Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
El pensament científic. Salut. Desenvolupament humà i comportament saludables. Trastorns i manques. Dificultats d'aporenentatge. Educació de la veu. Educació corporal. Cicles biogeoquímics. Problemàtiques ambientals. Ciència, societat, desenvolupament tecnològic i sostenibilitat. Demografia, urbanisme, societat i sostenibilitat. Educació per a la sostenibilitat. Currículum i educació per a la sostenibilitat.
Crèdits ECTS:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / RICARD PRADAS CASAS

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / RICARD PRADAS CASAS

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / RICARD PRADAS CASAS

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Unitat formativa: Salut. 1. Fonaments de la salut. - Concepte i principis generals. - Bases del desenvolupament i el comportament saludables. 2. Bases de l’activitat física orientada cap a la salut. - Concepte i principis generals. - Activitat física, salut i patologia. 3. Educació de la veu. - Ús higiene i salut de la veu.

2. Unitat formativa: Dificultats d’aprenentatge. 1. Dificultats d’aprenentatge. - Concepte i característiques generals. - Classificació. 2. Identificació de les dificultats d’aprenentatge. 3. Actuació davant les dificultats i els diferents ritmes d’aprenentatge.

3. Unitat formativa; El pensament científic. 1. Teories, mètode científic i revolucions científiques. 2. Origen de l’Univers i de la vida. 3. Grans teories i descobriments científics. - Galileo Galilei. - John Dalton. - Charles Darwin. - Marie Curie.

4. Unitat formativa: Cicles biogeoquímics. 1. Conceptes bàsics d’ecologia. 2. Cicle de l’aigua. 3. Cicles de la matèria. - Cicle del C. - Cicle del N. 4. Cicle de l’energia.

5. Unitat formativa: Problemàtiques ambientals. 1. La sorpresa ambiental. 2. Canvi global al medi ambient. L’impacte humà. - El forat a la capa d’ozó. - L’eutrofització. - La contaminació de l’aire. - El canvi climàtic 3. Biodiversitat.

6. Unitat formativa: Sostenibilitat. 1. Concepte i evolució. 2. Indicadors de sostenibilitat. 3. Estratègia catalana per al desenvolupament sostenible.

7. Unitat formativa: Educació per a la sostenibilitat. 4. Evolució:de l’educació ambiental a l’educació per a la sostenibilitat. 5. Teoria i principals autors. 6. Decenni de les Nacions Unides per a l’educació per al desenvolupament sostenible. 7. Currículum i Educació per a la Sostenibilitat

8. Unitat formativa: Vida urbana i sostenibilitat. 1. Ciutats grans i ciutats mitjanes al món, a Europa i a Catalunya. 2. Formes de vida i sostenibilitat a les ciutats 3. Ciutats educadores.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 100,00 100,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 2,00 7,00
Debat 4,00 1,00 5,00
Elaboració individual de treballs 3,00 15,00 18,00
Exposició dels estudiants 1,00 4,00 5,00
Lectura / comentari de textos 6,00 2,00 8,00
Prova d'avaluació 4,00 11,00 15,00
Sessió expositiva 4,00 1,00 5,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Sessió pràctica 16,00 8,00 24,00
Simulacions 2,00 1,00 3,00
Sortida de camp 3,00 0 3,00
Treball en equip 4,00 27,00 31,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Visionat/audició de documents 4,00 1,00 5,00
Total 77,00 173,00 250

Bibliografia

 • Alió, M. (1993). Reflexiones sobre la voz (2ª). Barcelona: Civis. Catàleg
 • Álvarez, P. et al. (2004). Educación ambiental. Propuestas para trabajar en la escuela.. Barcelona: Graó: col.lecció Claves para la innovación educativa. núm 30. Catàleg
 • Askasibar, I. et al. (2006). La sostenibilidad, un compromiso de la escuela. Barcelona: Graó, col.lecció Claves para la innovación educativa, núm 37. Catàleg
 • Batet, S. Rovira, S. (2003). Descobrir l'estat del món: materials didàctics sobre el progrés cap a una societ. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya.
 • Cantó, R. Jiménez, J. (1998). La columna vertebral en edad escolar. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Conéixer l'estat del món: materials didàctics sobre l'informe del Worldwatch Ins (2000). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1998). Catàleg: La Ciutat Sostenible. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i Institut d'Edicions de la Diputac. Catàleg
 • Delibes de CM. et al. (2008). Ciències per al món contemporani (1ª). Barcelona: Vicens vives. Catàleg
 • Geli, A. M. Junyent, M. Medir, R. M. Padilla, F. (2000). L'ambientalització curricular de l'ensenyament obligatori: una proposta de defin. Monografies Universitàries núm 7, Departament de Medi Ambient i Habitatge. Gener. Catàleg
 • Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut (2007). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Detección y alternativas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ludevid, M (1995). El canvi global en el medi ambient: introducció a les seves causes humanes. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Martínez, T (2000). Tratado de técnica vocal. València: Piles. Catàleg
 • McCallion, M. (1998). El libro de la voz. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Miller, R. (1996). La structure du chant. Paris: Cité de la musique. Catàleg
 • Miró, M. A. (1990). Mètode pràctic de cant. El Vendrell: MF.
 • Perelló, J. Caballé, M. col.lab. Guitart, E. Col.lab. (1975). Canto-dicción: foniatría estética. Barcelona: Editorial Científico-mèdica. Catàleg
 • Perelló, J. Mas Dalmau, J. (1980). Exploración audiofoniátrica: audición, negligéncia, lenguaje. (2ª ampliada). Barcelona: Editorial Científico-mèdica.
 • Educació i sostenibilitat. Barcelona: RCE-Barcelona. Recuperat, a http://rce-barcelona.net
 • Segarra, I. (1997). La veu del noi cantor: curs de cant segons el mètode de l'Escolania de Montserr. Berga: Amalgama. Catàleg
 • TOTS Quaderns d'Educació Ambiental. Centre UNESCO de Catalunya. Recuperat, a http://www.tots.net
 • Medi ambient. tecnologia i cultura. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Recuperat, a http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/revista
 • Sostenible. Revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Recuperat, a http://www.sostenible.cat/
 • Ciències per al món contemporani FECYT. Recuperat , a http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/908170205.pdf
 • xarxasost. Recuperat , a http://www.diba.es/xarxasost/cat/index.asp

