Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA GRACIA COLL CONSTANS  / RAFAEL DE LLORENS DURAN  / CRISTINA ESTEVA FONT  / ROSA PERACAULA MIRO  / MARC RIBO PANOSA  / ARIADNA SARRATS CARBO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.

Continguts

1. Estructura - funció de biomolècules. 1.1. Biomolècules. Revisió i funcions principals. 1.2. Proteïnes. Nivells d’estructura. Relació estructura-funció i evolució de proteïnes: Hemoglobina, Mioglobina. 1.3. Catàlisi. Enzims. Cinètica enzimàtica: Michaelis-Menten. Co-factors i vitamines. Inhibició enzimàtica. Regulació de l’activitat enzimàtica.

2. Metabolisme. 2.1. Visió general del metabolisme. 2.2. Cicle de Krebs. 2.3. Cadena de transport electrònic i fosforilació oxidativa. 2.4. Metabolisme glúcids: Glucòlisi i gluconeogènesi. Glicogen. 2.5. Fotosíntesi. 2.6. Metabolisme lípids: catabolisme i biosíntesi d’àcids grassos. 2.7. Metabolisme d’aminoàcids i nucleòtids: síntesi i degradació. 2.8. Integració metabolisme.

3. Biología Molecular. 3.1. Estructura àcids nucleics. Corbes desnaturalització. Complexes DNA-proteïnes: organització del cromosoma 3.2 Revisió Dogma Central de la Biologia Molecular 3.2 Replicació DNA 3.3 Transcripció 3.4 Traducció (síntesi de proteïnes).

4. Tècniques de separaració i purificació de biomolècules (electroforesi i cromatografia).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 7,00 10,00
Prova d'avaluació 8,00 50,00 58,00
Resolució d'exercicis 10,00 20,00 30,00
Sessió expositiva 32,00 8,00 40,00
Sessió participativa 4,00 8,00 12,00
Total 57,00 93,00 150

Bibliografia

 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2006 ). Bioquímica : 3a edición . Buenos Aires [etc.]: Médica panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Berg, Jeremy Mark (cop. 2008 ). Bioquímica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gómez-Moreno, C. Sancho Sanz, Javier (2003 ). Estructura de proteínas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fersht, Alan (cop. 1999 ). Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding . New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Fersht, Alan (1984 ). Enzime structure and mechanism (2nd ed.). New York: Freeman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i resolució de casos que requereixin la integracio dels coneixements impartits. Es plantejaran casos per resoldre la solució dels quals s'hauran d'entregar.
No recuperable.
10
Proves d'avaluació tipus test d'autoavaluació no presencials.
Hi haurà una prova d'avaluació abans de cada un dels períodes acadèmics. Aquestes proves no seran recuperables. Els tests d'autoavaluació estaran a la intranet de l'assignatura i s'hauran de resoldre abans d'una data concreta que serà comunicada pel professor/a de l'assignatura. 5
Proves d'avaluació tipus test presencials. Hi haurà una prova d'avaluació continuada tipus test al final de cada un dels períodes acadèmics. El promig de les notes de les proves ha de ser igual o superior a 4. No es recuperable. 15
Prova de resolució d'exercicis (examen final). S'avaluarà la capacitat de resoldre problemes correlacionant el que s'ha treballat en les sessions de problemes i les classes expositives. 20
Prova d'avaluació global (examen final). S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant una prova escrita. 50

Qualificació

El 70% de la nota correspon a l'examen final escrit, que consta d'una part de teoria (50%) i un altra de resolució de problemes i/o exercicis (20%). Cal un mínim d'un 40% de la nota de cadascuna de les parts (teoria i problemes) per superar l'assignatura.
L'examen final escrit és recuperable.

El 30% de la nota correspon als exàmens d'avaluació que s'aniran fent al llarg del semestre (15%), l'exercici d'anàlisi i resolució de casos (10%) i els tests d'autoavaluació (5%).
Aquestes proves no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de l'examen final escrit.