Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Luisa Escoda Acero  / Beñat Garmendia Aguirre  / Jesus Planella Morato
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. BIOMECÀNICA I MOVIMENT: 1.1. Introducció a la Biomecànica: 1.1.1. Què és la Biomecànica. 1.1.2. Importancia de la Biomecànica. 1.1.3. Aplicacions de la Biomecànica en Fisioteràpia. 1.1.4. Eines d'estudi en Biomecànica. 1.2.Descriptors anatòmics del moviment humà: 1.2.1. Posicions de referència en el cos humà. 1.2.2. Sistemes de referència: Plans i eixos. 1.2.3. Descripció del moviment.

2. BIOMECÀNICA FUNCIONAL DE LA COLUMNA I EXTREMITATS: 2.1.Conceptes teòrics de moviment(cadenes articulars, activació d’unitats motores, tipus de contraccions) i d’estabilitat (passiva i activa). 2.2. Columna: Movilitat articular segmentària a columna lumbar, dorsal i cervical. Estabilitat passiva i activa de columna lumbar, dorsal i cervical. 2.3. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat superior (cintura escapular, colze, canell i ma). 2.4. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat inferior (cadera, genoll, turmell i peu).

3. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ(I): CINEMÀTICA LINEAL. 3.1. Cinemàtica lineal del moviment humà: 3.1.1. Introducció a la Cinemàtica. 3.1.2. Posició i desplaçament. 3.1.3. Velocitat mitjana i instantània. 3.1.4. Acceleració. 3.1.5. Moviment curvilini. 3.2. Variables espacio-temporals a la marxa humana. 3.2.1. Pas i gambada (pas complert). 3.2.2. Descripció del cicle de la marxa.

4. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ (II): CINEMÀTICA ANGULAR. CONCEPTES. 4.1. Cinemàtica angular del moviment humà: 4.1.1. Cinemàtica angular: descripció. 4.1.2. Posició angular. 4.1.3. Velocitat angular mitjana i instantània. 4.1.4. Acceleració angular mitjana i instantània. 4.1.5. Relacionant la cinemàtica angular amb la lineal.4.1.6. Components de l'acceleració. 4.2. Anàlisi cinemàtic angular de la marxa: 4.2.1. Registres d'anàlisi quantitatiu del cicle de la marxa. 4.3. Variables cinemàtiques angulars per l'articulació del genoll: 4.3.1. Anàlisi dels desplaçaments angulars de l'articulació del genoll. 4.3.2. Anàlisi de les velocitats angulars a l'articulació del genoll. 4.3.3. Anàlisi de les acceleracions angulars a l'articulació del genoll. 4.3.4. Aplicació en alteracions de la marxa humana.

5. BIOMECÀNICA ARTICULAR I MUSCULAR DE LA MARXA: 5.1. Paràmetres angulars del turmell, genoll i cadera. 5.2. Activació muscular segons el moment de la marxa. 5.3. Músculs que es contrauen a nivel de turmell, genoll i cadera. Contracció concéntrica i excèntrica. 5.4. Moviment articular global de tronc i extremitats superiors durant el cicle de la marxa. Biomecànica articular i muscular de la marxa

6. DINÀMICA (O CINÈTICA) DEL MOVIMENT HUMÀ. 6.1. Introducció a la cinètica del moviment humà. 6.2. Cinètica lineal. Forces: 6.2.1. Conceptes bàsics sobre forces. 6.2.2. Centre de masses (CoM). 6.2.3. Forces de reacció amb el terra (GRF). 6.2.4.Forces internes. 6.3. Cinètica angular. Moments: 6.3.1. Conceptes bàsics de moments. 6.3.2.Cinètica angular en el cicle de la marxa.

7. TREBALL I POTÈNCIA. 7.1. Conceptes bàsics. 7.2. Potencia i treball muscular: 7.2.1. Relació força-velocitat. 7.2.2. Determinació del treball muscular a partir de la potència. 7.2.3. Potència i treball muscular durant el cicle de la marxa humana.

8. TENSIONS I DEFORMACIONS. 8.1. Conceptes bàsics: tensió i deformació. 8.2. Materials biològics i biomaterials: 8.2.1. Relació tensió-deformació. 8.2.2. Elasticitat i viscoelasticitat. 8.2.3. Propietats mecàniques. 8.3. Ossos: 8.3.1. Estructura de l'os. 8.3.2. Tensions i deformacions en ossos. 8.4. Cartílags: 8.4.1. Característiques dels cartílags. 8.4.2. Tensions i deformacions en cartílags. 8.5. Tendons i lligaments: 8.5.1. Característiques dels tendons i lligaments. 8.5.2. Tensions i deformacions en els cartílags i els lligaments. 8.6. Músculs: 8.6.1. Estructura i característiques dels músculs. 8.6.2. Tensions i deformacions en músculs. 8.6.3. Factors que influencien en la força i la velocitat musculars.8.7. Biomaterials.

