Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. NATURALESA DE LES COMUNITATS

          1.1. Estudi de les comunitats.

                    1.1.1. Concepte de l'assignatura. Característiques bàsiques de les comunitats. Classificació. Metodologia d'estudi.

          1.2. Formació i Organització de la Comunitat

                    1.2.1. Factors que influeixen en la formació de la comunitat: font d’espècies, procés de colonització i establiment de poblacions reproductores. Organització de la comunitat.

          1.3. Estructura Física de la Comunitat

                    1.3.1. Trets fonalmentals i estructura tròfica dels grans tipus de comunitats. Tipologies i adaptacions de les comunitats aquàtiques versus comunitats terrestres.

2. ADAPTACIONS DE LA FAUNA A FACTORS FÍSICS AMBIENTALS

          2.1. Comunitats terrestres

                    2.1.1. Influència de la temperatura. Animals ectoterms i endoterms. Adaptacions a temperatures extremes. Influència de la disponibilitat hídrica. Adaptacions a l'escassetat d'aigua.

          2.2. Comunitats aquàtiques

                    2.2.1. Adaptacions a la salinitat del medi. Mecanismes de flotació. Adaptacions a la foscor: comunitats de les profunditats marines abissals. Efecte i adaptacions a l'hidrodinamisme.

3. INTERACCIONS BIÒTIQUES

          3.1. Competència

                    3.1.1. Efectes de la competència sobre l'estructura de la comunitat. Metodologia d’estudi.

          3.2. Depredació

                    3.2.1. Adaptacions a la depredació. Efectes sobre l'estructura de la comunitat. Mecanismes de defensa.

          3.3. Relacions Simbiòtiques

                    3.3.1. Simbiosi. Tipus d’influència: mutualisme, comensalisme i parasitisme. Caràcters generals i efecte sobre les comunitats

          3.4. Interaccions animals-plantes

                    3.4.1. Consum de plantes i tipus de fitofàgia. Mutualismes planta animal. Pol·linització de plantes i dispersió de llavors. Altres interaccions

4. LA COMUNITAT EN EL TEMPS I EN L’ESPAI

          4.1. Ritmes d’activitat

                    4.1.1. Ritmes endògens dels animals. Tipus i metodologia d’estudi. Incidència dels ritmes sobre l’estructura de la comunitat.

          4.2. Migració i Dispersió

                    4.2.1. Migracions verticals. Migracions horitzontals: caràcters generals. Migracions aquàtiques. Migracions terrestres: modalitats i factors que intervenen. Finalitat i conseqüències de la dispersió. Tipus de dispersió.

          4.3. Selecció d'hàbitat i Fragmentació

                    4.3.1. Selecció d'hàbitat. Activitat humana i insularització. Relacions entre insularització i insularitat. Mida i distància de les illes d'hàbitat en les comunitats. Disarmonia i equilibri dinàmic. Relaxació faunística i deute d'extinció. Demes i metapoblacions.

          4.4. Fauna i altres efectes de l'activitat humana

                    4.4.1. Canvi climàtic i fauna. Efectes en les distribucions i el comportament, degradació de l'hàbitat i extracció de recursos. Espècies introduïdes. Espècies invasores.

          4.5. Comunicació i estructures socials

                    4.5.1. Tipus i finalitat dels senyals. Societat, territorialitat i colònies. Territori i domini vital.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 14,00 18,00
Elaboració individual de treballs 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 18,00 18,00 36,00
Sortida de camp 7,00 0 7,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

 • Cox, George W (1993). Conservation ecology, : biosphere biosurvival. Dubuque [etc.]: Wm. C. Brown. Catàleg
 • Història natural dels Països Catalans (1984). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Plant-animal interactions, : an evolutionary approach (cop. 2002). Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Krebs, John R, Davis, N.B (1993). An Introduction to behavioural ecology (3rd. ed). London [etc.]: Blackwell Scientific Publications. Catàleg
 • Linzey, Donald (2001). Vertebrate biology. Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Magurran, A. E. (1989). Diversidad ecológica y su medición. Vedrà. Catàleg
 • Molles, Manuel C. (cop. 2005). Ecology : concepts and applications (3rd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Morin, Peter J (cop. 1999). Community ecology. Malden (Mass.): Blackwell Science. Catàleg
 • Nybakken, James W (1993). Marine biology, : an ecological approach (3rd ed). [New York]: Harper Collins. Catàleg
 • Els Sistemes naturals de les illes Medes (1984). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Efectos de la fragmentación de los bosques sobre los vertebrados en las mesetas ibéricas (DL 1998, DL 1998). Madrid, Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Organismo Autónomo Parques Nacionales. Catàleg
 • Schowalter, Timothy Duane (cop. 2000). Insect ecology, : an ecosystem approach. San Diego, CA: Academic Press. Catàleg
 • Valiela, Ivan (1995). Marine ecological processes (2nd ed). New York [etc.]: Springer. Catàleg
 • Wetzel, Robert G (1981). Limnología. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Wharton, David A (cop. 2002). Life at the limits, : organisms in extreme environments. Cambridge New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wiens, John A (1989). The Ecology of bird communities. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wilson, Edward Osborne (1994). La Diversidad de la vida. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Willmer, Pat, Johnston, Ian A, Stone, Graham (cop. 2005). Environmental physiology of animals (2nd ed). Malden (Mass.): Blackwell Science. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de pràctiques Desenvolupament de les pràctiques i presentació del treball. 20
Exercicis i lectura articles científics Anàlisi de casos en l'estudi de les comunitats animals. 30
Examen teòric Activitat recuperable. 50

Qualificació

La meitat de l'assignatura s'avalua per les activitats de teoria i l'altre meitat per les activitats pràctiques (participació, exercicis i treballs). L'examen teòric s'ha d'aprovar per tal de poder fer mitjana amb la resta de les qualificacions desglossades als criteris d'avaluació, i totes les activitats pràctiques són obligatories.

Concretament, l'avaluació de l'assignatura es farà de la següent manera:
examen teòric un 50%. Activitat recuperable.
treball de pràctiques un 20%. Activitat no recuperable.
exercicis i lectura d'articles científics un 30%. Activitat no recuperable.


Observacions


Al llarg de les sessions teòriques es presentaran i discutiran articles científics relacionats amb la matèria tractada a classe, i que els alumnes trobaran al servei de fotocòpies o bé a la biblioteca. També es recomanarà la lectura (opcional) d'articles de divulgació o bé científics que es consideren d'interés pels estudiants.