Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Les relacions entre persones. Relacions interpersonals i benestar personal.Contextos culturals: normes i rols en les relacions interpersonals. La formació d'impressions en les relacions interpersonals. L'altruisme. Les xarxes socials i el suport social. Transformacions i canvis en les relacions. La comunicació interpersonal. L'atracció interpersonal. Les primeres relacions i les relacions pares-fills. Altres relacions de parentiu. L'agressivitat. Efectes de les relacions interpersonals. Relacions interpersonals i vida quotidiana. Conflicte interpersonal i negociació.Noves formes en les relacions interpersonals i NTICs.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Sara Malo Cerrato

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 12:30-14, dt 13-14:30 04/11

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
 • Demostrar coneixements i comprensió de la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
 • Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Comunicar-se eficaçment i efectivament en els diversos contextos socials i culturals.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s’hi exerceix.
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.

Altres Competències

 • Introduir l'alumne en els conceptes i processos bàsics referits a les relacions interpersonals en perspectiva psicosocial, per tal d'adquirir un coneixement que l'ajudi a analitzar i comprendre críticament les diferents interaccions i interrelacions que es donen en la realitat.

Continguts

1. Les relacions entre persones: Dels estudis "micro"-psicosocials, fins els "macro". Els marcs medio-ambiental, sòcio-cultural i temporal. Relacions interpersonals i benestar personal.

2. L’estudi de les relacions interpersonals des dels diferents paradigmes psicosocials. Els grans temes tradicionals. Contextos culturals: normes i rols en les relacions interpersonals.

3. La formació d'impressions en les relacions interpersonals. Percepcions de persones, processos d'inferència i els seus errors. Estereotips. Les emocions i la comunicació espontània.

4. L'altruisme. Les xarxes socials i el suport social. La donació. La cooperació. Les actituds de negació d'ajuda.

5. Transformacions i canvis en les relacions. La comunicació interpersonal. Comunicació verbal. Comunicació no verbal. La comunicació persuasiva. La competència comunicativa.

6. L'atracció interpersonal. L'amistat. Veïns, companys i coneguts. Les relacions de parella. Les relacions a llarg termini.

7. Les primeres relacions i les relacions pares-fills. Les relacions entre germans. Altres relacions de parentiu. Les relacions educatives i els processos de socialització.

8. L'agressivitat. Els maltractaments. La violència institucional.

9. Efectes de les relacions interpersonals. Relacions interpersonals i vida quotidiana. Conflicte interpersonal i negociació.

10. Els mitjans de comunicació social. Mitjans audiovisuals i interactivitat. Noves formes en les relacions interpersonals i NTICs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 12,00 40,00 52,00
Lectura / comentari de textos 16,00 0 16,00
Sessió expositiva 60,00 0 60,00
Visionat/audició de documents 20,00 10,00 30,00
Total 108,00 50,00 158

Bibliografia

 • The diversity of human relationships (1996). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 • Botella i Mas, Mercè (1996). Psicologia social. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Casas, F; Alsinet, C.; Pérez Tornero, J.M. i altres (2000). Las tecnologías de la información y la comunicación entre los padres y los hijos. Intervención Psicosocial, 3(9), 335-360
 • Gracia Fuster, Enrique, Musitu Ochoa, Gonzalo (cop. 2000). Psicología social de la familia. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Miell, Dorothy, Dallos, Rudi (1996). Social interaction and personal relationships. London [etc.]: Sage: The Open University.
 • Munné i Matamala, Frederic (1993). La Comunicación en la cultura de masas : estudios sobre lacomunicación, los medios y la publicidad. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
 • Munné i Matamala, Frederic (1995). La Interacción social : teorías y ámbitos. Barcelona: PPU.
 • Musitu,G.; Allat, P (1994). Psicosociología de la mailia. Valencia: Albatros. Catàleg
 • Reis, H.T.; Rusbult, C.E. (2004). Close relationships. New York: Psychology Press.
 • Rico, C.; Serra, E. Viguer, P. (2001). Abuelos y nietos. Madrid: Pirámide.
 • Trenholm, S.; Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. New York: Oxford University Press.
 • García Abascal, E (2007). Emociones positivas. Madrid: UNED.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visionat de vídeo
Realització treballs en grup

Qualificació

Hi ha dos itineraris d’avaluació: un de continuat, i un de final.

L'assignatura s'avaluarà promitjant els resultats de dues activitats, tenint en compte que ambdues inclouran avaluació dels coneixements impartits tant a la part teòrica, com a la part pràctica de l’assignatura. Per a poder obtenir el promig, cada una de les dues parts ha de tenir una nota mínima de 5. Altrament, es guardarà la nota de la part aprovada, però caldrà repetir la part suspesa. Les activitats seran:

(1) Un Informe continuat al llarg del curs, que es lliurarà per escrit, seguint les pautes informades a la web de l’assignatura. El treball constarà de 4 parts que seran lliurades en les dates assignades per la professora. Cada lliurament serà corregit, puntuat i retornat per la professora. El segon, tercer i quart lliurament ha d’incloure les parts ja corregides amb les anotacions de la professora. La data màxima de lliurament definitiu és el darrer dia oficial de classes de l’assignatura (9 de gener, hora de pràctiques). Contribueix en un 40% a la nota final de l’assignatura. A més, es valorarà la participació dels alumnes i la realització de diferents pràctiques que hauran de realitzar a l’aula de les classes pràctiques (contribueix en un 10% a la nota final).

