Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’atletisme és un esport individual bàsic ja que comporta tres habilitats motrius essencials en la majoria d’esports: córrer, saltar i llançar. Dins d’aquestes tres habilitats s’hi poden classificar les diferents especialitats de l’atletisme. Al llarg de l’assignatura s’adquiriran els coneixements bàsics per afavorir els aprenentatges de l'infant en l'etapa d'iniciació a l’atletisme: coneixements teòrics, pràctics i de reglament. Alhora, l’assignatura vetllarà perquè l’alumnat, a través de l’anàlisi de la motricitat i el coneixement de pautes de correcció, pugui ser més eficient en la seva pròpia motricitat relacionada amb el salt, la cursa i el llançament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Raul Agudo Parra  / Anna Jodar Portas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Raul Agudo Parra  / Anna Jodar Portas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Generalitats de l’atletisme.

2. Curses: tècnica de cursa, sortides, relleus, curses amb tanques i/o obstacles, marxa atlètica, curses de velocitat, mig-fons i curses de resistència.

3. Salts: salt d’alçada, triple salt, salt de llargada i salt de perxa.

4. Llançaments: llançament de disc, llançament de pes, llançament de martell i llançament de javelina.

5. Proves combinades (heptatló i decatló).

6. Reglament de l'atletisme.

7. Tecnologia aplicada als esports individuals

          7.1. Cinemàtica de la carrera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 43,00 0 49,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Seminaris 1,00 25,00 0 26,00
Sessió expositiva 6,00 4,00 6,00 16,00
Sessió pràctica 23,00 7,00 0 30,00
Sortida de camp 1,00 6,00 0 7,00
Total 39,00 105,00 6,00 150

Bibliografia

 • Delgado, N. i de los Mozos, M.A. (2006). Iniciación a la técnica y entrenamiento del atletismo (3ª edición ). Burgos: Excelentísima Diputación de Burgos.
 • Fortunyo, J.A. i Sabaté, R (1992). Córrer dels 100 m. Llisos a la marató. Lleida: Dilagro.
 • Fortunyo, J.A i Sabaté, R (1992). Salts i llançaments: l’atletisme de concursos. Lleida: Dilagro.
 • Piasenta, J. (2000). Aprender a observar. Barcelona: Inde.
 • Rius Sant, J. (2005). Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona: Paidotribo.
 • Schmolinsky, G. (1985). Atletismo (2ª ed). Madrid: Augusto Pila Teleña.
 • Seners, P (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde.
 • Starzynski, T. (1987). Le triple-saut. Paris: Ed Vigot .
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • VV.AA. (2006). Reglament Curs per accedir a jutge territorial.. Barcelona: Federació Catalana d’atletisme.
 • VV.AA. (1992). L’atletisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Federació Catalana d’atletisme. web de la Federació Catalana d’atletisme. Recuperat , a www.fcatletisme.cat
 • Federació Internacional d’atletisme. web de la Federació Internacional d’atletisme. Recuperat , a www.iaaf.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exàmens pràctics de les diferents tècniques atlètiques Hi haurà exàmens pràctics en relació a les tècniques de curses, salts i llançaments. 30
AVC2: Anàlisi de vídeo Treball on s'haurà d'analitzar la cinemàtica de la carrera. 20
AVC3: Examens teòrics. Es valoraran els continguts teòrics i pràctics treballats a l'assignatura. 35
AVC4: Treball final de grup Treball en grup on caldrà aprofundir en una especialitat d'atletisme o d'atletisme adaptat per acabar fent un muntatge de vídeo de la sessió de 10 min. 10 No
AVC5: Activitats atlètiques d'organització externes. Participar en l'organització d'almenys una activitat d'atletisme: curses populars, cros, d'atletisme en pista o d'atletisme adaptat. Caldrà fer una valoració de l'activitat per escrit. 5 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
-Caldrà assistir al 80% de les sessions pràctiques per ser avaluat.
-L'assignatura s'aprova amb un 5.
-Per aprovar l'activitat AVC3 es podrà realitzar mitjana a partir de 4. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.
-Caldrà presentar obligatòriament les activitats de AVC2 i AVC4 proposades a l'assignatura. S'haurà de treure un mínim de 5 de l'AVC2 per fer mitjana amb la resta d'activitats. L'activitat es podrà recuperar. L'AVC4 farà mitjana amb la resta d'activitats sigui quina sigui la nota obtinguda i no és recuperable.
-Per aprovar l'activitat AVC1 la nota mínima mitjana ha de ser de 6,5.
-S'haurà de participar almenys en una activitat atlètica externa proposada pels professors de l'assignatura fent tasques organitzatives per optar al 0,5*.