9. ANÀLISI BIOMECÀNIC DE LA MARXA. Aplicació de conceptes de biomecànica funcional, articular i muscular, cinemàtics i cinètics en l'estudi del cicle de la marxa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,50 10,50 0 13,00
Resolució d'exercicis 4,00 0 4,00 8,00
Sessió expositiva 52,00 24,00 0 76,00
Tasques i qüestionaris formatius 2,00 31,00 0 33,00
Tutories individuals 8,00 8,00 4,00 20,00
Total 68,50 73,50 8,00 150

Bibliografia

 • Hamill, J.; Knutzen, K. M. (2006). Biomechanical basis of the human movement (2nd Ed.). Lippincott Williams and Wilkins.
 • McCaw (2014). Biomechanis for Dummies. Wiley Brand.
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Intituto de Biomecánica de Valencia.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona: AFEDI.
 • Le Veau, B. (2008). Biomecánica del Movimiento Humano. Trillas.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer - Verlag Ibérica.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (Colección de 3 Tomos) (6). Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M. (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1:Prova d'avaluació continuada (PAC) Prova de revisió de continguts relacionats amb el Bloc 1 (Biomecànica Funcional) i el Bloc 2 (Cinemàtica) que es realitzarà en horari lectiu.
20 No
AVC2: Activitat proposada a l'aula (APA): Cicle de la Marxa Conjunt d'activitats avaluables, a realitzar sobre el Moodle i en grup, relacionades amb el cicle de la marxa. Les activitats treballen el cicle de la marxa en els diferents blocs en els quals està dividit el curs i de manera equitativa.

25 No
AVC3: Examen Final de Biomecànica Prova escrita de revisió de tots els continguts de l'assignatura treballats durant les classes expositives. 55

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:

Per aprovar l’assignatura es requereix que l'alumne obtingui una nota final mínima de 5.00 punts .

L’assignatura serà avaluada a partir de 4 activitats: AVC1 (PAC) , AVC2 (APA) i AVC3 (Examen Final de Biomecànica) . Aquestes activitats avaluables es descriuen a continuació:

1. AVC1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC): 20 %

2. AVC2: ACTIVITAT PROPOSADA A L'AULA (APA) - CICLE DE LA MARXA: 25 %

3. AVC3: EXAMEN FINAL DE BIOMECÀNICA: 55 %

Els requisits per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre els 3 apartats anteriors és la d'obtenir una nota mínima de 4.00 en l'AVC3 (Examen Final de Biomecànica).

Les característiques generals de les activitats avaluables es detallen a continuació:


1) AVC1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC)

L'AVC1 correspon a un 20 % de la nota final de l'assignatura i s'avaluaran conceptes relacionats amb el Bloc 1 (Biomecànica Funcional) i el Bloc 2 (Cinemàtica del Moviment Humà) de l'assignatura.

La prova es realitzarà de forma presencial dins l'horari de l'assignatura i el dia assignat es detallarà el primer dia de classe, durant la presentació de l'assignatura.

Aquesta activitat es realitzarà a través d'un qüestionari en el Moodle, en horari lectiu, i constarà de les següents parts:

- Conjunt de preguntes teòriques tipus test relacionades amb els continguts explicats al Bloc 1 (Biomecànica Funcional).

- Conjunt de preguntes tipus test , que inclouen qüestions teòriques i problemes de ràpida resolució, relacionades amb els continguts explicats al Bloc 2 (Cinemàtica del Moviment Humà).

Per als dos blocs, les preguntes test tindran 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció serà la correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor.

Els dos blocs tindran el mateix pes en la nota de la prova, de manera que la nota total de l'AVC1 es calcularà fent la mitjana aritmètica obtinguda en les notes dels dos blocs.

Per a la realització de les proves AVC1 és important que recordeu la següent informació:

1) Atès que la prova es realitza sobre el Moodle, heu de disposar de portàtil/tableta durant la prova. Heu de verificar prèviament que el dispositiu electrònic tingui accés a Internet i per tant pogueu fer la prova adequadament. En cap cas poden utilitzar-se altres dispositius electrònics, com ara mòbils, per fer la prova.

2) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosa la calculadora no programable.

3) NO es permet portar cap tipus de formulari ni apunts.

4) NO es permet l'ús de fulls de formulari ni d'apunts.

