Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials, aqüífers i platges. Bases de l'enginyeria geològica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES ROQUE PAU  / DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES ROQUE PAU  / DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.

Continguts

1. Introducció a les tècniques de restauració del medi físic.

2. Bases de l’enginyeria geològica. El medi geològic i la seva relació amb els mètodes i aplicacions de l’enginyeria. Mecànica del sòl. Mecànica de roques.

3. Estabilitat de talussos. Factors que influeixen en l’estabilitat. Moviments de vessant. Anàlisi de la geometria i l’estabilitat. Mesures correctores. Excavació de talussos. Terraplens.

4. Erosió superficial. Erosió en vessants per escolament superficial d’aigua. Erosió eòlica. Pèrdua de sòl i estratègies preventives. Erosió/sedimentació en cursos fluvials i mesures correctores.

5. Actuacions de restauració en espais degradats. Activitats extractives. Dipòsits de residus. Infraestructures lineals. Cursos fluvials. Platges i entorns litorals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 18,00 18,00
Prova d'avaluació 0 18,00 18,00
Sessió expositiva 15,00 5,00 20,00
Sessió pràctica 3,00 4,00 7,00
Sortida de camp 8,00 4,00 12,00
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

 • Ayala Carcedo, F. J. (1987). Manual de ingeniería de taludes . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Ayala Carcedo, F. J. (DL 1996 ). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería (3ª ed.). Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2004 ). Recuperación de espacios degradados . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • González de Vallejo, Luis I. (2002). Ingeniería geológica. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • González Caballero, Matilde (2001 ). El Terreno. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://ebooks.upc.edu/product/el-terreno Catàleg
 • Gray, Donald H (1995 ). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization : a practical guide for erosion control . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • López Jimeno, Carlos (2002 ). Manual de estabilización y revegetación de taludes . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • Lundgren, Lawrence (1999). Environmental geology (2a). Upper Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg
 • Nordstrom, Karl F. (2008). Beach and dune restoration. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Schwab, Glenn O (1990). Ingeniería de conservación de suelos y aguas (1a). México, D.F.: Limusa. Catàleg
 • Bielza Feliú, Ana (1999 ). Manual de técnicas de tratamiento del terreno . Madrid: Carlos López Jimeno :U.D. Proyectos E.T.S. Minas U.P.M. [distribuïdor]. Catàleg
 • Vicente Fernández, Arturo (DL 2001 ). Manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes . Madrid: U.D. Proyectos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lliurament d'exercicis i treballs Entrega d'exercicis i treballs 40
Examen final teòric i pràctic Examen final 60

Qualificació

La nota de l'assignatura s'obtindrà de:

60% Examen teòric i pràctic al final del període de classes.
40% Nota obtinguda de l'entrega d'exercicis fets o iniciats durant les sessions de pràctiques, o bé plantejats a través de la plataforma docent de l'assignatura, dins dels terminis establerts en cada cas.

Cal obtenir una nota final mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.

En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a una prova de recuperació del conjunt del temari teòric i pràctic. Aquesta prova comptarà un 60% de la nota, mentre el 40% restant corresponent a l'entrega d'exercicis no serà recuperable en cap cas. Independentment de la nota que s'obtingui en l'examen de recuperació, la qualificació final màxima a la que es podrà optar per aquesta via serà de 5 (aprovat). Les persones que no s'hagin presentat a l'examen final, no podran fer el de recuperació. Tampoc servirà per optar a pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de "No presentat" només s'aplicarà quan es donin conjuntament les dues situacions següents:
-L'alumne no s'hagi presentat a l'examen final.
-L'alumne no hagi entregat tots els exercicis avaluables, o bé ho hagi fet fora dels terminis establerts.

En qualsevol altre cas es considerarà la condició de "Presentat", i la nota corresponent a la part no realitzada serà de zero.

Assignatures recomanades

 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Edafologia i contaminació de sòls
 • Restauració del medi natural
 • Tècniques de reconeixement del subsòl