Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi i anàlisi dels textos de la literatura dramàtica. Lectura i anàlisi dels textos clàssics de la literatura dramàtica dins dels paràmetres de la representació, no només en funció de criteris i valors literaris, sinó també com a instruments de representació espai-temporals dins d'un context històric, cultural, polític i social. Estudi de les diferents corrents de la literatura dramàtica, entenent l'obra teatral com una teoria de la representació en el temps i com una part indissoluble de la història de la humanitat. La literatura dramàtica com a eina per desxifrar els codis d'interpretació espai-temporals (polítics, ideològics i estètics) donant-los validesa en el context de l'escena contemporània. Lectura ideològica d'un text dramàtic desxifrant les claus polítiques, ètiques i estètiques del seu temps i que puguin ser llegides i enteses en el context actual.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MORENO DOMENECH  / JOSE VICENTE PESTANA MONTESINOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL TEXT DRAMÀTIC. 1.1. El text dramàtic com a gènere dramàtic. Teatre i literatura. 1.2. El format del text dramàtic: text discurs didascàlic. 1.3. Els àmbits del text dramàtic i de la representació teatral. Confluències i divergències estètiques i semiòtiques. 1.4. Estructura bàsica del text dramàtic. Elements que el configuren. 1.5. El diàleg dramàtic. Caràcter i especificitat. Tipologia del diàleg. Altres convencions dramàtiques: monòleg ia part. 1.6. El personatge teatral. Noció, caracterització i anàlisi. 1.7. Tipologia del personatge. La seva deconstrucció en el teatre contemporani. 1.8. La narració teatral. Ficció dramàtica i model actancial. 1.9. Anàlisi de l'estructura de la trama dramàtica. 1.10. Les unitats de temps i lloc dramàtics. Marques espacials i temporals del text dramàtic.

2. LA LITERATURA DRAMÀTICA A L'ANTIGUITAT CLÀSSICA. 2.1. Context històric, social i literari. L'èpica i la lírica grecollatines. 2.2. Caràcter, gèneres i representació del teatre grec. 2.3. La tragèdia: esperit, origen i desenvolupament. Forma textual de la tragèdia grega. 2.4. Reformulació del format textual. Origen i evolució en la comèdia àtica. 2.5. Motius i representació social en la comèdia d'Aristófanes. Formes de representació i gèneres.

3. LA LITERATURA DRAMÀTICA A L'EDAT MITJANA. 3.1. Context històric, social i literari. El desenvolupament de la prosa narrativa. 3.2. Concepció i formes teatrals de l'Edat Mitjana a l'occident d'Europa. 3.3. El drama litúrgic llatí i el seu desenvolupament. Espais públics de la teatralitat. 3.4. Teatre litúrgic i teatre profà. Desenvolupament del teatre medieval espanyol.

4. EL TEATRE MEDIEVAL. Context social i polític de la literatura dramàtica a l'Edat Mitjana. Formes de la literatura dramàtica medieval.

5. LA RENOVACIÓ TEATRAL AL RENAIXEMENT l BARROC. Teoria i pràctiques teatrals a l'Edat Moderna. Els nous teatres. La comèdia italiana renaixentista: Niccolò Machiavelli. Anàlisi de "La mandràgora". El naixement de la commedia dell'arte. El teatre espanyol del Segle d'Or: Lope de Vega, Calderón de la Barca i Francesc Fontanella. Anàlisi de "El caballero de Olmedo" i "La vida es sueño". El classicisme francès: Corneille, Racine i Molière. Anàlisi de "Fedra" i de "Tartuf".

6. SHAKESPEARE. El Renaixement i el Barroc anglesos. El teatre elisabetià: context sociocultural, espectacle teatral, autors dramàtics. L'obra de Kyd, Marlowe, Jonson. El cànon shakespearià: tipologia, caràcter i evolució. Les obres històriques. Els "romances". Usos i formes de la comèdia. Les formes de la tragèdia shakespeariana.

