Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: El coneixement del subsòl en l'àmbit de les ciències ambientals. Fonts d'informació sobre la constitució geològica del terreny. Conceptes bàsics i planificació de les campanyes de prospecció del subsòl.

2. MÈTODES DIRECTES DE PROSPECCIÓ. Sondejos i excavacions: tipologies i aplicacions. Tècniques i equips de perforació i mostreig. Estudi d’afloraments.

3. PARÀMETRES I PROPIETATS DEL TERRENY. Assaigs in situ: resistència (assaigs de penetració dinàmica i estàndard), deformabilitat, hidrogeològics. Proves i determinacions de laboratori: identificació, estat, resistència, deformabilitat.

4. MÈTODES INDIRECTES DE PROSPECCIÓ. Mètodes geofísics: tècniques existents i utilitat en els estudis ambientals. Aspectes bàsics d’una campanya de prospecció geofísica. Mètodes sísmics: refracció i reflexió. Mètodes elèctrics: sondejos elèctrics verticals i tomografies de resistivitats elèctriques. Mètodes electromagnètics: georadar. Mètodes magnètics i gravimètrics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 16,00 16,00
Prova d'avaluació 0 18,00 18,00
Resolució d'exercicis 4,00 6,00 10,00
Sessió expositiva 18,00 6,00 24,00
Sessió pràctica 4,00 3,00 7,00
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

 • González de Vallejo, Luis I. (cop. 2002 ). Ingeniería geológica . Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep (2007 ). Reconocimiento geotécnico del terreno. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC042XXX Catàleg
 • Bustillo Revuelta, Manuel López Jimeno, Carlos (2001 ). Manual de sondeos : aplicaciones . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • López Jimeno, Carlos (2000 ). Manual de sondeos : [tecnología de perforación . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • Ferrer, Mercedes González de Vallejo, Luis I. (DL 1999 ). Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Reynolds, John M (1997 ). An Introduction to applied and environmental geophysics . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • MUSSET, A. i AFTAB, M. (2000). Looking into the Earth. An introduction to geological geophysics. Cambridge University press. Catàleg
 • Milsom, John (cop. 1996 ). Field geophysics (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Sleep, Norman H (cop. 1997 ). Principles of geophysics . Malden (Mass.)[etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Vogelsang, Dieter (cop. 1995 ). Environmental geophysics : a practical guide . Barcelona [etc.]: Springer. Catàleg
 • OLMO, M. i LÓPEZ, J.A., editors, (2000). Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas en hidrogeología. Instituto Tecnológico y Geominero de España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i informes Elaboració i entrega d'exercicis i informes 40
Examen final Examen final teòric i pràctic 60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de la valoració conjunta dels següents indicadors:

-Avaluació final. Prova final escrita teòrica i pràctica (60%).
-Entrega d'exercicis fets o plantejats a les sessions pràctiques d'aula, i d'informes basats en problemàtiques ambientals fonamentats en les pràctiques de camp i d'aula (40%).

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10.

En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a un examen de recuperació de la prova d'avaluació final (60% de la nota). Els exercicis i informes (40% restant) no seran recuperables en cap cas. Independentment de la nota que s'obtingui en la prova de recuperació, la qualificació final màxima a la que es podrà optar serà de 5,00 (aprovat). Les persones que no s'hagin presentat a l'examen final, no tindran opció a fer l'examen de recuperació. Tampoc es podrà optar a pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si es compleix almenys una de les següents situacions, es considerarà la condició de "Presentat" a l'alumne:

a. Realitzar la prova final teòrica i pràctica.
b. Assistir a un mínim del 80% de les hores de pràctiques de camp i gabinet.
c. Entregar, dins del termini establert, algun dels exercicis, activitats pràctiques o informes exigits durant el període lectiu de l'assignatura.

En cas que algun requisit no es compleixi, la nota corresponent a l'activitat avaluable que representi serà de zero sobre 10.

Solament en el cas que no s'hagi acomplert amb cap dels punts a, b i c, la qualificació final serà de "No presentat".

Assignatures recomanades

 • Edafologia i contaminació de sòls
 • Gestió i planificació dels recursos i del territori
 • Hidrogeologia
 • Recursos geològics
 • Riscos naturals
 • Tècniques de restauració ambiental