Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Durant l'assignatura es donaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO  / MONTSERRAT VENDRELL RELAT
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO  / MONTSERRAT VENDRELL RELAT
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Conceptes generals de salut, malaltia i patologia.

2. Fisiologia i biomecànica de l'aparell respiratori

3. Fisiopatologia de les principals síndromes respiratòries.

4. Fisiopatologia de les principals síndromes cardiològiques.

5. Exploracions complementaries (proves funcionals i gasometries)

6. Terapia inhalada

7. Oxigenoterapia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Classes expositives 20 11 31
Seminaris 2 8 10
Tutories 4 8 12
Total 28 47 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un examen tipus test d'avaluació continuada a la meitat del curs que tindrà un pes dins de l'assignatura del 10% examen teòric 10
Realització examen teoric final examen teòric 90

Qualificació

L'assignatura constarà de dos exàmens: un d'avaluació continuada (a la meitat del curs) i un examen final

Exàmens:
- ambdos examens tipus test.
- cada pregunta tindrà 5 respostes i només 1 de correcta.
- cada pregunta errònia restarà el 25% del valor d'una resposta correcta.
- les preguntes no contestades ni sumen ni resten.

L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

L'examen final farà mitja a partir del 5.

La nota final de patologia cardio-respiratòria sortirà de la mitjana dels dos exàmens examen avaluació (10%) i examen final (90%).

Per aprovar l'assignatura es necessita una nota mínima de 5.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació continuada tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Durant les sessions magistrals es comentaràn casos clínics i articles.

Assignatures recomanades

  • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
  • ANATOMIA
  • BIOLOGIA
  • BIOQUÍMICA
  • FISIOLOGIA