Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Programar l’ensenyament en el sistema educatiu suposa sistematitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge per assegurar que aquest sigui d’allò més coherent amb els objectius educatius que es pretenen. Aquest procés requereix una presa de decisions constant per tal de determinar els objectius, els continguts, les metodologies, les activitats i les avaluacions que definiran la pràctica educativa. L’assignatura està plantejada per a què l’alumnat adquireixi,coneixements declaratius, procedimentals i actitudinals al respecte d’aquest procés.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL FONT LLADO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL FONT LLADO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. . La programació. 1.1. Definició i funcions de la programació 1.2. Fases de la programació 1.3. Factors que intervenen en la programació 1.3.1. Factors bàsics: professors, alumnes, contingut 1.3.2. Factors determinants: context de centre, context curricular 1.3.3. Factors de decisió: objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació

2. . La programació d’etapa 2.1. Concreció de les competències bàsiques per a l’àrea 2.2. Redacció dels objectius de curs en clau competencial 2.3. Desenvolupament i seqüenciació dels continguts en els diferents cursos 2.4. Redacció de la tendència metodològica 2.5. Els criteris d’avaluació 2.6. Seqüenciació i temporalització de les unitats de programació

3. . La programació d’aula 3.1. Elaboració de les unitats didàctiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 2 20 22
Prova d'avaluació 5 10 15
Sessió expositiva 21 7 28
Sessió participativa 15 0 15
Treball en equip 19 50 69
Total 62 87 149

Bibliografia

 • Jarauta Borrasca, Beatriz Imbernón, Francesc Álvarez Méndez, Juan Manuel (2012 ). Pensando en el futuro de la educación : una nueva escuelapara el siglo XXII . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arnold, J.P. (1991). Educación Física, movimiento y currículum. Madrid: Morata.
 • Blázquez, D. (2006). La gestión de la clase en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Busquets, D.; Ballús, E.; Cabré, M. i Fontanet, A. (2005). La construcció de les relacions interpersonals en l'actual context escolar. Revista Catalana de pedagogia, (3), 183-195
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en Secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (Coord.) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (Coord.) (2003). Planificación y análisis de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Heesen, Berrie (2004 ). Pequeños, pero valientes : [Filosofía para niños] . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-HORSORI.
 • McLaren, Peter (2008 ). Pedagogía crítica : de qué hablamos, dónde estamos . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa González Arévalo, Carles (2010 ). Educación física : investigación, innovación y buenas prácticas . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Morin, E. (2002). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós.
 • Perrenoud, Philippe (2012 ). Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pradas i Casas, Ricard (DL 2012 ). L'Organització de l'activitat conjunta i el pensament del professorat sobre l'acció docent en educació física escolar. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 08-07-2014, a http://www.tdx.cat/handle/10803/84060 Catàleg
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sarramona, Jaume (DL 2005 ). Debate sobre la educación . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, Daryl (1998 ). Aprender a enseñar la educación física . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Soler, S.; Prat, M.; Juncà, A. i Tirado, M.A. (2007). Esport i societat: una mirada crítica. Vic: Eumo.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Viciana, J.; Salinas, F. i Lozano, L. (2006). La planificación de la sesión de Educación Física: tipos de sesiones y ejemplos. Lecturas: Educación Física y Deporte,, . Recuperat , a www.efdeportes.com/efd97/planif.htm
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Programació etapa (Obligatòria)No recuperable Elaborar en grups de 4 persones una programació d'etapa. 50
AVC2: Reflexió crítica (Optativa). No recuperable Establir una relació epistolar (per carta) amb un professor o professora de l'escola o l'institut en la que s'han cursat estudis amb anterioritat 10
AVC3: Examen procedimental (Obligatòria) Recuperable Cal aprovar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta de les notes 40

Qualificació

AV CONTÍNUA (només si s'ha assistit al 80% de les sessions pràctiques):
L'assignatura s'aprova amb un 5.
Per poder fer mitjana cal:
- tenir aprovada l'AVC3 (examen) amb un 5.
- tenir més d'un 7 de l'AVC2 (reflexió crítica) que no és obligatòria (si no es té més d'un 7 no fa mitjana)NO RECUPERABLE
- l'AVC1 (programació) farà mitjana sigui quina sigui la nota. NO RECUPERABLE

AV FINAL:
L'assignatura s'aprova amb un 5.
- Si la mitjana no surt aprovada o s'ha supsès l'AVC3. Presentació a un examen en el que es recupera només la nota de l'AVC3.
- Si no s'ha fet l'avaluació contínua, o no s'ha assistit al 80% de les sessions pràctiques. Examen final (90%) que inclou el contingut avaluat a l'AVC1, AVC3. L'AVC2 no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1- Conèixer els elements condicionants de la programació.
OA2- Analitzar les implicacions del context escolar i curricular a l’hora de planificar una intervenció docent.
OA3- Elaborar, en grup, una programació didàctica per a un curs d’ESO.
OA4- Comentar i revisar el treball propi perquè esdevingui coherent amb el projecte d’elaboració d’una programació d’etapa construït en gran grup.
OA5- Dissenyar unitats de programació coherents amb la programació d’etapa.
OA6- Construir sessions d’Educació Física emmarcades en les diferents unitats de programació.
OA7- Analitzar críticament articles de temàtica psicopedagògica relacionats amb la programació i la intervenció docent.

L'assigantura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat i alguns exercisis de reforç teòric

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Teoria de l'entrenament 1