Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / EMILI BESALU LLORA  / DANIEL BOIX MASAFRET  / ISABEL CASAS ROQUETA  / MIRIAM CASTILLO MARTIN  / JORDI COLOMER FELIU  / SONIA DE CARALT BOSCH  / FLORENCIO DE LA TORRE YUGUEROS  / MIGUEL DURAN PORTAS  / EMILI GARCIA BERTHOU  / FREDERIC GICH BATLLE  / ELENA GUASCH PADRO  / MONTSERRAT HERAS COROMINAS  / MIREIA LOPEZ SILES  / EVA MARGUI GRABULOSA  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / JOAN MIRO AMETLLER  / INMACULADA NOGUEROLA SOLA  / LUIS PEÑARRUBIA LOZANO  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / CARLES ROQUE PAU  / MARIA RUIZ GATELL  / SYLVIA SANCHO BADELL  / OLGA SERRA FIGUERAS  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MIQUEL SOLA I PUIG  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / ANNA VILA GISPERT  / SERGEY VYBOYSHCHIKOV PREOBRAZHENSKAYA  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. La ciència a la vida quotidiana

2. Buscant al culpable

3. Una curiosa surgència d'aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 2,00 28,00 30,00
Seminaris 2,00 4,00 6,00
Sessió pràctica 46,00 45,00 91,00
Sortida de camp 4,00 4,00 8,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

  • Lide, David R., 1928- (cop. 2009 ). CRC handbook of chemistry and physics : a ready-referencebook of chemical and physical data : 2009-2010 (90th ed.). Boca Raton: CRC Press. Catàleg
  • Martí Solé, Ma. Carmen (DL 1997|e(Barcelona : |fCentro Nacional de Condiciones de Trabajo) ). Prevención de riesgos biológicos en el laboratorio . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
  • Rodríguez Pérez, Carmen María (DL 2005 ). Técnicas de organización y seguridad en el laboratorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Bestratén Belloví, Manuel (1984 ). El Manejo de productos químicos en el laboratorio . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguiment habilitats al laboratori i en el tractament dels resultats El professor avaluarà en cada sessió pràctica les habilitats que va adquirin al laboratori així com el seu treball en recollir i tractar les dades. Com aspectes més importants a valorar: la utilització i manipulació correcte l'aparellatge bàsic de laboratori, la utitizació dels instruments treballats, l'aplicació correcte de les mesures de seguretat i gestió de residus i tots aquells aspectes concrets treballats en les sessions pràctiques. En relació a la recolllida i tractament de dades es tindrà en compte, la presentación de taules i gràfics amb fomat, unitats, etc, tractament de les dades en funció de les condicions de l'experiment (considerant dilucions, rectes patró...)

10
Exposició oral/taula rodona Presentació oral en format taula rodona. Es té en compte l'expressió oral formal, la utilització del lleguatge científic, la claredat, l'estructura i el contingut.
No es pot llegir.
10
Prova final escrita Examen escrit amb 10-15 preguntes relacionades amb les totes les sessions pràctiques. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura.
Aquesta activitat és recuperable.
30
Proves Pre-lab Abans de cada sessió pràctica es farà una prova relacionada amb la pràctica que es desenvoluparà en aquella sessió 20
Valoració informes/projectes Es valorarà els informes i projectes tenint en compte, estructura, la claredat, la utilització del llenguatge científic i formal, la presentació, la rigurositat amb els resultats presentats(unitats correctes, representacions gràfiques, etc) i la discussió. 30

Qualificació

L'assistència a totes les activitats programades és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura. En casos greus que no permetin a l'estudiant poder assistir a una sessió pràctica caldrà portar un justificant degudament signat i segellat a la coordinadora de l'assignatura.

Els informes/projectes proposats dins l'assignatura s'hauran de lliurar dins dels terminis establerts en el guió de pràctiques per cada grup. En cas de presentar fora termini la nota serà directament de zero.

En cas de trobar similituds entre informes/projectes, aquests no es corregiran i la nota per aquests informes serà de zero.

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte la ponderació establerta per a cada activitat avaluable.

Per aprovar és obligat haver obtingut de la prova final escrita com a mínim un 5.


L'única activitat que és recuparable és la "prova final escrita".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas de no presentar-se a cap activitat i estar justificat

Observacions

Per aprobar l'assignatura s'ha d'haver assistit a totes les sessions programades.

Les sessions pràctiques s'inicien a l'hora indicada en els calendaris de pràctiques. Passats 10 min. no es deixarà entrar cap estudiant.
És obligatori lliurà els informes/projectes al final de cada CAS i dins dels terminis establerts.

Moltes de les sessions programades dins d'aquesta assignatura es realitzen al laboratori pel que tots els estudiants han de portar bata de laboratori, ulleres de protecció, una pera per les pipetes, espàtula, guants, retolador de vidre i calculadora.