5) Es permet l'ús d'un full en blanc per fer càlculs i operacions en la part de la prova corresponent al Bloc 2 (Cinemàtica del Moviment Humà).


3) AVC3: ACTIVITAT PROPOSADA A L'AULA - CICLE DE LA MARXA:

Correspon a un 25% de la nota final de l’assignatura.

En aquesta APA es proposaran tot un conjunt d'activitats avaluables relacionades amb el Cicle de la Marxa i que treballin de manera equitativa els diferents blocs en els quals està dividit el curs, això és Bloc 1 Biomecànica Funcional, Bloc 2 Cinemàtica del Moviment Humà i Bloc 3 Cinètica del Moviment Humà.

Els alumnes hauran de treballar en grups, realitzar una gravació corresponent al Cicle de la Marxa i resoldre tot un seguit de qüestions relacionades amb aquest vídeo. Hauran d'incorporar també imatges per tal d'analitzar diferents paràmetres que caracteritzen la marxa.

Els vídeos i les imatges s'hauran de carregar al Moodle i hauran de ser originals, de tal forma que no es podrán utilitzar vídeos ni imatges d'anys anteriors . La utilització de vídeos i/o imatges no originals comportarà un "0" de l'activitat i la comunicació d'aquest fet a Coordinació per tal que prengui les mesures corresponents.

L’activitat es realitzarà a través de Qüestionaris Moodle que estaran separats segons els blocs treballats a l’assignatura. L'activitat es realitzarà fora de l’horari lectiu.

El conjunt d'activitats a desenvolupar avaluaran els continguts treballats a classe i relacionats amb el Cicle de la Marxa.

Si no es lliura l’activitat dins de l'horari establert, aquesta computarà com a un “0”.

La nota final de l’APA estarà disponible després del període lectiu però abans de la realització de la prova d'avaluació final.


4) AVC3: EXAMEN FINAL DE BIOMECÀNICA

Correspon a un 55 % de la nota final de l’assignatura.

És imprescindible obtenir UNA NOTA MÍNIMA de 4.00 en aquesta prova per a poder fer mitjana amb la resta de l’avaluació continuada.

L'examen es realitzarà de forma presencial a l'Escola.

L'examen està format per un conjunt de preguntes tipus test que inclouran qüestions a nivell conceptual o problemes de resolució ràpida. Igual que en l'AVC1, cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor.

Per a la realització de l'AVC3 és important que recordeu la següent informació:

1) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosos bolígrafs, corrector i la calculadora no programable.

2) NO es permet l'ús de calculadores programables, mòbils o qualsevol altre dispositiu amb connexio en Internet.

3) NO es permès l'ús de formularis ni apunts.

4) NO es permet l'ús de fulls en blanc per resoldre els exercicis. Es pot utilitzar l'espai en els fulls d'examen per resoldre'ls.

Recordeu que les activitats AVC1 i AVC2 no són recuperables .

-Revisió:

La revisió de les activitats avaluables fetes durant el curs (AVC1 i AVC2) es podran demanar a través de correu electrònic o bé s'establirà un horari per fer la revisió en el Moodle. L'AVC3 té un horari específic per a la revisió al calendari acadèmic.

Recordeu que per aquesta darrera activitat l’alumne/a ha de deixar el mòbil dins les bosses o al lloc on l’indiqui el professor/a. No seguir aquestes indicacions comportarà l'expulsió de la revisió i es comunicarà l'incident a Coordinació per tal que emprenguin les mesures adients.

-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA O RECUPERACIÓ:

L’Examen de Suficiència consistirà en un examen que seguirà la mateixa estructura que l'Examen Final de Biomecànica (AVC3).

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’Examen de Suficiència.

En aquest examen caldrà obtenir una nota mínima de 5.00 per aprovar.

En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5.00, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.00.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG - és, de manera general, l'avaluació continuada. Excepcionalment, però, l'estudiant pot acollir-se a l’avaluació única i, en aquest cas, haurà d'omplir una sol·licitud durant les dues primeres setmanes del curs (mitjançant correu electrònic ) i comunicant-ho al professor responsable de l'assignatura, a secretaria (secretaria.graus@euses.cat) i a coordinació acadèmica.

Si es tria l'avaluació única:

-NO s'han de fer les activitats d'avaluació continuada (ni l'AVC1 ni l'AVC2) proposades al llarg del curs.

-L'alumne s'avaluarà a través de l'Examen Final de Biomecànica (AVC3), que correspondrà al 100 % de la nota global de l'assignatura .