7. LA LITERATURA DRAMÀTICA DEL SEGLE XVIII. NEOCLASSICISME. Les idees de la Il·lustració i l'exportació del classicisme a Europa. Comèdia, tragèdia i drama burgés. França: Marivaux i Beaumarchais. Anàlisi de “Les noces de Fígaro”. Espanya: Moratín. Itàlia: L'herència de la "commedia dell'arte" i l'obra de Goldoni. Anglaterra: David Garrick. Anàlisi de "L’hostalera".

8. PREROMÀNTICS I ROMÀNTICS. L’Sturm und Drang. Lessing, Goethe y Schiller. Lectura conjunta d’alguns fragments de “Faust”. Anàlisi de “Maria Stuart” i "Woyzeck". El melodrama. Teatre romàntic francès i espanyol: Víctor Hugo, Dumas, Zorrilla. Anàlisi de “Don Juan Tenorio”. El naixement de l'òpera i els seus components principals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 23,00 0 47,00
Lectura / comentari de textos 9,00 12,00 0 21,00
Prova d'avaluació 8,00 28,00 0 36,00
Sessió participativa 48,00 48,00 0 96,00
Total 89,00 111,00 0 200

Bibliografia

 • Allegri, Luigi (2011). Teatro e spettacolo nel Medioevo (11). Bari: laterza.
 • Aubrun, Charles Vincent (1968 ). La Comedia española : 1600-1680 . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Berthold, Margot (1974 ). Historia social del teatro . Madrid: Guadarrama. Catàleg
 • Bloom, Harold (2005). ¿Cómo leer y por qué?. Anagrama.
 • Brockett, Oscar G (cop. 2007 ). History of the theatre . Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Jung, Carl Gustav (2015). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. En Carl Gustav Jung, Obra Completa: . Madrid: Trotta.
 • Jung, Carl Gustav (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Leal Duart, Julio (2007). El teatro francés de Corneille a Beaumarchais. Madrid: Síntesis.
 • Massip, Francesc (2007- ). Història del teatre català . Tarragona: Arola. Catàleg
 • Oliva, César (2003 ). Historia básica del arte escénico (7a ed. ampliada). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pandolfi, Vito (1989-1993 ). Història del teatre . Barcelona: Institut del Teatre. Catàleg
 • Pavice, Patrice (1984). Diccionario del teatro. Dramaturgia, Semiología, Estética. Barcelona: Paidós.
 • Rodríguez Adrados, Francisco (cop. 1999 ). Del teatro griego al teatro de hoy . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Russell Brown, John (ed.) (1995). Oxford Illustrated History of the Theatre. Oxford: Oxford University Press.
 • VV.AA. (2013). Teatro español de los Siglos de Oro. Madrid: Visor.
 • Wiles, David (2000 ). Greek theatre performance : an introduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wiles, David (2003 ). A Short history of western performance space . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wickham, Glynne William Gladstone (1992 ). A History of the theatre (2nd ed.). London: Phaidon. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes magistrals Actitud i participació activa 10 No
Proves sobre les lectures obligatòries del programa Bona redacció: faltes d'ortografia, sintaxi i nivell semàntic correcte. Encert en l'anàlisi dels continguts, riquesa en la comparació amb altres obres i autors. Correcta contextualització històrica. Empra de referències bibliogràfiques proporcionades. 40 No
Treball teòric-pràctic: lectura dramatitzada L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de la posada en escena 12,5 No
Treballs teòric-pràctic d'actualització d'un text (dos) L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de proposta de la posada en escena. 25 No
Comentari interpretatiu Encert en l'anàlisi de l'obra dramàtica i comentari correcte de la seva construcció. 12,5 No

Qualificació

L'estudiant haurà de treure un mínim de 4 sobre 10 a les proves sobre les lectures obligatòries per poder fer mitjana amb la resta de tasques avaluables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO Presentat s'esdevindrà quan l'alumne no presenti les tasques demanades o no es presenti a les proves de lectura obligatòries.

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

En cas de causa major (emergència sanitària o similar) la docència i l'avaluació d'aquesta assignatura podrà fer-se per via telemàtica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

En cas de força major, com ara una crisi sanitària, la docència i les tutories continuarien telemàticament. L'avaluació de l'assignatura també es podria fer de manera telemàtica.