Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE LUIS GARCIA MARIN  / CARLES PLA ZANUY  / ORIOL VIDAL FABREGA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. BASES MOLECULARS DE L'HERÈNCIA BIOLÒGICA

          1.1. REPLICACIÓ DEL DNA

          1.2. MUTACIÓ, REPARACIÓ I RECOMBINACIÓ

          1.3. EXPRESSIÓ DE LA INFORMACIÓ GÈNICA

          1.4. REGULACIÓ GÈNICA

2. MÉS ENLLÀ DEL MENDELISME

          2.1. RELACIONS ENTRE AL·LELS DEL MATEIX LOCUS

          2.2. RELACIONS ENTRE AL·LELS DE DIFERENTS LOCI

          2.3. LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ

          2.4. HERÈNCIA EXTRANUCLEAR

          2.5. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS

          2.6. CANVIS CROMOSÒMICS ESTRUCTURALS

3. GENÈTICA QUANTITATIVA.

          3.1. INTERACCIÓ GENT - AMBIENT

          3.2. HERÈNCIA QUANTITATIVA

4. GENÈTICA DE POBLACIONS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 1,00 1,00
Anàlisi / estudi de casos 5,00 7,50 12,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 7,50 12,50
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 5,00 6,50
Lectura / comentari de textos 10,00 7,50 17,50
Resolució d'exercicis 10,00 15,00 25,00
Sessió expositiva 25,00 37,50 62,50
Sessió participativa 5,00 7,50 12,50
Total 61,50 88,50 150

Bibliografia

 • Gardner, Eldon J (cop. 1998 ). Principios de genética (4ª ed.). México D.F.: Limusa. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2002 ). Essential genetics : a genomics perspective (3rd ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Puertas, M. J (1999 ). Genética : fundamentos y perspectivas (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Russell, Peter J (1998 ). Genetics (5th ed). Menlo Park [etc.]: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials de teoria Prova escrita de coneixements genètics i la seva aplicació a la interpretació de casos. 25
Aplicació de coneixements a la resolució de problemes Resoldre exercicis plantejats pel professor al llarg del curs i aquells que s'incorporin a l'examen final. 35
Lectura i comprensió de textos científics. Respondre qüestionari relatiu a la lectura treballada. 5
Participació en seminaris presentats pel seu i altres grups d'estudiants Qüestions relatives sobre els seminaris s'inclouen en l'examen final. La participació en els seminaris dels altres grups s'incorpora a la valoració de l'ABP. 0
Anàlisi de funció gènica i herència Treball realitzat en la recerca d'informació i la resolució i la seva exposició a la classe del problema plantejat. 20
Anàlisi de casos Valoració de l'informe presentat en relació al cas plantejat 10
Autoavaluació de la feina realitzada durant el curs, particularment la contribució als treballs de grup Entregar informe 5

Qualificació

La nota final s'obté sumant la contribució relativa de totes les activitats avaluables:

1- Examen final: 50% de la nota. Incorpora preguntes de teoria i de problemes i casos relatius amb la matèria de l'assignatura.

2- Activitats presencials durant el curs: 35%. Inclou la participació de l'alumne en un ABP (20%), la interpretació d'un cas (10%) i la resolució d'un qüestionari relatiu a la comprensió de textos científics en anglès (5%)

3- Activitats via web: 15%. Inclou la resolució de qüestionaris online (10%) i l'entrega d'un informe d'autoavaluació (5%)

L'Examen final i l'informe d'autoavaluació són activitats individuals.
La resta d'activitats l'alumne treballa com a membre d'un grup.

NOMES L'EXAMEN FINAL ES CONSIDERA ACTIVITAT RECUPERABLE

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han participat en cap de les activitats previstes per a l'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica