Madrid : Alianza. Catàleg
 • Harris, Marvin (2004 ). Introducción a la antropología general (7ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2007 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (5a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Mallart, Lluís (1992). Sóc fill dels Evuzok. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Prat i Carós, Joan (1996 ). Ensayos de antropología cultural : homenaje a Claudio Esteva-Fabregat . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Serra, Carles (2002). Antropologia de l’educació. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Serra, Carles (2006). Diversitat, racisme i violència: conflictes a l'educació secundària. Vic: Eumo. Catàleg
 • Velasco Maillo, Honorio M et al. (eds) (1993). Lecturas de antropología para educadores. Madrid : Trotta.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació de l'assignatura Al final de l'assignatura es farà una prova escrita d'avaluació de la totalitat del temari. S'avaluarà l'assoliment dels continguts i la capacitat d'anàlisi que els estudiants hagin desenvolupat entorn als temes tractats al llarg de l'assignatura. La nota final serà la mitja dels dos parcials. No es recuperació. 45
Assistència i participació al Seminari d'Antropologia que es farà al llarg del semestre. En aquests seminaris es convida a antropòlegs o persones que treballen en àmbits i des de perspectives properes a l'antropologia perquè expliquin quina és la seva línia de treball. Assistència obligatoria a totes les sessions. Per l'avaluació es tindrà en compte la assistència a les sessions i la participació en els debats.També s'haurà de presentar un breu comentari personal i individual sobre les problemàtiques tractades en les presentacions 15
Redacció d'un article científic sobre l'aportació de l'antropologia a la seva formació i exercici professional Aquest treball es farà per parelles i serà tutoritzat pel professor al llarg del semestre 40

Qualificació

Per aprovar l'assignatura:
1. Cal aprovar l'exàmen
2. Cal haver fet i/o lliurat dins del termini establert totes les activitats d'avaluació que es demanen a l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no hagi fet alguna de les proves d'avaluació o que no hagi lliurat algun dels treballs necessaris per a l'avaluació de l'assignatura

Observacions

Horari de tutories: Dimarts de 9 a 11 i divendres de 11 a 14:00
Despatx: 116
Tel.: 972 41 80 01
C.e.: carles.serra@udg.edu