Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / JORDI COLOMER FELIU  / JOAQUIM COMAS MATAS  / FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / LAURA LLORENS GUASCH  / ANNA MENCIO DOMINGO  / RAMON MORENO AMICH  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / DIEGO VARGA LINDE  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Bloc I. ASPECTES GENERALS

2. Tema 1. Definició de projecte i tipologies.

3. Tema 2. Atribucions professionals.

4. .

5. Bloc II. PROJECTES D' R+D+I

6. Tema 3. El sistema públic de recerca.

7. Tema 4. La transferència de tecnologia i la innovació.

8. Tema 5. La propietat intel•lectual i industrial.

9. Tema 6. La carrera investigadora.

10. Tema 7. El projecte de recerca.

11. Tema 8. Publicació i documentació científiques.

12. .

13. Bloc III. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

14. Tema 9. Cicle de vida d’un projecte.

15. Tema 10. Responsabilitats professionals.

16. Tema 11. Contractes i concursos.

17. Tema 12. Disseny i redacció del projecte.

18. Tema 13. Pressupostos i avaluació econòmica.

19. Tema 14. Planificació i programació de projectes.

20. Tema 15. Gestió de projectes.

21. Tema 16. Presentació i exposició del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 20,00 100,00 120,00
Sessió expositiva 12,00 18,00 30,00
Total 32,00 118,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes expositives Examen teòric 70
  Elaboració d'un projecte Redacció d'un projecte 30

  Qualificació

  L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançat dues proves, una individual i una altra en grup.

  Activitat individual (10%): consistirà en un examen tipus test on s'avaluaran els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut teòric de l'assignatura.

  Activitat en grup (70%): consistirà en el disseny d'un projecte seguint un procediment estandaritzat i on el grup ha de detallar el marc teòric, antecedents, objectius, planificació... Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar.

  La mitjana d'aquestes dues activitats d'avaluació (examen tipus test individual i disseny d'un projecte en grup) ha de ser igual o superior a 4 (sobre 8) per poder aprovar l'assignatura. La nota que l'estudiant obtingui del PAT contribuirà en el 20% restant de la nota final.