Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
La seva finalitat és presentar i analitzar les polítiques de benestar social i la legislació que fonamenten els processos d'intervenció socioeducativa. Comprèn els següents continguts: - Polítiques socials: Aspectes conceptuals. Estat de Benestar i Polítiques Públiques. Polítiques socials sectorials. Polítiques socials específiques per a determinats col•lectius. - Legislació aplicada a l'educació social: El marc legal general de la intervenció de l'educador social. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis. El posicionament de l'educador davant de determinades situacions familiars i la intervenció en menors i persones incapacitades. Normativa bàsica dels principals sistemes de benestar (salut, serveis socials, educació, seguretat social, etc.) i àmbits d'actuació (família i infància, discapacitat, vellesa, dependència, immigració, violència domèstica i de gènere, etc). La intervenció de l'educador en relació amb els delictes i les penes. La redacció d'informes i altres documents legals. Aspectes deontològics en les actuacions de l'educador social.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO VILA MANCEBO

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 3. -Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 23. - Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa

Continguts

1. Unitat formativa: CONCEPTES BÀSICS I ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES I INSTITUCIONS 1.1. LA POLÍTICA I LES POLÍTIQUES. 1.1.1. La política com a poder i la política com a govern. 1.1.2. Els sistemes polítics. 1.1.3. Les ideologies politiques: liberalisme, conservadorisme, socialisme i altres. 1.1.4. Les polítiques públiques actuals: generals i específiques per a determinats col•lectius. 1.2. L’ESTAT. 1.2.1. L’Estat de dret, democràtic i social. 1.2.2. Els tipus d’Estat del Benestar. La situació a Espanya i a Catalunya. 2. Unitat Formativa: MARC LEGAL DE LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 2.1. ASPECTES BÀSICS. 2.1.1. Concepte i branques del dret. 2.1.2. Les normes jurídiques, la seva aplicació i eficàcia. 2.1.3. La persona: majoria d’edat i emancipació, dret d’aliments, incapacitació i tutela, etc. 2.3. Organització de l’Estat i de l’Administració Pública. 2.1.4. La CE: drets i deures fonamentals. 2.2. EL MARC LEGAL. 2.2.1. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis. 2.2.2. El posicionament de l’educador davant determinades situacions familiars i la intervenció en menors i persones discapacitades. 2.2.3. Normativa bàsica dels principals àmbits d’actuació (serveis socials, salut, educació, pensions, etc.) i col•lectius (discapacitat, gent gran, dependència, immigració, violència domèstica i de gènere, etc.). 2.2.4. La intervenció de l’educador en relació als delictes i les penes. 2.2.5. La redacció d’informes i altres documents legals. 2.2.6. La protecció de dades, aspectes deontològics i ètics en les actuacions de l’educador social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 20,00 30,00
Assistència a actes externs 5,00 20,00 25,00
Debat 9,00 10,00 19,00
Exposició dels estudiants 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 5,00 20,00 25,00
Prova d'avaluació 5,00 10,00 15,00
Sessió expositiva 34,00 0 34,00
Sessió participativa 12,00 15,00 27,00
Sessió pràctica 15,00 15,00 30,00
Simulacions 5,00 15,00 20,00
Treball en equip 5,00 25,00 30,00
Tutories de grup 35,00 0 35,00
Total 150,00 150,00 300

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials. Dins Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T (2004). Política Social y Estado de Bienestar. València: Tirant lo Blanc.
 • Alonso, J.M. y Gonzalo Gonzalez, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España.. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barcero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores.. Catàleg
 • Barbero, M. i Feu, M (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Caminal, M. (edit) (2004). Manual de Ciencia Política (2 ª). Barcelona: Tecnos. Catàleg
 • Casado , D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales (2ª). Madrid: Ed. CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Casado, M. (coord.) (2009). Sobre la Dignidad y los Principios. Análisis de la Declaración Universal sobre B. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi.. Catàleg
 • Guillén, E. i Vilà, A (2007). Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los ser vicios sociales en España (, p. 177-205). Madrid: Fundación Foessa.. Catàleg
 • Guillén, E. i Vilà, A. (2007). Los cambios legislativos recientes en materia de servicios sociales. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los servicios sociales en España (, p. 147-175). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO.
 • Jaraíz, G. (coord.) (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Martínes de Pisón, J. (1008). Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales. Madrid: Editorial Tecnos. Catàleg
 • Montagut, T. (2008). Política Social (3ª). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Montagut, T. (2007). Societat Catalana 2007. Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis Catalans. Catàleg
 • Montserrat, J. (2006). La ley de dependencia: costes y financiación. Documentación Social, (141), 65-83 Catàleg
 • Moreno, L. (edit) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Siglo XXI de España Editores. Catàleg
 • Navarro, S. (dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Editorial Hacer. Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo my retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Roldán, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid : Complutense.
 • Roldán, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rubiol, G. i Vilà, A (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al. (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la malla de seguridad en España (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Sotelo, I. (2010). El Estado social. Madrid: Trotta, S.A.. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1999). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni. Catàleg
 • Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigna para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós Iberica, S.A.. Catàleg
 • Vallès, J. (2009). Manual del educador social. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foressa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg
 • Vilà, A. (2011). Serveis Socials. Aspectes històrics, institucionals i legislatius (1ª edició). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a actes externs (judicis, debats, conferencies) Informe del judici i debat o conferencia 25
Prova d'avaluació final (cas pràctic) Prova final: resolució individual d'un cas pràctic que englobi els aprenentatges del mòdul 40
Simulacions (informe tècnic i acta) Elaboració d'un informe tècnic i d'una acta d'una reunió 10
Exposició dels estudiants (presentació treballs ATD) Informes individuals i grupals de les ATD 25

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Generals:
• Argumentació i justificació de les opinions defensades.
• Utilització correcta i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats.
• Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats.

2. En la presentació dels informes i altres comunicacions escrites
• Presentació formal del treball
• Correcció i claredat de la presentació
• Correcció ortogràfica i sintàctica

3. En les exposicions orals dels treballs i els debats
• Presentació formal
• Utilització de les TIC
• Claredat de l’exposició

Per aprovar el mòdul tots els estudiants han

- Assistir almenys a un dels dos actes externs i superar la valoració dels informes

- Presentar l'informe tècnic i l'acta, i que siguin avaluats com a correctes

- Participar almenys en el 70 % de les activitats de treball dirigit (presentar almenys 5 ATD) i superar l’avaluació continuada dels treballs presentats.

- Superar un examen final que consistirà en la resolució d'un cas pràctic en què s'acrediti els coneixements del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l’estudiant té una qualificació de “no presentat” al mòdul en el cas de no assolir els mínims d’assistència i participació en tots els actes obligats i presentar els treballs mínims exigits:

- Assistència almenys a un dels dos actes externs
- Presentar l'informe tècnic i l'acta
- Participar en el 70 % de les ATD i altres activitats que s'organitzin

Observacions

Es facilitaran instruccions sobre la forma d'elaborar els informes de les ATD i els treballs individuals i grupals

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.