(2) Exàmens:

- L’alumne tindrà la possibilitat de realitzar tres exàmens tipus test al llarg del quadrimestre de 10 preguntes, de vint minuts de durada i alliberadors de matèria, que representaran cada un el 20% de la nota final de l’assignatura. Les preguntes del primer examen faran referència als continguts teòrics dels 4 primers temes (8 preguntes) i a les pràctiques realitzades fins al moment (2 preguntes). Les preguntes del segon examen es referiran als continguts teòrics del tema 5 al 8 i a les pràctiques realitzades fins al moment. Les preguntes del tercer examen faran referència als continguts dels temes 9 i 10 i a la resta de pràctiques que manquin per finalitzar.
- Els alumnes que decideixin no seguir l’avaluació continuada seran avaluats amb un examen final de tota l’assignatura que es realitzarà en la convocatòria de gener. Aquest examen final contribueix a un 50% de la nota final de l’assignatura. Aquest examen final inclourà:
? Avaluació dels continguts de l’assignatura mitjançant 30 preguntes tipus test.
? Avaluació de les pràctiques a partir de 4 preguntes i de la teoria a partir de 26.

Observacions

Bibliografia bàsica:
• Auhagen, A.E., i Salisch, M. von (eds.)(1996). The diversity of human relationships. Cambridge. Cambridge University Press.
• Botella, M.; Domènech, M.; Ibáñez, T.; Íñiguez, L.; Pujal, M., i Pujol, J. (1998). Psicologia social. Barcelona. Universitat Oberta de Catalunya. (Mòdul didàctic 3, pàgs. 127-173).
• Casas, F.; Alsinet, C.; Pérez Tornero, J.M.; Figuer, C.; Leiva, E.; González, M. i Pascual, S. (2000). Las tecnologías de la información y la comunicación entre los padres y los hijos. Intervención Psicosocial, 9, 3, 335-360.
• Gracia, E., i Musitu, G. (2000). Psicología social de la familia. Barcelona. Paidós. (caps. 4-6).
• Miell, D., i Dallos, R. (eds.)(1996). Social interaction and personal relationships. London. Sage. The Open University.
• Munné, F. (1993). La comunicación en la cultura de masas. Barcelona. ESRP-PPU. (pàgs. 15-28; 59-74; 77-93).
• Munné, F. (1995). La interacción social. Teorías y ámbitos. Barcelona. PPU. (cap. IV, pàgs 113-139).
• Musitu, G., i Allatt, P. (1994). Psicosociología de la familia. Valencia. Albatros. (caps. X-XI).
• Reis, H.T., i Rusbult, C.E. (2004). Close relationships. New York. Psychology Press.
• Rico, C.; Serra, E.; i Viguer, P. (2001). Abuelos y nietos. Madrid. Pirámide.
• Trenholm, S., i Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. New York. Oxford University Press.
• García Abascal, E. (2007). Emociones positivas. Madrid: UNED.
• Esquemes i apunts de classe.

Bibliografia complementària:
• Alvaro, J.L.; Garrido, A., i Torregrosa, J.R. (eds.) (1996). Psicología social aplicada. Madrid. McGraw-Hill.
• Baron, R.A., i Byrne, D. (1998). Psicología social. Madrid. Prentice Hall (8ª ed.) (Caps. 7 al 11).
• Davos, E., i Najmanovich, D. (1995). Redes. El lenguaje de los vínculos. Barcelona. Paidós.
• Del Río, P. (1996). Psicología de los medios de comunicación. Madrid. Síntesis.
• Erber, R., i Erber, M.W. (2001). Intimate relationships. Issues, theories, and research. Needham Heights, MA. Allyn & Bacon.
• Hewston, M.; Stroebe, W.; Codol, J.P.; & Stephenson, G.M. (eds.)(1988). Introducción a la psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona. Ariel, 1990.
• Morales, J.F.; Moya, M.; Rebolloso, E.; Fernández Dols, J.M.; Huici, C.; Marques, J.; Páez, D., i Pérez, J.A. (1994). Psicología social. Madrid. McGraw-Hill. (caps. 14-17).
• Munné, F. (1989). Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías actuales sobre el comportamiento interpersonal. Barcelona. PPU.
• Musitu, G. (dir.) (1993). Psicología de la comunicación humana. S. Isidro (Argentina). Lumen.
• Musitu, G.; Román, J.M., i Gracia, E. (1988). Familia y educación. Barcelona. Labor.Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.