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1.- Treball global del mòdul - Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, dins del camp de coneixement i d'actuació propis.
- Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles, canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals, multiculturalitat i interculturalitat, discriminició i inclusió social i desenvolupament sostenible.
- Reconèixer i valorar l'ús adecuat del llenguatge verbal i no verbal.
20
Activitat 2.- Prova escrita unitats formatives: Pensament científic, cicles biogeoquímics i problemàtiques ambientals. - Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les Ciències Experimentals.
- Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
- Reconeixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com las conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.
24
Activitat 3.- Redacció informe sobre un article de la unitat formativa de salut. - Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afectin a alumnes amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 8
Activitat 4.- Exercici avaluació sobre la unitat formativa de salut - Coneixer els principis bàsics de un desenvolupamnet i comportament saludables.
- Reconeixer i valorar l'ús adecuat del llenguatge verbal i no verbal
8
Activitat 5.- Activitats avaluació psicologia - Identificar dificultats d'aprenentage, informar-les i col.laborar en el seu tractament.
- Identificar transtorns en el són, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
- Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afectin a alumnes amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
16
Activitat 6.- Dossier de pràctiques de les unitats: El pensament científic, cicles biogeoquímics i problemàtiques ambientals. - Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les Ciències Experimentals.
- Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
- Valorar les ciències com un fet cultural.
8
Activitat 7.- Treball sobre un article, consulta de documents i cerca d'informació. Unitat formativa: sostenibilitat - Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.
- Valorar les ciències com un fet cultural.
- Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, dins del camp de coneixement i d'actuació propis.
8
Activitat 8.- Elaboració d'un PTT del treball de camp. - Reconeixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com las conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.
- - Elaborar, amb l’ajut d’una guia externa, i de manera autònoma, diferents propostes
d’actuació, que puguin donar resposta a la sostenibilitat ecològica, econòmica i
humana, dins dels camp de coneixement i d’actuació propis.
- Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles, canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals, multiculturalitat i interculturalitat, discriminició i inclusió social i desenvolupament sostenible.
8

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà de la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació.
Per a poder fer mitjana cal que la nota de cada activitat sigui com a mínim de 4.
Recuperació: Si una activitat té una nota inferior a 4, cal recuperar-la en el mateix curs, repetint-la o fent una activitat semblat, a indicació del professor/a. En cas de tenir una nota entre 4 i 5, la recuperació és voluntâria.

Criteris d'avaluació de cada activitat:
Activitat 1: Treball global del mòdul.
Treball en petit grup. A partir d'una imatge, els estudiants formulen una sèrie de preguntes, cercan inforamció per a respondre'n una i fan una reflexió personal.
Es valorarà el rigor i la capacitat crítica en la formulació de preguntes. Els continguts conceptuals, la capacitat de síntesi i l'expressió, en l'exposició de la informació. Finalment, la maduresa en la reflexió personal.
Activitat 2:
Exàmen escrit.
Es valoraran els continguts conceptuals i procedimentals de les unitats 2,3 i 4, així com la capacitat d'aplicar aquests coneixements a qüestions, problemes o treballs pràctics de Coneixement del Medi Natural de Primària.
Activitat 3:
S'haurà de realitzar un informe de reflexió sobre un article, ampliant informació a partir de fonts bibliogràfiques adequades. A principi de curs es presentarà el guió i les condicions de realització.
Es valoraran els següents aspectes:
- Correcció formal.
- Reflexió crítica sobre les idees exposades al document.
- Ampliació de les idees exposades al document a partir d'informació contrastada i adequada.
Activitat 4:
S'avaluarà el bon ús de la veu, la seva higiene i el coneixements sobre els bons hàbits,ja sigui en la veu parlada i/o cantada"
Activitat 6:
Treball en petit grup.
Dossier sobre les pràctiques de les unitats 2, 3 i 4.
Es valoraran els resultats de les pràctiques, l'anàlisi dels resultats i les conclusions, la capacitat d'incorporar-hi informació externa, el rigor en la redacció i presentació, la capacitat crítica i la reflexió personal.
Activitat 7:
S'haurà de realitzar un informe de reflexió sobre un article.
- Capacitat de relacionar el text amb altres aportacions d'autors que s'hagin treballat durant el curs.
- Capacitat de localitzar i citar altres informacions complemantàries.
Activitat 8:
Confecció d'un PPT a partir del treball de camp.
- Capacitat de seleccionar i sintetitzar les informacions recollides en el treball de camp.
- Capacitat d'expressió gràfica i visual. (PPT)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.