-La nota de l'Examen Final de Biomecànica (AVC4) ha de ser com a MÍNIM UN 5.00 per poder aprovar l'assignatura. Si la nota és inferior a 5.00, l'alumne suspèn l'assignatura i tindrà una altra oportunitat per aprovar-la en la Prova de Suficiència. Els detalls d'aquesta prova es descriuen a sota, en l'apartat de criteris de qualificació.

Requisits mínims per aprovar:
Avaluació Continuada:

L'avaluació continuada consta de quatre tasques avaluables durant el curs:

- Tres d'elles són no recuperables (en total sumen el 45% del global de la nota de l'assignatura): AVC1 (20%) (presencial)i AVC2 (25 %) (fora de l'horari lectiu). Cap d'elles requereix de nota mínima.

- L'AVC3 és recuperable (55% del global de la nota de l'assignatura): Correspon a un examen presencial on l'alumne s'examinarà de tots els continguts del curs seguint les característiques i el format descrits anteriorment. S'ha d'obtenir una nota mínima de 4.00 per calcular la mitjana amb la resta de les tasques de l'avaluació continuada.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.00 en la mitjana de l'avaluació continuada.

Avaluació Única:

L'alumne realitzarà únicament l'Examen Final de Biomecànica (100 % de la nota final de l'assignatura).

Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir com a MÍNIM un 5.00 l'Examen Final de Biomecànica (AVC3).

Si l'alumne suspèn l'avaluació continuada o l'avaluació única, aquest té una altra oportunitat de superar l'assignatura que és mitjançant l'Examen de Suficiència. L'alumne ha d'obtenir com a MÍNIM un 5.00 en l'Examen de Suficiència per superar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i prèvia cita amb el/la professor/a. En determinats casos el professorat pot optar per realitzar les tutories de forma virtual.

En funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la direcció d'EUSES, aquestes tutories poden passar a fer-se en format telemàtic quan es consideri oportú en funció de l'evolució sanitària.

En cas que les tutories es realitzin de forma virtual, els alumnes hauran de tenir la càmera oberta.

En casos de dubtes puntuals també es poden utilitzar altres canals per resoldre els dubtes, com ara via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzaran els diferents canals de comunicació disponibles al Moodle, com ara el fòrum d'avisos i notícies, videoconferències o bé correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en Fisioteràpia.
OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia.
OA 3 Conèixer les malalties mitjançant la identificació de les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com tractaments mèdics bàsics en segons els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics
OA 4 Identificar els canvis com a conseqüència de la teràpia física.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

Abans de la classe corresponent a cada Unitat Didàctica, l'alumne tindrà disponible a la plataforma Moodle els apunts que facilitaran el seguiment de la classe presencial i el suport explicatiu que facilitarà tant la preparació prèvia de la unitat com el seu anàlisi posterior.

Els professors també posaran a disposició dels alumnes tot un conjunt d'activitats (exercicis, qüestionaris,...) a resoldre a classe o fora del horari lectiu per tal de facilitar l'estudi i comprensió dels conceptes relacionats amb l'assignatura. Aquestes activitats seran no avaluables però tenen l'objectiu de fomentar l'autoaprenentatge i la resolució de dubtes que els hi sorgeixin als alumnes. Els professorat de l'assignatura encoratga als alumnes a portar l'assignatura al dia, treballar els continguts prèviament i realitzar les activitats no avaluables proposades a classe.

Es recomana haver cursat les assignatures de Anatomia, Física i Valoració en Fisioteràpia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es realitzaran a l'aula, a EUSES (sessions presencials).

2) AVC1 (PAC) i AVC2 (APA Cicle de la Marxa):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura (format presencial l'AVC1 i format no presencial l'AVC2). Els dies de la seva realització seran els dies que s'hagin indicat en la programació de l'assignatura (disponible a la pàgina de l'assignatura).


3) AVC3 (Examen Final de Biomecànica) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa i es realitzarà de manera presencial a l'escola.

Escenari IV. Confinament:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es duran a terme de forma virtual ('live streaming' i/o grabacions de vídeo).

2)AVC1 (PAC) i AVC2 (APA Cicle de la Marxa):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura i es realitzaran de manera virtual (Qüestionari Moodle). Les activitats es realitzaran en els dies indicats en la programació de l'assignatura (disponible a la pàgina de l'assignatura).


2) AVC3 (Examen Final de Biomecànica) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa però es realitzarà de manera virtual (Qüestionari Moodle).

En aquest cas, els alumnes podran disposar d'un full en blanc per realitzar els càlculs pertinents per resoldre els exercicis.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

Escenari IV. Confinament:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial:

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment o bé també de forma virtual a través dels canals especificats (videconferència, correu electrònic,...) en l'apartat corresponent de la fitxa de l'assignatura

Escenari IV. Confinament:

Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.