* La concreció d'aquesta activitat i l'avaluació la trobareu amb més detall al moodle.

AVALUACIÓ FINAL:
-Tot l'alumnat que no ha assistit al 80% de l'avaluació contínua haurà de fer les activitats d'avaluació final global. Aquestes activitats constaran d'un examen teòric i un examen pràctic, optant al 95% de l'avaluació. Per fer mitjana s'haurà d'aprovar amb un 5 l'examen teòric i amb un 6,5 l'examen pràctic (igual que a l'avaluació continuada).
-L'alumnat que suspengui l'activitat AVC2 podrà recuperar-la a l'avaluació final optant a un 5 com a nota màxima.
- Es podrà recuperar el parcial o parcials suspesos del AVC3 en l'avaluació final. Es podrà realitzar mitjana a partir de 4. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'alumat que s'aculli a l'avaluació única haurà de fer les següents activitats d'avaluació:

-AVU1: Examens pràctics (35%). S'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat. Per aprovar l'activitat AVC1 la nota mínima mitjana ha de ser de 6,5.
-AVU2: Anàlisi de vídeo (20%). S'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat.
-AVU3: Examens teòrics (35%). Es realitzaran dues proves parcials i es podrà realitzar mitjana a partir de 4. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.
-AVU4: Treball individual (10%). Farà mitjana amb la resta d'activitats sigui quina sigui la nota obtinguda.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

S'hauran d'aprovar com a mínim les següents activitats:
-AVC1: Examens pràctics (35%). S'ha d'obtenir una nota mínima mitjana de 6,5.
-AVC2: Anàlisi de vídeo (20%). S'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat.
-AVC3: Examens teòrics (35%). És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1-Conèixer de forma teòrica i pràctica les habilitats motrius atlètiques .
OA2-Demostrar l’execució pràctica en les diferents especialitats atlètiques: curses, llançaments i salts.
OA3-Recollir propostes pràctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de les diferents modalitats atlètiques.
OA4-Conèixer els trets principals del reglament de l’atletisme.
OA5-Identificar els errors més freqüents en l’execució de les diferents tècniques atlètiques i proposar-ne les correccions pertinents.
OA6-Conèixer, elaborar i portar a la pràctica l’escalfament i les diferents parts d'una sessió en el treball de grup.

L'assignatura és teòrico-pràctica i es desenvolupa a les aules d'EUSES i a les pistes d'atletisme (GEiEG).
És imprescindible assistir a les classes amb roba esportiva. En cas de lesió s'adaptarà l'avaluació de l'examen pràctic final.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques de les diferents tècniques atlètiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a la pista d'atletisme del GEiEG.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques de les diferents tècniques atlètiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.


Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació continuada i única, amb les següents adaptacions:

AVC1: Exàmens pràctics de les diferents tècniques atlètiques. Es desenvoluparan de manera virtual (35%).
AVC2: Anàlisi de vídeo. És manté el format (20%).
AVC3: Examens teòrics. Es desenvoluparan virtualment (35%)
AVC4: Treball final de grup. És manté el format (10%).

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.