Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
MARC COMAS CUFI  / PEPUS DAUNIS I ESTADELLA  / JORDI FONT SALVATELLA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / JORDI SAPERAS RIERA  / JOSEP SUY FRANCH  / SANTIAGO THIO FERNANDEZ DE HENESTROSA  / MARINA VIVES MESTRES
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Disseny i planificació d'un estudi estadístic.

2. Tècniques d'obtenció de dades.

          2.1. Estudis observacionals

          2.2. Disseny d'experiments

3. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades.

          3.1. Tipologia de les dades

          3.2. Estudi de dades categòriques

          3.3. Estudi de dades numèrqiues

4. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades.

          4.1. Estudi conjunt de dues variables categòriques

          4.2. Estudi conjunt d'una variable categòrica i una variable numèrica.

          4.3. Estudi conjunt de dues variables numèriques.

5. Teoria de la probabilitat.

6. Inferència estadística

          6.1. Tipus variables i models

          6.2. Intervals de confiança

          6.3. Contrastos paramètrics

          6.4. Contrastos Xi-quadrat i G (bondat d’ajust i independència)

7. Experiments amb un i dos factors.

          7.1. Anova unifactorial

          7.2. Anova bifactorial

8. Correlació

9. Models de regressió lineal simple.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37,00 49,00 86,00
Prova d'avaluació 3,00 18,00 21,00
Resolució d'exercicis 3,00 14,00 17,00
Sessió pràctica 12,00 14,00 26,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Zar, Jerrold H (cop. 1999 ). Biostatistical analysis (4th ed.). London: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Sokal, Robert R (1980 ). Introducción a la bioestadística . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2004 ). A Primer of ecological statistics . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Legendre, Pierre (1998 ). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Crawley, Michael J (2013 ). The R book (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118448908 Catàleg
 • Good, Phillip I (cop. 2012 ). Common errors in statistics (and how to avoid them). [Hoboken, N.J.]: John Wiley & Sons. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118360125 Catàleg
 • Riba i Romeva, Clara (2013 ). Regresión lineal aplicada. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 07-07-2015, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=704 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aula informàtica: ús del paquet estadístic R En finalitzar es realitzarà una prova escrita que formarà part de l'avaluació continuada de l'assignatura. Aquesta activitat no és recuperable. 20
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. S'hauran de lliurar abans de les dates prefixades a l'inici de curs. Aquesta puntuació haurà de quedar validada. 10
Disseny i anàlisi d'un experiment. Treball amb dues parts on s'haurà d'especificar els objectius, els materials i mètodes utilitzats i quines anàlisis estadístiques s'utilitzarien per tractar les dades i perquè. En la segona part, s'haurà de fer una aplicació de les tècniques. La nota obtinguda en aquest exercici comptarà un 20% de la nota final i es podrà realitzar en grups de 2 o 3 persones. Activitat a validar. 20
Prova final: realització d'una prova d'avaluació de l'assignatura. Si la prova final no supera el 4 sobre 10, no es podrà superar l’assignatura. Si supera el 4, la nota final serà la suma de les puntuacions corresponents a la Prova amb R, els resultat de la validació i la prova final. L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5. 50

Qualificació

En la data fixada per a la prova final, es realitzarà també una prova de validació, corresponent al 30% del total, que inclou els exercicis de disseny i anàlisi experimental i ACME.

Si s'aprova la validació, la nota corresponent a aquest 30% correspondrà a la nota més alta possible (nota validació o nota del disseny i anàlisi experimental + ACME). Si no s'aprova, el 30% de la nota final serà la nota de la validació.

Si la prova final no supera el 3.5 sobre 10, no es podrà superar l’assignatura. Si supera el 3.5, la nota final serà la suma de les puntuacions corresponents a la Prova R, els resultat de la validació i la prova final.

L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

En la data fixada per a la recuperació, es podrà recuperar tant la prova de validació com la prova final, sempre i quan l'alumne s'hagi presentat en el període d'avaluacions finals.

Per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que el professor consideri convenient tenir en compte (participació a classe, realització de treballs voluntaris, etc).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

L'estudiant matriculat podrà accedir a la intranet La Meva UdG on hi trobarà el programa detallat, la temporalització de l'assignatura, apunts referents a la teoria, problemes, pràctiques, els treballs pràctics proposats i altres recursos.

La web on es pot baixar el paquet estadístic R i diferents llibreries, així com fitxers explicatius i ajudes per cada llibreria:
http://www.r-project.org/